SKANDAL TRESE VIŠEGRAD Život u opštini blokiran, čak i vjenčanja, zbog haosa krivična prijava za ministarku!

Zbog toga što načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević (SNSD) ne priznaje aktuelnu skupštinsku većinu, u kojoj nema njegovog SNSD i odbija da predloži budžet – život u ovom podrinjskom gradiću u potpunoj je blokadi!

Već pola godine studenti su bez stipendija, poljoprivrednici bez subvencija, nevladine organizacije, kulturno-umjetnička društva, sportski kolektivi, vjerske organizacije i ostali budžetski korisnici bez sredstava, odnosno, bez finansijske podrške opštine za svoj rad. Kapitalna ulaganja u opštinu su obustavljena, a sve sportske, kulturne i turističke manifestacije otkazane ili prolongirane za neki naredni period. Blokada je tolikih razmjera da čak nisu određeni ni odbornici za zaključivanje vjenčanja, tako da se mladenci iz Višegrada snalaze i vjenčavaju u okolnim opštinama, što je nezabilježeno u istoriji ovog grada.

Sa druge strane, Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad, preko Ministarstva uprave i lokalne samouprave i ministarke Senke Jujić pokušava da ospori odluke koje je proteklih mjeseci donosila  Skupštine opštine, zbog čega su odbornici većine protiv ministarke podnijeli i krivičnu prijavu, jer je,kako kažu, nezakonito stala na stranu načelnika Đurevića.

U vladajućoj većini tvrde da već mjesecima pokušavaju da ubijede načelnika da podnese prijedlog budžeta i omogući normalno funkcionisanje opštine.

U višegradskoj skupštinskoj većini tvrde da je njihov grad jedina lokalna zajednica u RS koja ni sedam  mjeseci nakon lokalnih izbora nema usvojen budžet.  Oni ističu da je zakonska obaveza načelnika da predloži nacrt i prijedlog budžeta, dok je za njegovo usvajanje odgovorna Skupština opštine.

-Nažalost, nikada od konstituisanja SO,  načelnik  nije predložio budžet, tako da je propustio i posljednji rok (31.03.2021.) do kada je po Zakonu morao da predloži budžet Skupštini na usvajanje. Od 1. jula se očekuje da opština Višegrad i njen budžet  budu u potpunoj blokadi – poručuju odbornici većine u SO Višegrad.

Mile Lakić, odbornik Pokreta za Višegrad kaže da je novi skupštinski saziv više puta službeno i javno upozoravao načelnika da sačini prijedlog budžeta i dostavi Skupštini opštine  na usvajanje, ali je on to kategorički odbijao, tvrdeći da novi saziv nije legalan i da on nema kome da predloži budžet,  ignorišući na taj način volju oko 3500 građana koji su izabrali odbornike skupštinske većine (od 6600 koji su izašli na izbore).

KRIVIČNA ZA NAČELNIKA – Gdje je nestao novac od kredita? - Direkt Portal
Mile Lakić
Zahtjevi načelniku za predlaganje budžeta

U međuvremenu, Skupština opštine Višegrad je nastavila sa redovnim aktivnostima i na zasjedanjima donijela ukupno 16 odluka, a za koje je načelnik opštine rekao da su nelegalne i tražio od Vlade RS da ocijeni zakonitost rada SO Višegrad.

Vlada RS je sredinom aprila donijela zaključak u kojem se navodi da je Prva sjednica Skupštine opštine Višegrad održana nezakonito i da se sve odluke koje je donijela SO obustavljaju od izvršenja.

Zaključak Vlade RS

– Iz dostavljenog zaključka se vidi da je Vlada Republike Srpske donijela odluku broj: 04/1-012-2-1109/21 0d 15.04. 2021. godine kojom je obustavila od izvršenja odluke SO. Tačno je da je pomenuta odluka objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj: 38/21 od 27.04.2021.godine. Odluka je javno objavljena bez obrazloženja i pouke o pravnom lijeku, nema podataka kome se dostavlja. Nije dostavljena ni tuženom, a ni zainteresovanim licima iz odluke – tvrdi Lakić i dodaje:

– Zbog sujete je svojim bezobzirnim ponašanjem uspio da izmanipuliše Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, kao i Vladu RS, da preko suda pokušaju osporiti legalne i legitimne odluke SO, a vrhunac lakrdije jeste da  Pravobranilaštvo, koje zastupa Vladu i Opštinu, traži da načelnik odredi lice koje će zastupati Skupštinu opštine u upravnom sporu sa njim, što je u suprotnosti sa zakonom jer se radi o dvije odvojene institucije koje biraju direktno građani. Ili je ovdje na djelu ona čuvena izreka iz nekog vremena, koje nažalost liči na ovo današnje, „Kadije te tuži, kadija ti sudi“. Ako bi se to stvarno desilo, onda bi bio presedan u sudskoj praksi da tužilac određuje punomoćnika ili zastupnika tuženom, a desilo se.

Lakić kaže da odbornici SO Višegrad smatraju da načelnik opštine ne može u ovom slučaju odrediti zastupnika tuženoj strani.

– Skupštinu opštine, kao predstavnički organ jedinice lokalne samouprave, predstavlja i zastupa njen predsjednik, što je jasno propisano u članu 43. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi. Predsjednik Skupštine  je naveden kao potpisnik osporenog akta, a takođe je naveden i kao potpisnik izjašnjenja  datog u postupku administrativnog nadzora. Na drugoj strani, jasne su i nadležnosti pravobranilaštva propisane Zakonom o pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:7/18) – objašnjava Lakić i nastavlja:

– Tačno  je da su jedinice lokalne samouprave i njihovi organi subjekti koje zastupa pravobranilaštvo  (član 9), ali se u konkretnom slučaju ne radi o sporu iz člana 13. istog Zakona, jer se ne radi o sporu povodom zaštite imovinskih interesa  jedinice lokalne samouprave.

On kaže da je pokretanju ovog upravnog spora prethodio  postupak administrativnog nadzora, proveden od strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske na zahtjev načelnika opštine Višegrad, koji u suštini  nema  pravni interes da osporena odluka, kao i ostale odluke sa konstitutivne sjednice budu poništene, osim da dobije na vremenu kako bi, u  međuvremenu, obezbjedio skupštinsku većinu, koju nije imao na konstitutivnoj sjednici. I tu je napravljena greška, jer Ministarstvo može vršiti nadzor samo na opštim odlukama,  ne i pojedinačnim, a ovdje su sve pojedinačne odluke, odnosno imenovanja.

Prema tome, jedini zastupnik tužene u ovom sporu može biti predsjednik Skupštine ili lice koje on ovlasti – ističe Lakić.

– Nažalost, načelnik je iskoristio stav Pravobranilaštva, odredio lice koje je poslalo odgovore na tužbe i gdje je priznato sve iz tužbi i po njima je sve završeno – kaže Lakić i dodaje da predstavnici skupštinske većine, ipak, očekuju da će sud krajnje profesionalno, pošteno i časno donijeti odluku i odbaciti tužbe zbog procesnih nedostataka.

– Naš advokatski tim  smatra da Vlada u konkretnom slučaju nema aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe i pokretanje upravnog spora. Članom 2. stav 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da pravo na pokretanje upravnog spora ima fizičko i pravno lice, ako smatra da mu je upravnim aktom povrijeđeno neko pravo ili neposredni lični interes zasnovan na zakonu – kaže Lakić i dodaje da je jasno da tužilac nije pravno lice kome je osporenim rješenjem povrijeđeno neko njegovo pravo ili neposredni lični interes zasnovan na zakonu. Dakle, ostaje primjena člana 2. stav 3. i 4. Zakona o upravnim sporovima Republike Srpske.

– Jednostavno rečeno, načelnik je podnio prijedlog za tužbu preko Vlade, odnosno Pravobranilaštva, protiv Skupštine, ali Skupštinu kao tuženu stranu treba da predstavlja i zastupa legalno i legitimno izabrani predsjednik, čija je to zakonska obaveza. Načelnik nema nikakve ingerencije nad Skupštinom opštine, u smislu bilo kakvog zastupanja bez saglasnosti većine u SO, jer po zakonu SO isključivo predstavlja njen predsjednik – kategoričan je Lakić.

On kaže da je Skupština opštine, odnosno predsjedinik SO Muamer Sofović, dobila tužbu od suda i preko pravnika i advokata poslao izjašnjenje sudu u kome traži da sud odbaci tužbe zbog procedura.

Sjednica Skupštine opštine Višegrad

– Jasno je da su sva dosadašnja mišljenja i odluke Ministarstva i Vlade RS nametanje  političke sile, a ne pravo i pravda. Isto tako smo ubjeđeni da će upravo sud postupiti po zakonu i pravu,  i na osnovu sličnih presuđenih predmeta iz sudske prakse koje smo im dostavili – poručio je Lakić.

Lakić dalje navodi, da je prethodnih sedam mjeseci načelnik Đurević pokušavao bukvalno da kupi bar jednog odbornika za njegovu skupštinsku većinu, ali da u tome nije uspio.

– Cijela prepiska sa Ministarstvom bila je sa ciljem da dobije na vremenu kako bi obezbijedio 11 ruku koje će mu služiti da koristi budžet kako on misli da ga troši. Podsjećamo da je za prethodne četiri godine potrošio pet budžeta, a da pri tome nije urađen niti jedan značajniji projekat u gradu, na primjer preko 50.000 KM i više. U tom periodu je i mimo odluke SO povećao svoju platu za blizu 40%, tako da svaki mjesec načelnik građane iz budžeta opštine, samo za platu košta blizu 6000 KM, a da  pri tome nije ništa uradio za naš grad od izbora do danas – tvrdi Lakić i dodaje da načelnik Đurević, čak, nije dozvolio ni da se Muamer Sofović prijavi u Poreskoj upravi kao predsjednik Skupštine opštine, niti da dobija platu za svoj rad.

Zahtjev za inspekcijski nadzor

-Posebna priča je što sigurno pokušava da prikrije razne nezakonite aktivnosti iz prethodnih godina, a za koje mi već znamo – tvrdi Lakić.

– Nažalost, ovakvo bahato i neodgovorno ponašanje načelnika i do sada veoma skupo koštalo građane Višegrada, ali je izvjesno da je ovakvim aktivnostima navukao gnjev i ljutnju velike većine Višegrađana, pa i onih koji su mu do juče bili lojalni – zaključuje Lakić.

Srpko Baranac, odbornik DNS-a u SO Višegrad, izjavio je da je načelnik na čudan način uvukao u ovu zbrku i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zajedno sa ministricom Senkom Jujić, koja je tri mjeseca zloupotrebljavala svoja ovlašćenja kroz nezakonita tumačenja i mišljenja i kupovala vrijeme ne bi li načelnik Đurević izvukao, tj. kupio taj, toliko željeni, zlatni glas.

Srpko Baranac

– Epilog te rašomonijade sa ministricom Jujić je krivična prijava protiv nje za zloupotrebu ovlašćenja i službenog položaja. Na kraju, u tu kriminalnu hobotnicu se uključila i Vlada Republike Srpske u pokušaju da “spasi glavu” načelniku Đureviću i pod tobožnjom sumnjom u zakonitost održavanja konstitutivne sjednice, obustavila sve odluke sa te prve sjednice – kaže Baranac i dodaje da su iz  DNS u Višegradu, na vrijeme otvorenim pismom upozorili ministricu Jujić da poštuje zakone i da ne nasjeda na marifetluke načelnika, međutim ona je, mimo svojih ovlaštenja, donosila određene odluke i zbog toga smo pokrenuli krivičnu prijavu.

Krivična prijava ministrici

Baranac kaže da je osnovni cilj skupštinske većine u Višegradu da SO što prije nastavi sa normalnim radom, da se donose odluke u interesu građana ovog grada i zbog toga i očekuju da će nadležni sud brzo donijeti odluku i presjeći ovu neozbiljnu igru u režiji Đurevića.

– Jedna od prvih odluka koje planiramo izglasati jeste opoziv načelnika, jer smatramo da su se za taj čin stvorili svi neophodni uslovi. Podsjećamo da smo na trećoj redovnoj sjednici pokrenuli opoziv, da je isti dostavljen načelniku koji je po zakonu imao 15 dana da se izjasni o istom, što naravno nije učinio. Zbog toga, molimo građane Višegrada, da se strpe još malo i da sačekamo sudski epilog, kako bi napokon mogli krenuti u izvršavanje poslova i zadataka za šta smo i dobili njihovo povjerenje –  rekao je Baranac.

U potrazi za odgovorima šta na ovaj neviđeni skandal koji trese Višegrad kaže načelnik Đurević i nadležni iz ministarstva uprave i lokalne samouprave naišli smo na zid ćutnje.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI