SKANDALOZNI BUDŽET FBiH ZA 2022: Novalić plaća još milion za bolji imidž, pare i poticaji institucijama pod kontrolom SDA i HDZ-a

Da će se kapitalnim transferima građanima omogućiti i da se kulturno uzdižu, osim da udobno i brzo putuju i konačno slijeću u Bosanskoj Krajini, pobrinuli su se ministri na čelu s Novalićem sa dva miliona KM za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić neposredno pred kraj prošle godine (30. decembra) u federalni parlament dostavio je Prijedlog budžeta FBiH za 2022., tražeći njegovo usvajanje po hitnom postupku, nakon što ga je isti dan na sjednici usvojila Vlada.

Budžet je utvrđen u iznosu većem od 5,5 milijardi KM te je, uprkos iznimno teškoj situaciji i blokadi institicija od vrha prema dnu, veći u odnosu na prošlogodišnji za čak 53,8 miliona KM.

Foto: Faksimil dijela Novalićevog pisma Parlamentu FBiH

Ključno je pitanje za šta su planirani i gdje će otići tih 53,8 miliona KM u izbornoj godini. Analizirajući njegove stavke vidljivo je da je on manipulativan i kreiran u skladu s izbornom godinom, a po mjeri SDA i HDZ-a BiH, partnera u federalnoj vlasti. No, tome ćemo se vratiti kasnije.

Za javnost i poreske obveznike nesumnjivo je najinteresantniji dio u prijedlogu budžeta od čak milion maraka za medijsku promociju premijera Novalića (!), koji je kamufliran pod stavkom Transparentnost rada Vlade FBiH u implementaciji reformskih procesa.

Podsjećamo da je i lani Novalić napravio ugovor s jednom medijskom kućom koju je zadužio za poboljšanje njegovog imidža u javnosti, posebno na društvenim mrežama. Za tu kampanju lani je Novalić planirao čak 824.905 KM koje nisu još uplaćene zbog suprostavljanja nekih zastupnika u Parlamentu FBiH jer su tražili preusmjeravanje ovog novca za liječenje djece oboljele od karcinoma.

Kao što je poznato, SDA i HDZ nisu podržali ovaj Zaključak jer su zastupnici SDA izašli iz sale kada je krenula ova tačka i glasanje. No, da je posao urađen vidi se i po hvalospjevima na Novalićevoj Facebook stranici gdje se u, za predsjednika jedne Vlade neprimjerenom i degutantnom statusu, zahvaljuje na 150.000 lajkova kao i za afirmativne (plaćene) tekstove na nekim komercijalnim portalima.

Foto: Fadil Novalić na Facebooku

Tako će za uljepšavanje kompletne slike Vlade Federacije BiH, uz lanjskih još uvijek neisplaćenih 824.905 KM, ove godine biti isplaćen dodatni milion maraka. Budući da se ovome nije protivila HDZ-ova ministrica finansija Ljerka Miličević, inače njegova kolegica iz sudskih klupa (oboje optuženi u aferi „respiratori“, op.a.) nema nikakve sumnje da će dio kolača ići i na promociju HDZ-a i njihovih ministara, vjerovatno u Mostar za TV HZ HB.

Kada je, pak, riječ o kompletnom budžetu za 2022. godinu, uočljivo je da će kapitalni transferi biti znatno uvećani (planirani u iznosu oko 300 miliona KM), što je više čak za 32 posto u odnosu na 2021. Najveće povećanje se odnosi na kapitalne transfere javnim preduzećima pod kontrolom SDA i HDZ-a, a najznačajnija izdvajanja su za izgradnju autocesta i brzih cesta (229,3 miliona KM), što je 83 posto više u odnosu na prošlu godinu. Sudeći po ovim ciframa, voz iz Sarajeva voziće nas i do Njemačke.

Potom, za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture planirano je pet miliona KM, za unaprjeđenje zračnog prometa Federacije BiH šest miliona, a čak 19,7 miliona KM za JP Aerodrom Bihać. Ovakvim nacrtom zadovoljene su sve velike izborne baze, od Une do Neretve, čak i do Čovićeve Rodobolje.

Podsjećamo da je finansiranje do sada izgrađenih dionica autoceste na Koridoru Vc bilo putem kreditnog okvira zaključenog između BiH i međunarodnih finansijskih institucija, prije svega Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, te Fonda za međunarodni razvoj i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj. Iz budžeta FBiH finansirana je samo dionica Kakanj-Sarajevo sjever. EU je do sada odobrila više od 165 miliona eura bespovratnih sredstava za potrebe izgradnje Koridora Vc na području FBiH.

Foto: Budžet Federalnog ministarstva prometa i komunikacija

Da će se kapitalnim transferima građanima omogućiti i da se kulturno uzdižu, osim da udobno i brzo putuju i konačno slijeću u Bosanskoj Krajini, pobrinuli su se ministri na čelu s Novalićem, koji su podržali i kulturno uzdizanje građana Mostara, kojima nije dovoljno tek Mostarsko pozorište. Tako će u ovoj godini Ministarstvo kulture, kapitalno transferirati drugim nivoima vlasti i fondovima dva miliona KM za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru! Poređenja radi, za Filmski centar u Sarajevu planirano je 200.000 KM.

Foto: Budžet Ministarstva kulture

Ukupni prihodi od poreza koji će, kako su rekli u federalnoj Vladi, „poduprijeti kapitalne transfere“, u budžetu za 2022. iznose više od 3,9 milijardi KM te u odnosu na prethodnu godinu veći su za 441,5 miliona KM, ili 13 posto. Posebno se to odnosi na prihode koji se prikupljaju iz doprinosa za PIO (planirani u iznosu 2,2 milijarde KM), te prihoda od indirektnih poreza s jedinstvenog računa (1,6 milijardi KM). Dobici od finansijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu oko 920 miliona KM.

Transfer Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica je povećan za šest miliona, a važna stavka u budžetu je i da je u okviru kapitalnog transfera za sufinanciranje projekata u regiji Srebrenica prvi put planirano izdvajanje sredstava za financiranje Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari (u iznosu od milion KM).

Osim navedenog, kao što je to već poznato, Novalić i Vlada su u izbornoj godini, a kako bi pokušali uticati na glasove umirovljenika, povećali sredstava na transferu za isplatu mirovina u iznosu 102,3 miliona KM, no umirovljenici su Vladi već poručili da te pare ostave sebi.

Nastavljena je i praksa podrške neradu kroz subvencije najvećim javnim poduzećima pod kontrolom uglavnom SDA i HDZ-a, kao što su Željeznice FBiH, aerodromi, te za uvezivanje radnog staža, kao i prema Elektroprivredi BiH po osnovu subvencija troškova električne energije. Osim izravnih subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima, planirani su i podsticaji za poljoprivredu i veterinarstvo, čija je dodjela planirana kroz programe utroška sredstava.

Foto: Budžet Ministarstva poljoprivrede

Zanimljivo je da ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić godinama nije htio ispuniti zakonske obaveze o povećanju srdstava od tri posto. Ove godine, koja je i za njega i za SDA „biti ili ne biti“, poljoprivredni poticaji sa 87 miliona su uvećani na 102 miliona KM.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI