Predstavljeni rezultati istraživanja korupcije u obrazovanju

Centar ženskih prava iz Zenice, lider ACCOUNT Monitoring tima u sektoru obrazovanja, predstavio je juče rezultate istraživanja korupcije na visokoškolskim ustanovama u BiH. Istraživanje je provedeno među 600 studentica i studenata sa 29 fakulteta univerziteta u Zenici, Banja Luci i Sarajevu, a rezultati između ostalog pokazuju:

  • 72% studenata/ica zna da je korupcija krivično djelo
  • 43% odgovornim za korupciju smatra profesore
  • 35% je svjedočilo ili ima saznanja o dobijanju ocjene/polaganju ispita na temelju korupcije
  • najčešći oblici koruptivnih praksi i pritisak se ogledaju kroz kupovinu udžbenika, direktnu iznudu novca i primoravanje na učlanjenje u određenu političku partiju
  • svaka dvadeseta ispitana osoba izjavljuje da joj je iznuđivan privatni broj telefona ili seksualna usluga.

“Rezultati pokazuju i studenti prepoznaju korupciju kao krivično djelo – njih 71%, svjesni su da suodgovornost za korupciju leži i u osobi koja nudi mito, a naročito je značajno da više od polovine anketiranih prepoznaje korupciju kao pojavu koja utiče na kvalitet obrazovanja, te su spremni podržati formiranje tijela za borbu protiv korupcije na fakultetima. S druge strane, iako se kroz školovanje diretkno susreću ili svjedoče koruptivnim radnjama na fakultetima, studenti ih pravdaju općim stanjem u društvu. Stoga je nužno da se nepovjerenje u sistem i strah za vlastitu egzistenciju razbijaju jačanjem sistema zaštite prijavitelja korupcije, kao i kontinuiranim monitoringom rada tijela i institucija odgovornih za prevenciju i suzbijanje korupcije” – izjavila je Selma Badžić iz Centra ženskih prava.

Centar ženskih prava je proveo istraživanje u saradnji sa članicama ACCOUNT Monitoring tima: Resursnim centrom iz Brčkog i Fondacijom za razvoj i demokratiju iz Sarajeva. Aktivnost je realizovana u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI