Usvojene izmjene Zakona o PDV-u u prvom čitanju, bez entitetske većine za izmjene Zakona o VSTS-u

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u.

Ovaj prijedlog uputili su poslanici Mladen Bosić i Darko Babalj.

Oni su, između ostalog, naveli da je razlog za donošenje ovog zakona sadržan u objektivnoj potrebi poreskih obveznika da im se omogući primjereniji rok za podnošenje poreske prijave, ne do 10. u mjesecu,kao do sada, nego do kraja mjeseca.

Na današnjoj sjednici je, u drugom čitanju, usvojen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH po hitnom postupku, čiji su predlagači Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija.

Izmjene se tiču člana 38. ovog zakona čime bi, nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine dobila pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete da ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.

Predloženo je da ova prava može koristiti i zaposleni otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu ili lice koje se brine o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ukoliko roditelji napuste dijete ili ako nisu u stanju da se brinu o djetetu.

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog izmjena Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, čiji je predlagač poslanik Mia Karamehić-Abazović.

Izmjene se odnose na inicijativu da obavještavanje poslanika o aktivnostima ovog doma i dostavljanje odgovarajućeg materijala ubuduće bude elektronskim putem, kako bi se obezbijedilo smanjenje troškova štampanja materijala i njegovog kasnijeg odlaganja i škartiranja te odvoženja na otpad.

Na današnjoj sjednici nije bilo entitetske većine za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH, čijim usvajanjem bi bio ispunjen jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Savjet ministara, koji je i predlagač, u obrazloženju je naveo da je riječ o propisu koji je relevantan za proces usklađivanja zakonodavstva BiH sa propisima EU i da je u direktnoj vezi sa ispunjavanjem prioriteta za pristupanje BiH EU.

U obrazloženju se navodi da bi usvajanjem ovog zakona bio ispunjen jedan od 14 ključnih prioriteta iz dokumenta Evropske komisije koji bi BiH trebalo da ispuni s ciljem otvaranja pregovora o pristupanju EU, a odnosi se na “uspostavljanje nacionalnog preventivnog mehanizma protiv mučenja i zlostavljanja”.

Entitetske većine danas nije bilo ni za za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH, koji je uputio Savjet ministara, uz obrazloženje da je zakonodavni okvir nepotpun i ne garantuje u dovoljnoj mjeri nezavisnost, samostalnost, odgovornost i efikasnost pravosuđa.

Prijedlog ovog zakona zasnovan je na principima integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti rada, dvostepenosti u odlučivanju i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Poslanici se nisu izjašnjavali o Prijedlogu zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH, jer će se o uloženim amandmanima na ovaj prijedlog naknadno odlučivati.

Zakonodavni postupak obustavljen je za Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

BHRT

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI