Centralni događaj kampanje “Generacija za ravnopravnost” – Ujedinjeni za rodnu ravnopravnost

Centralni događaj u okviru globalne inicijative UN Women „Generacija za ravnopravnost“, platforme za zajednički rad na promociji rodne ravnopravnosti održan je u četvrtak  u Sarajevu.

Okupljanjem ključnih aktera iz različitih sektora, uključujući vladine institucije, privatni sektor, međunarodnu zajednicu, UN agencije, nevladine organizacije i mlade aktiviste i aktivistkinje, diskutovano je o postizanju rodne ravnopravnosti u bh. društvu. Događaj je okupio više od stotinu učesnika/ca, a teme su se među ostalim odnosile na tjelesnu autonomiju, seksualno i reproduktivno zdravlje, rodno zasnovano nasilje, ekonomsku pravdu, zaštitu okoline i tehnološke inovacije.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić  rekao je da svi imamo zajednički cilj, a to je da omogućimo ženama i djevojčicama život bez nasilja, jednak pristup ekonomskim resursima, pristup zdravstvenim uslugama, kao i rodno pravedne klimatske akcije.

-Opredijeljeni smo da uskladimo zakone i politike sa međunarodnim standardima, unaprijedimo programe i poboljšamo usluge u oblastima sprečavanja i zaštite od nasilja, pristupa ekonomskim resursima, zdravstvene zaštite i zaštite životne sredine. Istakao bih da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH jedan od odgovornih aktera u okviru ove međunarodne inicijative, u sklopu Akcione koalicije protiv rodno zasnovanog nasilja, koja ima za cilj suzbijanje i prevenciju svih oblika nasilja nad ženama – istakao je Hurtić.

Prema podacima UN Women, globalno će biti potrebno više od 300 godina i 360 milijardi dolara da se zatvori jaz rodne ravnopravnosti

–           Slavimo odgovorne aktere koji su se angažirali da naprave pozitivne promjene kada je u pitanju osiguravanje napretka u oblasti rodne ravnopravnosti. Ne postoji bolje vrijeme nego sada da iskoristimo dosadašnji napredak, ispunimo preuzete obaveze i nastavimo sa kreiranjem politika, zagovaranjem i finansijskim ulaganjem u rodnu ravnopravnost – rekla je  Jo-Anne Bishop predstavnica UN Women u BiH.

Kampanji „Generacija za ravnopravnost“ priključila se i istaknuta bh. alpska skijašica Elvedina Muzaferija.

-Kao kćerka, sestra, supruga i vrhunska sportistkinja, osjećam odgovornost da pružim punu podršku i dam svoj doprinos kampanji ‘Generacija za ravnopravnost’. Svaka od ovih uloga osvijestila me je o tome koliko je važno živjeti u svijetu u kojem smo svi ravnopravni i koliko je teško suočavati se sa ravnopravnošću u različitim aspektima društva. Vjerujem da zajedno možemo kreirati pozitivne promjene u društvu. Važno je boriti se za svijet jednakih prilika i mogućnosti, jer svako od nas može doprinijeti stvaranju bolje i sigurnije budućnosti za sve žene i djevojčice – rekla je Muzaferija.

Nakon obraćanja Françoisa Delmasa, ambasadora Francuske u BiH, u panelu pod nazivom „Partnerstva više aktera za unapređenje rodne ravnopravnosti“, učestvovali su Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH; Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike; Kristina Erak, menadžerica operacija pri Bit Alijansi, te mlada aktivistkinja Sajra Kustura. „Generaciji za ravnopravnost“ pridružili su se i Amra i Edin Džeko, koji su svoju podršku podijelili putem video poruke.

Završni dio programa obuhvatio je dodjelu priznanja za 23 odgovorna aktera koji su se obavezali na sprovođenje aktivnosti s ciljem postizanja rodne ravnopravnosti u BiH. Među njima su ministarstva, različite vladine institucije, kompanije, te obrazovne institucije , koji/e su se, između ostalog, obavezali na promociju zapošljavanja žena, integraciju rodne perspektive u različite zakone i politike, kao i zagovaranje s ciljem sprečavanja rodno zasnovanog nasilja, saopćeno je iz UN Women BiH.

FENA

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI