PRIVATNI I JAVNI FAKULTETI: Dupla plata bez sankcija

Redovni i vanredni profesori, docenti, viši asistenti i asistenti koji predaju na Univerzitetu u Banjoj Luci prije nekoliko mjeseci morali su da potpišu izjavu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da ne predaju ni na jednom privatnom fakultetu u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.

Ipak, ne postoji nijedan trag o tome koji profesori sa banjalučkog Univerziteta predaju na privatnim obrazovnim ustanovama ni da li su zbog toga sankcionisani.

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci razmatrao je 22. januara ove godine pitanje rada nastavnika i saradnika Univerziteta na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Prošireni kolegijum Univerziteta donio je zaključak da se, kao i ranijih godina, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci ne dozvoli rad na privatnim visokoškolskim ustanovama.

(Foto: Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci)

– Dekani fakulteta i Akademije umjetnosti zaduženi su da provjere da li su nastavnici i saradnici angažovani na privatnim visokoškolskim ustanovama i da u skladu sa tim eventualno pokrenu inicijativu za utvrđivanje odgovornosti onih koji su angažovani i rade na drugim visokoškolskim ustanovama bez prethodne saglasnosti dekana i rektora – istakao je rektor Univerziteta u Banjoj Luci Radoslav Gajanin.

Dekani, sa druge strane, ne vole da pričaju o ovom problemu. Samo tri dekana su odgovorila na naša pitanja. Među njima je i dekan Fakulteta političkih nauka Zdravko Zlokapa koji kaže da se „u tekućoj akademskoj godini nijedan nastavnik ni saradnik Fakulteta političkih nauka nije obratio organima Fakulteta sa zahtjevom za saglasnost da predaje na privatnoj visokoškolskoj ustanovi niti je rektor Univerziteta u Banjoj Luci tražio naše mišljenje o takvom zahtjevu koji bi bio njemu direktno upućen“.

(Foto: Zdravko Zlokapa, dekan FPN u Banjoj Luci)

– Na Fakultetu takođe nemamo saznanja da neki naš nastavnik ili saradnik predaje na nekom privatnom fakultetu bez saglasnosti Univerziteta u Banjoj Luci – kazao je Zlokapa.

Dekan Filozofskog fakulteta Brane Mikanović kaže da se „u vezi sa postavljenim pitanjem obratimo Univerzitetu“, iako su upravo na Univerzitetu rekli da su dekani zaduženi za ovo pitanje.

(Foto: Brane Mikanović, dekan Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci)

– Meni lično kao dekanu Fakulteta niko od zaposlenih nije se obratio sa pisanim zahtjevom da mu se odobri angažovanje na  nekom od privatnih fakulteta. Moj zadatak je da vodim računa o organizaciji nastave na Filozofskom fakultetu – istakao je Mikanović.

Na Filološkom fakultetu kažu da su upoznali službe Univerziteta o tome koji profesori predaju na privatnim fakultetima. Mirjana Kudrić sa Filološkog fakulteta ističe da o imenima i sankcijama koje su preduzete protiv tih profesora ne mogu da govore i da su za to nadležne jedino „službe Univerziteta“. Sa Univerziteta, kako je već navedeno, tvrde da nisu dobili nijednu prijavu protiv „dvostrukih“ profesora.

Jedan od profesora koji ima dvostruku normu je upravo profesor Filološkog fakulteta Drago Tešanović. On na Filološkom fakultetu predaje morfologiiju srpskog jezika, a na Evropskom univerzitetu u Brčkom predaje B/H/S jezike, Opštu lingvistiku, Književnost, Književnost za djecu, Scensku umjetnost, Metodiku nastave B/H/S jezika i književnosti, Metodičku praksu. Tešanović je ujedno i dekan Fakulteta političkih nauka na ovom univerzitetu. Tešanović nikada nije sankcionisan za ovaj rad.

– Svi znaju koji profesori predaju na privatnim fakultetima, ali o tome niko ne želi da kaže. Na fakultetima je isuviše zle krvi i ovo bi unijelo samo još više razdora među ionako nikakve kolektive. Ne želim da kažem da je mnogo profesora koji predaju na privatnim fakultetima, ali želim da kažem da postoje i takvi i da oni nikada i nikako nisu sankcionisani. To je nedopustivo zbog drugih profesora – istakao je jedan od profesora na banjalučkom Univerzitetu.

I na spisku profesora koji predaju na Panevropskom univerzitetu Apeiron mogu se pronaći imena profesora koji su zaposleni na državnim jaslama. Prema podacima Apeirona među angažovanim nastavnicima u februaru ove godine bio je i redovni profesor Zoran Arsović koji je i profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Arsović je doktor filozofskih nauka. Na Apeironu predaje i nekoliko profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Među njima su Nada Banjac, Jagoda Balaban, Nebojša Jovanić, Zoran Semiz, Mihajlo Stefanovski.

Na Univerzitetu za poslovne studije predaje profesor Pravnog fakulteta Marko Rajčević. Na Univerzitetu za poslovni inžinjering i marketing angažovan je Božidar Banović koji predaje na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

– Svako ko pogleda spiskove profesora na privatnim fakultetima vidjeće da tu predaju nastavnici sa državnih visokoškolskih ustanova. To je priča poput tolikih drugih na univerzitetu. Priča puna korupcije i duplih aršina za koju niko neće odgovarati – kaže naš sagovornik.

Unija studenata Republike Srpske je prije dvije godine objavila rezultate višemjesečne ankete provedene među banjalučkim studentima. Studenti su ocjenjivali najbolje i najlošije profesore, a jedan od parametara je bio i redovnost držanja nastave. Oni najlošije ocijenjeni profesori, između ostalog, nisu redovno držali nastavu, a studenti tvrde da je to zbog toga što su angažovani na privatnim fakultetima na kojima su bolje plaćeni.

Potpredsjednik Unije studenata RS Savan Vujin kaže da ne postoji nijedan razlog da profesori sa državnih fakulteta predaju na privatnim.

– Ni studenti sa državnih ne pohađaju nastavu na privatnim fakultetima, pa nema potrebe ni da profesori imaju duple norme. Unija studenata RS je svakako protiv toga i smatramo da bi trebalo da se zna koji profesori krše naredbe Univerziteta. Treba da se upre prstom u one koji ne rade dobro – istakao je Vujin.

Rad profesora na fakultetima gotovo niko i ne kontroliše, baš kao što se ne kontrolišu ni izbori u zvanja koja su više nego sumnjiva. Među profesorima Univerziteta u Banjoj Luci mnogo je onih koji su izabrani u zvanje vanrednog i redovnog profesora, a da pritom nisu ispunili zakonsku obavezu koja definiše šta je sve potrebno da bi neko bio izabran u određeno nastavno-naučno znanje.

– Ako se to ne kontroliše, onda možete zamisliti kako je sa ostalim stvarima. Ako docenti postaju vanredni profesori samo na osnovu blagih poznanstava i političkih veza, onda o drugim stvarima ne treba ni pričati. Na kraju, kao i uvijek, ispaštaju samo studenti – istakao je naš sagovornik.

Prorektor za ljudske i materijalne resurse Luka Kecman u nekoliko navrata je rekao da će govoriti o ovoj temi za „frontal“, ali to nije učinio. Pitanja koja smo mu postavili u vezi sa ovom temom ostala su bez odgovora.

Frontal

*Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI