Šta piše u sporazumu s Prištinom zbog kojeg Vučić „tuče se i bori, rukama i nogama bije“?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je obrazlažući dogovor postignut u Briselu oko registarskih tablica na Kosovu za vozila sa srspkim tablicama rekao da se razgovara o Sporazumu o slobodi kretanja iz 2011. koji je tada potpisao Borko Stefanović, tadašnji pregovarač Beograda sa Prištinom iz redova vladajuće DS, sada zamjenik predsjednika opozicione SSP.

– Tučem se i borim, i rukama i nogama bijem da bih sačuvao nešto je nemoguće sačuvati jer još 2011. predato. Borimo se u nemogućoj situaciji i uspevamo u tome. Uspeli smo još godinu dana da kupimo i da ostanu KM tablice kao simbol države – rekao je Vučić.

Kako je rekao u tom sporazumu piše da „mora da bude jedinstveno izdavanje na terotoriji pokrajine“.

Posle dugih i najpre neuspešnih pregovora, pa rastanka predsednika Srbije i premijera Kosova  u ponedeljak bez dogovora, postignut je sporazum da Srbija prestane da izdaje registarske tablice sa imenima kosovskih gradova, a da Kosovo obustavi dalje radnje u vezi sa preregistracijom vozila, budući da je u četvrtak trebalo da počne kažnjavanje građana sa srpskim tablicama.

Na internet prezentaciji Kancelarije za KiM mogu se naći svi sporazumi dosad potpisani sa Prištinom, među njima i ovaj iz 2011. ali i onaj iz 2016.

Prvi ima 11 tačaka, dok je naredni nešto kraći i ima devet tačaka.

Sporazum o slobodi kretanja iz 2011. godine

1. Stanovnici svake strane treba da budu u mogućnosti da slobodno putuju u okviru ili preko teritorije druge strane.

2. Svaka strana će primenjivati, čim to bude bilo operativno izvodlјivo, sistem ličnih karata za putovanja stanovnika druge strane preko granice/administrativne linije.

3. Svaka strana može primenjivati sistem kojim će lične karte biti praćene pisanim ‘ulaznim/izlaznim’ dokumentima za stanovnike druge strane koji žele da tranzitno putuju u treću zemlјu.

4. Kao prelazno rešenje, svaka strana će omogućiti stanovnicima druge kupovinu graničnog/administrativnog osiguranja. Pod pokrovitelјstvom Evropske unije, strane će nastaviti rad usmeren ka postizanju komercijalnog aranžmana o uzajamnom pokriću osiguranja vozila, tako da sva vozila budu pokrivena sa obe strane granice/administrativne linije što je pre moguće.

5. Svaka strana će preduzeti sve neophodne mere da omogući stanovnicima druge strane da slobodno putuju u okviru ili preko teritorije druge koristeći vozačke dozvole koje su izdale njihove vlasti.

6. Kao privremena mera, vlasti na Kosovu će produžiti važenje KS registarskih tablica za početni period od pet godina, nakon čega će dve strane ponovo razmotriti ovo pitanje (uz posredovanje EU ukoliko bude potrebno).

7. Svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu će koristiti RKS ili KS registarske tablice za vozila (u skladu sa stavkom 6 gore). Izdavaće ih nadležni organi na Kosovu, a biće distribuirane uz posredovanje EULEKS-a ako je to potrebno. Svaka strana će uložiti maksimalne napore da obezbedi sprovođenje gore navedenog.

8. Kao privremena mera, vlasti u Beogradu će omogućiti vozilima sa Kosova koja imaju KS registarske tablice da slobodno putuju na njegovoj teritoriji ili preko nje.

9. Kao privremena mera, za svako vozilo čiji vlasnik to bude želeo, biće dostupne privremene registarske tablice na relevantnim graničnim/administrativnim prelazima.

10. Što se tiče readmisije, a uzimajući u obzir obaveze Prištine u ovoj oblasti, gorepomenuti aranžmani neće stvoriti nove obaveze za Beograd u pogledu prihvatanja zahteva za readmisiju lica sa kosovskim dokumentima u kontekstu postojećih sporazuma o readmisiji između Beograda i EU.

11. Do sredine jula biće oformlјena grupa za implementaciju, kojoj će predsedavati EU i koja će početi pripreme s cilјem da se svi gore navedeni aranžmani i sve neophodne naknadne radnje sprovedu čim to bude operativno izvodlјivo, dok će se aranžman pod stavkom 7 primenjivati od 1. novembra 2011.

Dogovori u vezi sa finalizacijom sprovođenja Sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine – Brisel 14. septembar 2016. godine

1. Strane se slažu da relevantne delove registarskih tablica pokriju sa dve bele nalepnice.

2. Režim nalepnica će stupiti na snagu 15. novembra 2016. godine.

3. Administrativna infrastruktura za izdavanje svih dokumenata koji su potrebni za registraciju vozila sa registarskim tablicama koje izdaju vlasti Kosova će biti postavlјena u novembru 2016. godine.

4. Registracija svih vozila sa registarskim tablicama koje izdaju vlasti Kosova („KS“/ „RKS“) će otpočeti 15. januara 2017. godine, i trajaće 12 meseci, nakon čega će dve strane ponovo razmotriti ovo pitanje uz posredovanje EU.

5. Kosovo će produžiti važenje „KS“ registarskih tablica na pet godina, nakon čega će dve strane ponovo razmatrati ovo pitanje (uz posredovanje EU ukoliko bude bilo potrebno).

6. Kosovo će odobravati izuzeće od svih dažbina i taksi za registraciju vozila na isti način kao i u prethodnim takvim prilikama. Bliska i brza saradnja će biti uspostavlјena između dve strane kako bi se potvrdila zakonita svojina nad vozilima.

7. Obe strane i EU će sprovoditi informativnu kampanju kako bi se stanovnicima na koje se odnosi ova mera objasnili modaliteti pre-registracije vozila. Dalјi razgovori o delokrugu i modalitetima takve informativne kampanje će biti vođeni na grupi za implementaciju.

8. Režim nalepnica se neće odnositi na registarske tablice na koje se odnosi proces registracije.

9. Zbog osetlјivosti koju prati gore navedeno, strane se slažu da sprovođenje ovih zaklјučaka razmatraju u redovnim intervalima.
Izvor: danas.rs

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI