ACCOUNT: 200 žalbi na provođenje javnih nabavki u pet mjeseci

Udruženje Justicia, lider ACCOUNT Monitoring tima, predstavio je juče u Tuzli rezultate  monitoringa korupcije u sektoru javnih nabavki:

  • za prvih 5 mjeseci 2018.g. podnijeto 200 žalbi na provođenje javnih nabavki
  • 70% odluka Ureda za razmatranje žalbi u korist žalitelja/ponuđača
  • ugovorni organi 137 puta prekršili Zakon o javnim nabavkama BiH
  • 47% žalbenih odluka podrazumjeva isplatu novčane naknade

Rezultati monitoringa pokazuju da se najveći broj žalbi odnosi na izbor najpovoljnijeg ponuđača i sadržaj tenderske dokumentacije;  URŽ u Sarajevu je vodio 48 žalbenih postupaka, URŽ u Mostaru 111, URŽ u Banja Luci 36; najveći broj žalbi podnijet je na postupke javnih nabavki koje provode Elektroprivreda BiH (19) i Elektroprivreda RS (13), ali Zakon su kršila ministarstva, javne ustanove, institucije i preduzeća na svim nivoima vlasti.

“URŽ je donio 137 odluka u korist ponuđača, što znači da su njihove žalbe bile osnovane, odnosno utvrđeno je kršenje Zakona o javnim nabavkama BiH. Ako imamo podatak da su ugovorni organi samo za pet mjeseci prekršili zakon 137 puta, onda svjedočimo svakodnevnom neodgovornom i nesavjesnom provođenju javnih nabavki od strane javnih institucija, ustanova, preduzeća i organa uprave. Ugovorni organi su dužni isplatiti 67.733 KM žaliteljima/ponuđačima na ime advokatskih usluga. To je budžetski novac, novac građana BiH. Cijenu grešaka ugovornih organa, cijenu kršenja Zakona o javnim nabavkama plaćaju građani”, ocjenjuje Damir Šabanić iz UG Justicia, lidera ACCOUNT monitoring tima.

Istraživanje je realizovano u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, a provelo ga je UG Justicia u partnerstvu sa članicama ACCOUNT Monitoring tima: CROA, CZM Kvart, ALDI i KAM.

Antikorupcijska mreža – ACCOUNT već 4 godine intenzivno radi na izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, te je kroz prijedloge amandana predlagala transparentnije provođenje nabavki u BiH kao i uklanjanje odredbi koje omogućavaju koruptivno djelovanje.

 

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI