Uložena žalba na oslobađajuću presudu Draganu Šojiću

Državno tužilaštvo uložilo je žalbu na presudu kojom je Dragan Šojić, bivši direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja ili ovlasti, potvrđeno je za Detektor.

Boris Grubešić, glasnogovornik Tužilaštva BiH, naveo je da je zaprimljena prvostepena presuda te u zakonskom roku uložena žalba.

– Razlozi žalbe su pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i povrede odredbi kaznenog postupka. Žalbom se traži da Apelaciono vijeće presudu preinači u osuđujuću, ili ukine i odredi održavanje pretresa – naveo je Grubešić.

Sud BiH je oslobodio Šojića da je oštetio budžet BiH za 15.560 konvertibilnih maraka u periodu od 2018. do 2022. zbog korištenja službenih vozila u privatne svrhe, popunjavanja fiktivnih naloga za putovanja te potpisivanja službene evidencije o prisustvu na poslu, iako je bio svjestan da su podaci netačni, a na osnovu čega su mu neosnovano isplaćivani plata i topli obrok.

Tokom izricanja presude, početkom januara 2024., sutkinja Biljana Ćuković je kazala da je nesporno utvrđeno da je Šojić koristio službeno vozilo u privatne svrhe – suprotno pravilnicima koji regulišu ovu oblast, ali da Sud smatra da navedene radnje ne predstavljaju zloupotrebu položaja ili ovlaštenja već težu povredu službene dužnosti, za koju se snosi disciplinska odgovornost.

Prema presudi, dio optužnice koji se odnosi na prekoračenje ovlaštenja u vezi s popunjavanjem fiktivnih naloga za službena putovanja zbog opravdanja korištenja službenog vozila, ne sadrži odlučne činjenice iz kojih proizilazi zloupotreba položaja jer nije navedeno koji su propisi prekršeni.

Ćuković je tada dodala da nisu navedene potrebne činjenice i okolnosti za zloupotrebu položaja ni u odnosu na optužbe da je Šojić potpisivao evidencije o prisustvu na poslu, takozvane šiht liste, za period kada nije bio na poslu, a na osnovu čega su mu neosnovano isplaćivane plate i topli obroci.

Dio optužbi za korištenje vozila i potpisivanje evidencije odbačen je za određene dane jer optuženi nije ispitan na te okolnosti u istrazi.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI