Reagovanje UG Fudbalski klub „Željezničar“

Predmet: Zahtjev za objavu demantija;

Poštovani g. Šišić,

obraćam vam se u svojstu ponomoćnika UG Fudbalski klub Željezničar (klijent). Dana 19.12.2018. godine, na adresi http://inforadar.ba/i-korupcija-razlog-duboke-zeljine-krize-travnjak-na-grbavici-placen-hdz-ovoj-firmi-pola-miliona-skuplje/ ste objavili članak pod nazivom “I KORUPCIJA RAZLOG DUBOKE ŽELJINE KRIZE: Travnjak na Grbavici plaćen HDZ-ovoj firmi pola miliona skuplje!”

U predmetnom članku ste iznijeli niz neistina. Između ostalog, naveli ste da su se odvijali sumnjivi procesi tokom rekonstrukcije stadiona, koji, kako navodite, upućuju na klijentelizam i duboku korupciju. Nadalje, insinuirate da su se članovi Uprave okoristili cijelim procesom, a sve upućuje u to da je bilo „debelog ugrađivanja u tender za obnovu travnjaka“.

Ukazujemo na Kodeks za štampu i online medije BiH, a posebno njegove opšte odredbe, čl. 2, 3, 5 i 6, kao i relevantne odredbe Zakona o zaštiti od klevete FBiH, te relevantne odredbe Zakona o obligacionim odnosima, u dijelu koji se tiče zabrane iznošenja neistine te nanošenja nematerijalne štete.

U cilju umanjenje šteta od iznesene klevete i povrede ugleda, te korektnog informisanja javnosti podnosimo zahtjev da u roku od 24 sata na istom mjestu na portalu, u integralnoj formi, uključujući i naslov, objavite ovaj demanti.

Naime, FK Željezničar je 9.1.2018. godine objavio Međunarodni javni poziv za rekonstrukciju glavnog terena Stadiona Grbavica. Rok za dostavljanje ponuda je bio 31.1.2018. godine i do navedenog roka primljeno je ukupno 8 ponuda. Nakon evaluacije pristiglih ponuda Komisija je izabrala najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa kriterijima koji su predviđeni javnim pozivom i potrebama samog Kluba. Fudbalski klub Željezničar je zakonito proveo proceduru javnog poziva, poštujući principe transparentnosti, nediskriminacije, te je osigurao aktivnu i pravičnu konkurenciju među ponuđačima, a sve s ciljem najefikansijeg korištenja sredstava u vezi s rekonstrukcijom terena.

 

Odgovor gl. i odg. urednika “Inforadara”

Najprije, notorna je neistina da je cijeli postupak proveden s ciljem „najefikasnijeg korištenja sredstava“, budući da je za kompletnu rekonstrukciju glavnog terena, a za šta postoje i svjedoci sa svojim izjavama, klub u konačnici platio oko 500.000 KM više od najoptimalnije ukupne ponude, kako je i navedeno u tekstu.

Nadalje, u svom „demantiju“ koristite uglavnom pravnu terminologiju, baveći se formom a ne suštinom, zaključujući kako su određeni dijelovi teksta „insinuacije, klevete i slično“, iako je tekst profesionalno produciran, sa svim relevantnim izjavama i stranama neophodnim za ovakve priče. S tim u vezi, notorna je istina da je posao dodijeljen firmi iz Kiseljaka, izrazito bliskoj HDZ-u, koja se, između ostalog, bavi cestogradnjom, ali je i opremala kabinet Dragana Čovića u vrijeme dok je ovaj bio član Predsjedništva BiH.

No, budući da se trebamo i moramo baviti suštinom, krenimo redom:

-Tačno je da ste po tenderskoj proceduri izabrali „najpovoljnijeg“ izvođača – ugovorena cijena je objavljenja i u dokumentu dostupnom javnosti je navedeno 936.879,75 KM (bez PDV-a) ili 1.096.149,31 KM (sa PDV-om)

Međutim, prilikom potpisivanju ugovora (vjerovatno aneksom ili na neki drugi nepoznat način) izabranom izvođaču dodano je još 200.000 KM na ugovor za dio umjetne trave (tehnički dio oko terena) za 700m², što je suštinski nevjerovatna cijena po jedinici mjere. Nakon toga ste u javnosti objavili da će taj prvi dio projekta, uključujući i umjetnu travu na tehničkom dijelu, koštati, kako ste naveli, “cca 1.216.000 KM sa uključenim PDV-om“.

– U istoj izjavi za javnost ste naveli da će naknadna hibridizacija koštati “cca 391.166,00 hibrid (II faza)”, tačnije da će Fudbalski savez dati 200.000 eura za ovu fazu. Time dolazimo do u tom trenutku – jer se nije tačno znalo kolika će biti cijena hibridizacije – pretpostavljene ukupne cijene projekta 1.607.166,00 KM.

– Kad je došao trenutak za hibridizaciju terena, Uprava FK Željezničar je objavila u medijima da je taj dio koštao 460.000,00 KM (bez PDV-a), ili sa PDV-om 538.200,00 KM.

– Dakle, cijena CIJELOG PROJEKTA je bila 1,754.200,00 KM!

– Od ukupno osam ponuđača jedan je izabran (po kriteriju najniže cijene), jedan je bio direktno uključen u drugu fazu (nisu poznate okolnosti pod kojim uslovima i kako), iz čega proizilazi da 7 kompanija nisu zadovoljile kriterije samog tendera?! (bitno je naglasiti da u tih 7 kompanija ulazi i ona koja je naknadno izvodila/dogovorila hibridizaciju).

– Vlasnici i zastupnici kompanija, njih nekoliko, izjavljuju da su od preostalih šest makar njih tri, koje nisu involvirane ili izabrane, bile U STARTU POVOLJNIJE sa cijenama, međutim, naknadnim tenderskim inžinjeringom cijeli projekat je podijeljen “u faze“, upravo iz razloga kako bi se „uredno i po zakonu“ provela tenderska procedura (što niko i ne spori), međutim, u konačnici je projekat koštao oko 500.000 KM više nego što je trebao!

I jedno pitanje za kraj:

Budući da je samo objavljeno da su mašine došle na teren “da odrade drugu fazu”, kad i kako je izabran izvođač radova za hibridizaciju?

S poštovanjem,

Almedin Šišić

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI