ISTRAŽUJEMO: Kako su advokat Kolić i premijer Novalić ovladali namjenskom industrijom i napravili veliki biznis

Kadriju Kolića je 2016. godine Vlada FBiH, kao većinski vlasnik sa 51% vlasništva, imenovala za člana NO Unis Ginex d.d. Goražde. Dakle, povjerila mu je da u Goraždu štiti vladine interese. Osim Kolića, u NO Ginexa ušao je i general Hajrudin Grabovica, aktuelni ministar za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo

Istraživački tim Inforadara

Posljednjih mjeseci na adresu Vlade Federacije BiH stiglo je nekoliko dopisa iz kompanije namjenske industrije UNIS Ginex d.d. Goražde u kojima se traži smjena jednog od tri člana Nadzornog odbora (NO) Kadrije Kolića.

Kao razlog sve i jednog zahtjeva za smjenu ovog najutjecajnijeg člana NO navodi se „Kolićevo nezakonito poslovanje i njegov angažman u kompaniji“. U Ured premijera Federacije posljednje takvo pismo stiglo je prošlog petka, 12. juna, a uputili su ga mali dioničari. U svom zahtjevu oni dokumentuju pad prihoda i profitabilnosti, ali i kvaliteta proizvoda.

FOoto: Faksimil dopisa Vladi Federacije

Kadrija Kolić je, kako sam sebe naziva – „uvaženi advokat“, a javnosti je dobro poznat i kao suvlasnik firme KM Trade te pravni zastupnik suspendovanog direktora FUCZ Fahrudina Solaka.

Prema dokumentaciji koja je u posjedu Inforadara, Kolića je 2016. Vlada FBiH, kao većinski vlasnik sa 51% vlasništva, imenovala za člana NO Unis Ginex d.d. Goražde. Dakle, povjerila mu je da u Goraždu štiti vladine interese. Njega je predložila Kadrovska komisija SDA, tačnije njen predsjednik Asim Sarajlić. Osim Kolića, u NO Ginexa ušao je i general Hajrudin Grabovica, aktuelni ministar za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo.

Upravo je Ginex ključni dobavljač još jedne firme koja će kasnije dobiti saglasnost za početak proizvodnje iz oblasti namjenske industrije, Pobjede Technology u kojoj Kolić ima oko 13,5% vlasništva, a zajedno sa dugim suvlasnikom njegove kompanije KM Tride Nihadom Mašićem ukupno 27 posto. U međuvremenu, Kolić je dobio Vladinu, odnosno Novalićevu saglasnost da se u Upravu Ginexa kao izvršni direktor imenuje i njegov drugi partner, Hasan Tafro.

Na taj način njih trojica, koji su u Pobjedi Technology ranije osigurali 47% vlasništva, sada su u Ginexu osigurali kontrolu poslovanja, a što je potvrdilo i više sagovornika Inforadara. Faktički su dobili zeleno svjetlo za upravljanje proizvodnjom iz grupe MPI 3 iz oblasti namjenske industrije (vojne proizvodnje).

Istovremeno, Kolić je ušao u NO Pobjede Technology, u NO Unis Ginexa d.d. Goražde, ali je ujedno i predstavnik državnog kapitala, tačnije Vlade Federacije, što je vjerovatno domet i model nepoznat u demokratskom svijetu.

Foto: Dioničari Ginexa (lijevo) i Pobjede Technology (desno)

Foto: Odluka o imenovanju Kolića i Omerhodžića za v.d članova NO Ginexa ispred državnog kapitala

Naime, početkom jula (6. jula) 2017. godine Pobjeda Technology podnijela je zahtjev za proširenje djelatnosti u oblasti vojne proizvodnje (namjenske industrije), za koju je bila neophodna saglasnost federalnog Ministarstva industrije i energetike, Direkcije za namjensku industriju, kompanija koje se bave ovim poslovima a u većinskom su vlasništvu Vlade FBiH (Igman Konjic i Ginex Konjic), te u konačnici i same Vlade.

FIRME POD KONTROLOM DVOJCA NOVALIĆ-DŽINDIĆ

Zahtjev je poslan bez obaveznih prethodnih konsultacija, ali i bez saglasnosti Igmana iz Konjica i Ismeta Brige, savjetnika ministra energetike FBiH, kojeg će kasnije taj stav koštati odlaska u penziju. A upravo je ministar energetike Nermin Džindić, kako će se pokazati, uz porodicu premijera Novalića vlasnik privatne firme koja je poslovala sa Pretisom i zarađivala odlično. Kao što je poznato, njihova privatna firma TMR je godinama izvlačila novac iz namjenske industrije BiH. U to vrijeme TMR je poslovao s firmom Pretis d.d. koja je u vlasništvu Vlade Federacije, tako da su obje firme bile pod kontrolom ovog dvojca.

Bliski prijatelji Novalića i Džindića ističu da su njihove supruge čak i u rodbinskoj vezi.

Foto: Nermin Džindić

Ne treba zaboraviti da je Džindić kadar SBB-a, ali da ga je u preceduru imenovanja predložio upravo Novalić i to tako, kako nam tvrde u Ginexu ali i u Vladi Federacije, da su potpuno „zatvorili“ segmet namjenske industrije. Prije njihovog dolaska u Vladu Federacije Novalić je bio predsjednik NO Pretisa, a Džindić v.d. direktor iste firme. Dvije sedmice kasnije (20. jula 2017.), Vlada je dala saglasnost Pobjedi Technology za početak proizvodnje iz oblasti namjenske industrije, iako su se svi žalili osim Ginexa.

Sudeći prema dokumentaciji, dva su motiva zašto dvije najutjecajnije ličnosti iz Vlade Federacije insistiraju na tome.

Prvi je Tvornica baruta u Vogošći, koju su odlukom Vlade FBiH 2017., kako je tada izjavio ministar Džindić, trebali finansirati Ginex, Igman i Pretis. Prešutio je tada ministar da bi se ovim kompanijama pridružila i firma TMR, u vlasništvu porodica Novalić i Džindić. Vrijednost investicije je bila 20 do 30 miliona KM. Oni bi bez Vlade formirali Nadzorni odbor i upravljali Tvornicom. Tako bi ovaj strateški važan projekat bio stavljen u privatne ruke, umjesto da njime rukovodi država. Protestima građana općine Vogošća ovo je zasad zaustavljeno i na Općinskom je vijeću.

Foto: Zapisnik sa sastanka o pokretanju Tvornice baruta

Drugi razlog je pokretanje proizvodnje bespilotnih letjelica u okviru Ginexa, gdje bi lično Novalić predložio konsultanta čiji bi rad bio plaćen 800.000 KM. Zanimljivo je da je projekat zamišljen bez ijednog stručnjaka-elektroinžinjera koje Ginex, inače, ne zapošljava. No, zato ovakve letjelice, takozvane dronove, prodaje Kolićeva i Mašićeva firma KM Trade.

Ipak, pod pritiskom preduzećea i institucija koji su se žalili, 9. avgusta 2017. Vlada saglasnost povlači.

No, potom Pobjeda Technology, zastupana po Kadriji Koliću i Marseli Bajramović, 5. oktobra 2017. Konkurencijskom vijeću BiH podnosi zahtjev za pokretanje postupka protiv Igmana d.d. Konjic i Vlade FBiH zbog, kako je navedeno, „povrede principa slobodne konkurencije“. Znajući da su šanse nikakve da Pobjeda dobije spor protiv regulatora u proizvodnji vojne opreme (Direkcije za namjensku industriju i Vlade FBiH), Kolić to radi jer je zahtjev Konkurencijskom vijeću bio neophodan kako bi u konačnici Vlada dala saglasnost i time oslabila poslovanje Ginexa kao kompanije u svom vlasništvu. To se desilo tako što je Kolić iskoristio Konkurencijsko vijeće jednostavno povukavši u međuvremenu vlastiti zahtjev; naime, za Vladu više nije bilo prepreka da Pobjedi Technology dodjeli saglasnost za pokretanje proizvodnje novog proizvoda, metka 9 milimetara. Savjetnik ministra Džindića, koji je cijelih šest mjeseci osporavao davanje saglasnosti, poslan je u penziju.

Podsjećamo da je Ginex još 2004. dobio saglasnost za početak proizvodnje ovog metka, kao novog proizvoda, a Strategijom razvoja društva planiralo da proizvodnja krene do 2016. godine. Međutim, to se nije dogodilo upravo kao posljedica imenovanja Kolića u NO 2016. Kolić je kao zastupnik Vlade, naime, propustio priliku da u okviru Ginexa razvija već odobreni proizvodni porogram, već je, „igrom slučaja“, taj program naredne godine počela da razvija susjedna firma u kojoj on sa partnerima posjeduje 47 posto vlasništva!

“GINEX” – OD PROIZVOĐAČA DO DOBAVLJAČA – ZA “POBJEDU”

To se desilo tako što je Ministarstvo, koje je ranije odobrilo Strategiju, predložilo Novaliću i Vladi Federacije, a Vlada 20. jula 2017. dala saglasnost da isti proizvodni program (metak 9 mm) radi Pobjeda Technology, u suvlasništvu Kadrije Kolića, koji istovremeno zastupa tu istu Vladu u kompaniji (Ginex) koja je trebala raditi isti proizvod!

Na taj način je Ginex, umjesto da postane proizvođač metka 9 mm – postao samo dobavljač. Proces preuzimanja kontrole nad Ginexom vidljiv je u povlaštenim cijenama ostalih proizvoda, što se vidi iz akta društva br. 9630/20, od 7. maja ove godine, imenovanjem Hasana Tafre, drugog suvlasnika i člana NO Pobjede Technology u Upravu Ginexa, kao i pokušaju proizvodnje baruta i bespilotnih letjelica.

Tako je Kolić dobio potpunu kontrolu nad cijenama, tehnologijom i razvojnim planovima Ginexa. I to sve dok Tafro uživa i mirovini.

Sada Kolić zastupa državni kapital u Ginexu – dok je i sam suvlasnik društva. Praktično to znači da je svjesno oštećena država jer je evidentan pad poslovnih aktivnosti u posljednje tri godine. Ukupan prihod 2017. je iznosio 43 miliona KM, da bi krajem 2019. pao na 32,4 miliona KM. Dobit društva 2017. je iznosila 10,3 miliona KM, a dvije godine kasnije je prepolovljena na 5,1 miliona KM! Ističemo da je Pobjeda Technology veliki kupac Ginexove robe u vrijednosti oko 2,5 miliona KM, ali i dužnik. Na dan 31. decembar 2019. neplaćene obaveze su iznosile 518.000 KM.

Grupa malih dioničara, koji su iz razumnjivih razloga insistirali na anonimnosti, za Inforadar otkrivaju mnoge nepravilnosti.

„Kadriji Koliću nije bio dovoljan samo izbor u NO Ginexa, privilegovane i posebne cijene za svoje privatne firme koje posluju sa Ginexom, te imenovanjem svog poslovnog partnera u Upravu, već je sam nametnuo tekst konkursa za izbor sekretara društva. Konkursom je predviđeno da Uprava samo sačini listu uspješnih kandidata koju dostavlja NO, a ne i da predloži kandidata, kako je to predviđeno Statutom. Kolić je to uradio jer će sa svojim prijateljem, inače drugim predstavnikom državnog kapitala Alemom Omerhodžićem, izabrati već poznatog kandidata, dugogodišnjeg poslovnog partnera privatne firme u kojoj je Kolić suvlasnik, dok dosadašnji sekretar Sabit Mašić odlazi u penziju u narednim danima. Tako je Uprava društva svedena na tehnički nivo, bez aktivnog učešća u donošenju važnih odluka“, upozoravaju oni.

Dioničari dodaju da je Odluka o izboru sekretara objavljena prije mjesec u Dnevnom avazu, iako je donesena na potpuno nezakonit način. Međutim, to Koliću ne smeta jer je i sam izabran na nezakonit način s obzirom da čak nije smio biti ni biran za člana jer je 50% vlasnik KM Tride d.o.o. Visoko.

KOLIĆ IMENOVAN PROTUZAKONITO

Naime, član 252. stav (1) Zakona o privrednim društvima, propisuje da dioničar sa 50% i više dionica, direktor, i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću, „ne može biti predsjednik i član nadzornog ili upravnog odbora imenovan ispred državnog kapitala u društvima sa učešćem državnog kapitala ili fondovima, agencijama, komisijama i drugim pravnim licima osnovanim od Vlade Federacije ili Parlamenta Federacije“. Isto je popisano članom 123. Statuta društva.

Prema ovoj odredbi, jasno je da Kolić ne samo da nije smio da bude imenovan za člana NO društva Unis Ginex d.d. Goražde ispred državnog kapitala, već nije smio biti ni predložen! Da su u ovaj korupcijski skandal duboko involvirani i čelnici Vlade FBiH i Ministarstva energetike dokazuje činjenica da je Vlada na sjednici održanoj 28. februara ove godine ponovo dala prethodnu saglasnost za imenovanje Kadrije Kolića kao vršitelja dužnosti člana NO Ginexa ispred državnog kapitala (objavljeno u Službenim novinama FBiH broj 19/20, strana 18). Skupština društva u vrijeme pandemije, dakle 28. aprila ove godine, donosi odluku o njegovom izboru i imenovanju u NO društva, no interesantno je da je Obavještenje objavljeno u Dnevnom avazu dvije sedmice ranije, 14. aprila.

 

Foto: Jedan od dopisa o nezakonitostima u radu i imenovanju NO “Ginexa” koji su Vladi FBiH i AJN uputili mali dioničari i radnici preduzeća

Nakon što je u septembru na sjednici federalnog parlamenta postavio zastupničko pitanje o stanju u namjenskoj industriji, zastupnik Nezavisnog bloka Amer Obradović je to pitanje aktuelizirao. Za naš potral kaže:

„Jasno je da po svim demokratskim standardima političku odgovornost za ove afere u javnim nabavkama snosi premijer i kompletna Vlada. I prije afere respiratori, premijer je bio dio afera oko zapošljavanja kćerke u jednu federalnu agenciju, pa su on i ministar Džindić sudionici afere sa firmom TMR koja je poslovala sa Pretisom i tako su izvlačili novac u namjenskoj industriji, a o čemu sam javno pitao premijera i ministra u septembru 2019. – nikada nisam dobio odgovor, međutim Tužilaštvo KS je potvrdilo da vodi istragu“, ističe Obradović.

Foto: Amer Obradović

U međuvremenu na Vladinu adresu, ali i na adresu Agencije za javne nabavke BiH, stižu obavijesti o netransparentnim javnim nabavkama i nezakonitom zapošljavanju. Prije neloliko dana članovi Odbora za reviziju Ginexa Zijad Brzina i Šerif Isović su konstatovali i napisali da su KM Trade i Pobjeda Technology povezana lica sa Ginexom, te da imaju transferne cijene. Kolić kao predsjednik NO Ginexa je insistirao na njihovim ostavkama – što se i desilo.

Brzini smo u dva navrata uputili pitanja mailom, kako bismo čuli njegovu stranu priče o tome šta su kao članovi Odbora za reviziju otkrili i zašto su podnijeli ostavke, odnosno da li ih je Kolić ucijenio. Nakon nekoliko dana od Brzine smo dobili kratki odgovor da je ostavku podnio „iz zdravstvenih razloga“.

Pitanja mailom smo uputili i samom Koliću, a zanimalo nas je da li mu je poznato da je suprotno zakonu imenovan za predsjednika, odnosno člana NO Ginexa, kako je dobio Vladinu saglasnost da zastupa Pobjedu, odnosno kakva je njegova veza sa premijerom Novalićem i ministrom Džindićem.

Umjesto odgovora Kolić nam je napisao:

“Ako mogu, zamolio bih Vas da provjerite još jednom stavove koje iznosite u pitanjima. Ovako formulisana, ona jesu tendenciozna, što je Vaše pravo koje poštujem. No, vjerujem da je u Vašem interesu da auditorijumu prezentirate tačnu informaciju. Ukoliko ipak insistirate baš na pitanjima koja ste mi poslali, molim Vas da to navedete u odgovoru na ovaj email i ja ću Vam dostaviti odgovore.”

Nakon što smo Kolića zamolili da nam ipak odgovori na već postavljena pitanja, ukoliko to želi, navodeći da je to njegovo pravo izbora, više se nije javljao.

Pitanja smo poslali i premijeru Novaliću o njegovim vezama sa Kolićem, o tome ima li i dalje stvarne ovlasti nad Ginexom, odnosno kakva je uloga njegove kćerke u toj kompaniji. Ni on nije odgovorio, iako nam je potvrđen prijem maila.

I više nego dovoljno materijala za interesovanje pravne države.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI