Poništava se konkurs za “Federalni USKOK”?

Šta će biti sa konkursom za zapošljavanje deset sudija i deset tužitelja u Vrhovnom sudu Federacije BiH i u Federalnom tužilaštvu Federacije BiH (tzv. Federalni USKOK), a koji je zatvoren 9. januara 2024. godine bit će odlučeno na proširenoj sjednici Stalne komisije za legislativu VSTV BiH, koja će biti održana početkom naredne sedmice.

Ovo je InfoRadaru potvrđeno u VSTV-u BiH, gdje navode da će sastanak biti održan “jer je potrebno razmotriti ovo pitanje i donijeti odgovarajuće odluke koje će usmjeriti dalje djelovanje VSTV-a BiH prije sjednice Vijeća koja će biti održana 20. i 21. marta 2024. godine, na kojoj je između ostalog, planirano i imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija“.

Naime, Upravno vijeće Suda BiH je poništilo dvije odredbe Poslovnika VSTV-a, koje se odnose na imenovanje sudija i tužilaca i odluka je na snagu stupila 13. marta. Donošenjem ovakve odluke su blokirana sva imenovanja sudija i tužilaca u BiH i VSTV će morati ponoviti sve konkurse koji su do sada otvoreni, a koji nisu još okončani.

Odluka je uslijedila nakon zahtjeva za ocjenu zakonitosti koji je podnio direktor Centra za sudsku i tužilačku obuku FBiH Arben Murtezić. On tvrdi da su, zbog dvije odredbe Poslovnika, sudije i tužioci diskriminirani prilikom prijave na nove dužnosti u odnosu na advokate, notare i druge pravnike koji ne obavljaju funkcije u pravosuđu.

Podsjetimo da se na poziciju posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca Federalnog tužilaštva prijavilo osam kandidata. Konkursom je traženo i deset sudija u Vrhovnom sudu Federacije BiH, poseban odjel Vrhovnog suda Federacije BiH, na koji se prijavilo 23 kandidata. U Poseban odjel Federalnog tužilaštva Federacije BiH želi 25 kandidata, a njih devet će biti primljeno.

Za lov na kriminalce i organizatore raznih krivičnih djela prijavio se veliki broj tužitelja a najviše njih iz sarajevskog i tuzlanskog Tužilaštva. Među kandidatima koji pretenduju na raspisane tužilačke pozicije su Džermin Pašić, Pavo Radoš, Šeila Heljić, Nina Šahinpašić, Lejla Kurtanović, Samir Selimović, Amra Mehmedić…

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI