TUŽILAŠTVA TOLERIŠU KORUPCIJU: Brojne zloupotrebe u javnom sektoru, od istraga nema ništa

Sarajevsko Tužilaštvo je ocijenilo da neće provoditi istragu u vezi sa sumnjivim poslovanjem Tehničkog remontnog zavoda Hadžići u 2021. godini, zatim u KJKP Vodovod i kanalizacija u istoj godini, u Elektroprivrede BiH zbog upitnog poslovanja u 2020, kao i Hidrogradnje zbog upitnog poslovanja u 2019. godini.

Iako su federalni revizori proteklih godina utvrdili kršenje zakona u radu javnog sektora kantonalna tužilaštva odlučila su da neće provoditi istrage jer za to nisu našla osnova?! Odluke koje su donijela tužilaštva u FBiH odnose se na 24 od ukupno 47 revizorskih izvještaja u kojima su data negativna mišljenja, potvrđeno je u Uredu za reviziju u FBiH.

Tako je Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo niz odluka o neprovođenju istraga po predmetima koje su im dostavljali federalni revizori analizirajući dokumentaciju institucija i javnih preduzeća na kantonalnom i federalnom nivou. Od 13 predmeta koji su obuhvaćeni u novom izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH, Tužilaštvo KS je donijelo 13 odluka o neprovođenju istraga, iako su u nalazima revizora opisane zloupotrebe i nenamjensko trošenje miliona maraka.

Sarajevsko Tužilaštvo je ocijenilo da neće provoditi istragu u vezi sa sumnjivim poslovanjem Tehničkog remontnog zavoda Hadžići u 2021. godini, zatim u KJKP Vodovod i kanalizacija u istoj godini, u Elektroprivrede BiH zbog upitnog poslovanja u 2020, kao i Hidrogradnje zbog upitnog poslovanja u 2019. godini.

Izvještaj o reviziji KJKP Vodovod Tužilaštvu je dostavljen 2022.

Iako su revizori utvrdili niz nepravilnosti u Zavodu za izgradnju KS (nalazi iz 2019.), KJKP Rad (nalazi iz 2019.), Sarajevoputevi (nalazi iz 2018.), Elektronskom računarskom centru zdravstva i penzijskog osiguranja Sarajevo (nalazi iz 2017.), Kantonu Sarajevo (nalazi iz 2017.), Federalnom zavodu PIO/MIO (nalazi iz 2017.), KJKP Sarajevo-šume (nalazi iz 2017.), Univerzitetu u Sarajevo (nalazi iz 2017.), Studentskom centru Sarajevo (nalazi iz 2017.), Tužilaštvo KS je donijelo odluke da se “istraga neće provoditi”.

– Kao vrhovna revizijska institucija dužni smo da ukažemo na nepoštovanje zakona a pasivnost institucija, posebno kada se radi o neprocesuiranju korupcije, umanjuje povjerenje građana u institucije vlasti i narušava vladavinu prava, te u konačnici rezultira slabljenjem demokratskih procesa i degradacijom moralnih vrijednosti društva. Kada ambijent u kojem se korupcija toleriše i prihvata postane dio svakodnevnog života, shvatimo da je erozija duboko zahvatila društvo, kaže Dževad Nekić, glavni federalni revizor i ističe da je pojedinim tužilaštvima bilo potrebno i nekoliko godina da dostave obavijesti o postupanju, a pojedina ih uopće nisu dostavila, iako su im revizorski izvještaji poslani još 2016. godine.

Nekić: Pasivnost institucija umanjuje povjerenje građana

Među njima su i Tužilaštvo KS-a, koje za jedan izvještaj uopće nije dostavilo odgovor, ali i Tužilaštvo HNK koje za 21 predmet koji su dobili od revizora nije dostavilo nijedan odgovor. 

Sarajevsko Tužilaštvo je dopisom od 18. aprila 2023. godine obavijestilo Ured za reviziju da je za Kanton Sarajevo za 2017. godinu donesena Naredba o neprovođenju istrage iako su prethodno revizori osporili milionske isplate za ugovore o djelu, kao i da su radovi na rekonstrukciji raskrsnice na Trgu heroja u naselju Hrasno u iznosu od 291.940 KM i radovi na rekonstrukciji puta Sinanovići – Puzim na području Trnova u iznosu od 174.531 KM Direkcije za puteve, izvršeni “bez provođenja procedure odabira najpovoljnijeg dobavljača u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama”.

Po mišljenju Tužilaštva KS-a nema osnova ni za istragu u slučaju revizije Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu a koji je za usklađenost dobio negativno mišljenje.

Odluku o neprovođenju istrage u vezi sa navodima koji se odnose na Kantonalnu bolnicu Zenica, a vezani su za upitno poslovanje u 2021. godini, donijelo je Tužilaštvo Zedničko-dobojskog kantona. Revizori su, između ostalog, utvrdili da je ova ustanova obračunala i isplatila naknadu za regres u iznosu od 725.783 KM, iako je poslovala s gubitkom u prethodnoj godini.

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona neće provoditi istrage u tri institucije i to Šumskoprivrednom društvu “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa (2020.), Općini Sanski Most (za 2020.) i Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (2017.). Osnovu za pokretanje istrage u Aerodromu Tuzla, gdje su 2021. godine revizori utvrdili niz nepravilnosti, nije našlo ni Tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona je odlučilo da neće otvarati istragu protiv Javnog komunalnog preduzeća “Vitkom” u kojem su 2020. revizori našli mnogobrojne nepravilnosti.

U Uredu za reviziju smatraju da prezentirani podaci pokazuju da nadležna kantonalna tužilaštva u prethodnom periodu nisu adekvatno iskoristila revizorske izvještaje kako bi identificirala potencijalne slučajeve koruptivnih radnji i krivična djela.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI