OSCE o presudi Stanišiću i Simatoviću: Vrijeme za uspostavljanje trajnog mira

Nakon konačne presude Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS) u predmetu Stanišić i Simatović, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je oglasila se saopćenjem.

“Jučerašnja konačna presuda u predmetu Stanišić i Simatović, koju je donio Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (MRMKS), predstavlja značajan korak ka ostvarenju pravde za žrtve u Bosni i Hercegovini (BiH) koje su bile primorane da predugo čekaju na djelotvorno zadovoljenje pravde za zločine počinjene tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Pored toga, važnost ove presude leži u njenom pripisivanju krivične odgovornosti pojedincima koji su počinili takve gnusne zločine dok su bili na visokim funkcijama.

Kao posljednji predmet pred MRMKS-om koji se odnosi na rat iz 90-ih godina 20. vijeka, predmet Stanišić i Simatović zatvara jedno poglavlje u ovoj suštinskoj potrazi za odgovornošću, ali se ti napori moraju nastaviti putem domaćih istraga i procesuiranja. Misija još jednom naglašava svoju predanost pružanju podrške institucijama iz cijele BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina u skladu sa obavezom da se provedu istrage i djelotvorno procesuiraju predmeti ratnih zločina, kao što je propisano međunarodnim humanitarnim pravom i Revidiranom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, prema međunarodno priznatim standardima pravičnog suđenja.

Za uspostavljanje trajnog mira i zaštitu vladavine prava potrebno je da se osigura da počinioci tih zločina za njih odgovaraju. Žrtve rata i preživjeli zaslužuju pravdu i istinu, kao i zadovoljenje pravde, poštovanje, dostojanstvo i saosjećanje. Pozivamo sve lidere da promovišu mir i stabilnost poštujući presude međunarodnih i domaćih pravosudnih institucija koje se bave predmetima ratnih zločina, konstatujući ulogu koju takve presude igraju u stvaranju sveobuhvatne istorijske građe o ratu i u borbi protiv istorijskog revizionizma.

Gledajući ka budućnosti, političke, vjerske i druge javne ličnosti, kao i obrazovni radnici, moraju biti predvodnici izgradnje mostova i povjerenja kojima se prevazilazi teški i emocijama preplavljeni jaz koji još pogađa region jugoistočne Evrope”, stoji u saopćenju.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI