Skupština KS odlučuje o promjenama u upravljačkim strukturama 11 javnih preduzeća

Javna preduzeća i njihovo poslovanje često su tema rasprava u Skupštini Kantona Sarajevo, a naročitu pažnju privlače preduzeća od kojih građani Sarajeva svakodnevno zavise. To su prije svega GRAS te preduzeće Vodovod i kanalizacija (ViK).

Upravo je o radu tih preduzeća u trenutnom sazivu Skupštine KS bilo najviše rasprave. Jedan nadzorni odbor ViK-a te direktor tog preduzeća su već smijenjeni, kompletan saziv novog Nadzornog odbora, još u toku procesa izbora direktora tog preduzeća je nedavno podnio ostavku.

Ko će voditi preduzeća i upravljati milionima

Burno je bilo i u GRAS-u gdje je za privremenog upravnika bio imenovan Haris Gušić, ali je u međuvremenu za direktora ponovo vraćen Avdo Vatrić. GRAS je jedan od najvećih porskih dužnika državi, a građani se konstantno žale na neredovan prijevoz.

Skupština KS će tako 25. juna razmatrati odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednik ai članova skupština kantonalnih preduzeća “Park”, “Pokop”, “Sarajevogas”, “Toplane-Sarajevo”, “Tržnice-pijace”, “Rad”, “Centar Skenderija”, “Poljoprivredno dobro Butmir”, “Sarajevo-šume”, “Veterinarska stanica”, i “ZOI ’84”.

Na sjednici će biti razmatrano i pitanje imenovanja novih članova tih preduzeća. U većini preduzeća radi se o isteku mandata. Ipak, odgovornost na Skupštini KS je izuzetno velika kada se zna da rukovodstva javnih preduzeća upravljaju višemilionskim budžetima, a često tim istim preduzećima ne budu prihvaćeni ni izvještaji o radu.

Sposobni, a ne podobni

Tako Skupština KS nije prihvatila izvještaje o radu za 2016. godinu preduzećima ZOI ’84, kao ni kantonalnoj televiziji. Ostaje da se vidi da li će članovi starih upravljačkih struktura možda ponovo dobiti povjerenje osnivača preduzeća, ili će po uzoru na promjene u ViK-u šansa biti data nekim novim kadrovima.

Podsjetimo, bivši premijer KS Elmedin Konaković pred kraj svog mandata tražio je da se u upravljačke strukture imenuju stručni kadrovi, umjesto stranačkih, a za prijedloge je tražio da dostavljaju Univerzitet u Sarajevu, Privredna komora i Udruženje poslodavaca.

S obzirom da je kao antikruptivnu mjeru Vlada KS donijela odluku o formiranju Registra imenovanih osoba u organima uprave i službama KS, sve novoimenovane osobe u javnim preduzećima građani će moći provjeriti.

Klix

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI