VEHID ŠEHIĆ: CIK mora da objavi spisak svih birača koji će glasati putem pošte!

Piše: Vehid ŠEHIĆ

Kada u državi nemate vladavinu prava, odgovornost za poštivanje zakona, institucije koje efikasno štite pravni sistem onda neminovno, imate pravnu nesigurnost nejednakopravnost, jednom riječju sistem u kojem je sve dozvoljeno.

Zato ne treba ni čuditi što se u ovoj izbornoj 2018. godini postavlja pitanje da li će izbori biti pošteni i slobodni kada smo svjedoci nepoštivanja Izbornog zakona upravo od nekih koji su najodgovorniji za budućnost BiH i uspostavljanje vladavine prava.

Posljednja dešavanja sa biračima koji su registrovani da glasaju putem pošte, pokazuju da je „neko u ime nekog“, krađom tuđeg identiteta, za sada neutvrđen broj birača prijavio za glasanje putem pošte, što Izborni zakon omogućuje za sve građane-birače koji žive u inostranstvu. Oni se, naime, mogu opredjeliti da li će glasati lično na biračkom mjestu, ili poštom. Ovo se ne dešava prvi put, jer su ovakve pojave registrovane u svim dosadašnjim izbornim ciklusima nekada u većem, a nekada u manjem obimu.

Ali ovo ne treba nikoga da iznenađuje, jer je makijavelizam posebno izražen u izbornom periodu kada se “naklonost” birača često obezbjeđuje ucjenama, prijetnjama, kupovinom, falsifikovanjem, budući da je jedini cilj osvojiti vlast.

Indikativna je bila i pojava nagradnih igara na društvenim mrežama, gdje se od učesnika tražilo da dostave kopije svojih ličnih karata, što se također moglo zloupotrijebiti za fiktivno prijavljivanje za glasanje putem pošte – ali je nakon reagovanja na ovu pojavu su prekinute takve nagradne igre. S druge strane, evidentno je da aktivisti jednog broja političkih stranaka dolaze u kontakt sa našim građanima koji žive van BiH, a kojima se nudio i novac da se prijave za glasanje putem pošte.

Jedan od načina na koji se dolazi do potencijalnih glasača putem pošte je i  -analiza. Naime, određeni broj političkih stranaka pokušava da utvrdi koji birači duži vremenski period ne izlaze na izbore, te se zloupotrebljava njihov identitet tako što se fiktivno prijavljuju da će glasati putem pošte sa adresa u inostranstvu! Sve ovo ima uticaj na legitimnost samog izbornog procesa kao i izbornih rezultata.

Nažalost, to je naša realnost, pa se pitam šta su to evropske vrijednosti o kojima naši političari često govore.

Bilo bi svrsishodno, ali i potrebno da Centralna izborna komisija javno objavi spisak svih birača koji će glasati putem pošte, kako bi se omogućila provjera svim biračima da li se i oni nalaze na spisku, a nisu se opredjelili za tu biračku mogućnost.

Potrebno je da se kroz Izborni zakon, kao i provedbene akte, izvrše određene izmjene kako bi se ubuduće spriječile ovakve zloupotrebe.

Nužno je da se u ovaj proces uključe SIPA i druge agencije za zaštitu zakonitosti u BiH, a o čemu sigurno neke imaju i određene podatke, ali i institucije drugih država, kako bi se utvrdile činjenice i eventualna odgovornost pojedinaca. Jer, konačno se mora osigurati slobodno izražena izborna volja birača, kakva god ona bila.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI