Bivši funkcioner MUP-a RS-a i sin banjalučkog biznismena osuđeni za krijumčarenje kriminalca

Optuženi u predmetu kodnog naziva “Trn”, sa dokazima iz dešifrovanih  SKY i Anom
aplikacija, nakon razmotrenih dokaza tužilaštva, u prisustvu svojih advokata,
potpisali su sporazume o priznanju krivice te u potpunosti priznali odgovornost za
krivična djela za koja ih tereti optužnica Tužilaštva BiH, nakon čega su osuđeni u
Sudu BiH.

Za Nedeljka Luburu, koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio zaposlen u MUP-u RS, predložena kazna zatvora u trajanu od dvije godine dok je za Bojana Roguljića, sina banjalučkog biznismena Slavka Roguljića, predložena kazna zatvora u trajanju od godine, kao i  sporedna novčana kazna u iznosu od 10.000 KM,  koju je optuženi dužan uplatiti u roku od 3 mjeseca od pravosnažnosti
presude Suda BiH.

Oglašeni su krivim Lubura Nedeljko za krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana
189. KZ-a BiH i zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. KZ-a RS, a
optuženi Roguljić Bojan za krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana 189. KZ-a BiH.
Optuženi su priznali krivicu da su, krajem 2020. godine, preko državne granice
nezakonito u BiH preveli M.I. koji se nalazio u Sloveniji, a za kojeg su znali da je za
njim raspisana Interpolova potjernica na zahtjev agencija za provođenje zakona u
Crnoj Gori, kao osumnjičenom za krivično djelo pokušaja ubistva. Prvooptuženi u
vrijeme izvršenja krivičnog djela, bio je visoko poziconirani inspektor MUP-a RS,
odakle je udaljen nakon provedenog postupka u toj policijskoj agenciji.
Predložena kazna adekvatna je ulozi i odgovornosti optuženih u izvršenju krivičnog
djela.
Potpisivanjem sporazuma optuženi se odriču prava na suđenje te ne mogu uložiti
žalbu na krivično-pravnu sakciju.

Nakon razmatranja sporazuma, isti su prihvaćeni od strane Suda te su optuženima
izrečene navedene kazna, a predmet je pravosnažno okončan bez sudskog postupka
i glavnog pretresa.
Ovo je treće sporazumno priznanje krivice u predmetima sa dokazima iz SKY i Anom
aplikacija. U okviru tri predmeta krivicu su do sada priznala ukupno petnaestorica
optuženih, od kojih su dvojica nekadašnji pripadnci policijskih agencija.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI