Čavara najviše troši na prevoz i smještaj dužnosnika, a Mahmutbegović na putne troškove

Na račun čelnika Federacije BiH već godinama stižu iste primjedbe da se ponašaju kao tri budžetska korisnika što direktno utiče na povećanje svih troškova, ali se to njih mnogo i ne dotiče. Kabinet Marinka Čavare već godinama po ugovoru zapošljava asistenta predsjednika, za šta je za šest godina izdvojena 131.650 maraka

Kabinet predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare već šest godina sa istom osobom zaključuje ugovor o djelu za obavljanje poslova asistenta predsjednika uz mjesečnu naknadu od 1.550 KM. Tom asistentu je od 2015., pa do decembra prošle godine, ukupno isplaćeno 131.650 maraka, utvrdili su revizori u finansijskom izvještaju za 2021. godinu.

Na račun Kabineta predsjednika i potpredsjednika FBiH, inače, već godinama upućuje se iste primjedbe: jedan su subjekt, jedan ID poreski broj, a ponašaju se kao tri odvojena budžetska korisnika. Posljedica toga je da se za svaku nabavku zaključuju po tri ugovora što usložnjava procese nabavki i uvećava ukupne troškove.

Ova tri Kabineta su u budžetske korisnike u prošloj godini koštala 2.881.322 KM, što je za 500.754 KM više nego u 2019. Od toga je najveći iznos otišao upravo na Čavarin Kabinet i to 1.153.917 KM, Uredu potpredsjednice Melike Mahmutbegović dodijeljeno je 898.544 KM, a potpredsjednika Milana Dunovića 828.861 KM.

Za plaće i naknade, Čavarin Kabinet je izdvojio 621.789 KM, potpredsjednice Mahmutbegović 455.632 KM, a Dunovićev 385.391 KM.

Čavara daleko najviše izdvaja i za naknade za prevoz s posla i na posao 21.531 KM, dok za troškove smještaja dužnosnika izdvaja 16.095 KM, za odvojeni život 14.514 KM, a za prevoz korisnicima odvojenog života 4.429 KM.

Druga dva Kabineta su, što se tiče trošenja u ove svrhe, bila daleko skromnija. Potpredsjednik Milan Dunović već godinama ne izdvaja ništa na ime naknade troškova smještaja dužnosnika, odvojeni život i za prevoz korisnicima odvojenog života, dok je za naknadu za prevoz s posla i na posao izdvojio 2.314 KM.

Kabinet potpredsjednice Mahmutbegović je u svrhu naknade za prevoz s posla i na posao izdvojio 4.936 KM, a za troškove smještaja dužnosnika 9.426 KM, odvojeni život 9.800 KM, a za prevoz korisnicima odvojenog života 2.268 KM.

Za razliku od 2019., Čavarin Kabinet je najskromniji kada se radi o putnim troškovima: u prošloj godini za tu svrhu je izdvojio 7.785 KM, a Dunovićev 8.467 KM.

Kabinet Melike Mahmutbegović je za putne troškove izdvojio najveći iznos i to, čak, 20.222 KM. 

U prošloj godini su daleko veći bili i troškovi koji su otišli na usluge prevoza i goriva, pa su tako 2019. iznosili 20.765 KM, a u 2021. su porasli na 30.925 KM: Čavarin kabinet je u ovu svrhu izdvojio 15.932 KM, potpredsjednice 10.147 KM, a Dunovićev 4.846 KM.

Kabinet Marinka Čavare je izignorisao i činjenicu da su u obavezi sačiniti plan i izvještaj o radu. Druga dva Kabineta su tu obavezu izvršila.

Izvor: zurnal.info

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI