Padaj silo i nepravdo: BiH dobija Radnički pokret

Neki predsjednici sindikata imaju pozamašna primanja i stečevinu, a njihov učinak je ravan nuli, smatra Pejaković

Dražan Pejaković, osnivač popularne stranice na društvenim mrežama Crna lista poslodavaca u RS-u, džambo plakatama širom BiH lansirao je kampanju “Radnički pokret”, u namjeri da osnuje istoimeni sindikat za radnike u realnom sektoru.

– Ovo je već udruženje građana koje će da obuhvati sve radnike realnog sektora u BiH, da štiti njihove interese. Ako uzmete u obzir da se takvim radnicima uveliko narušavaju njihova prava, a oni nemaju instituciju kojoj bi se obratili da traže savjete ili pravnu pomoć, onda je očita potreba za tim, kazao nam je Pejaković.

U realnom sektoru postoje problemi neprijavljivanja radnika, dio plate se daje u kovertama, prekovremeni rad se ne plaća, trudničko i godišnji odmori rijetko gdje se praktikuju u potpunosti.

Uloga udruženja bila bi da štiti radnike na način da oni budu ti koji će pregovarati sa poslodavcem, da traže adekvatna rješenja za njihovu radnu sredinu, a gdje to nije moguće, pokretaće postupke i kod drugih nadležnih institucija.

– Već godinu i po radimo na pružanju pravne pomoći, ljudi nam se obraćaju, šalju upite, a mi njima advokata koji će pro bono raditi za njih, priča nam Pejaković i dodaje kako je sljedeći korak sakupljanje dovoljnog broja članova.

– Cilj nam je da budemo priznati od zemlje zbog društvenog dobra koje činimo. Jer nama je potrebno 3.500 potpisa da bismo bilo šta pokrenuli u parlamentima. Kroz ulične akcije narednih dana tražićemo podršku i sakupljati članove, najavljuje Pejaković.

Zamjerke nekim ranijim ili i dalje živim sindikatima odnose se prvenstveno na neprincipijelnost njihovog rukovodstva. Neki predsjednici sindikata imaju pozamašna primanja i stečevinu, a njihov učinak je ravan nuli, smatra Pejaković.

– To znači da sindikati ne funkcionišu kako bi trebali. Može to puno bolje ako skupštine i vođe sindikata nisu “politički potkovani” i ako interese sindikata stave ispred vlastite koristi, pojašnjava nam Pejaković.

Udruženje, ipak, računa na jedinstvo i drugih revnosnih sindikata, a gdje zatreba, štitiće interese i radnika iz javnog sektora. Ali, prevashodno će raditi na zaštiti onih koji su u najtežim pozicijama.

Izvor: Oslobođenje

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI