KORUPCIJA U PRAVOSUĐU: Sudija Ahmetović nezakonito pomogao zaposlenje supruge na šefovsku poziciju, slučaj zataškan

Iz Kantonalnog tužilaštva Zenica, bez ikakvog dodatnog objašnjenja, Inforadar je dobio odgovor u kojem se kaže da „Vahida Ahmetović nikada nije bila šefica Pisarnice u ovoj instituciji“. Samo pet dana kasnije, iz Kantonalnog tužilaštva u Zenici poslan nam je dopis u kojem objašnjavaju da je zbog sumnje u ispravnost vođenja procesa (jer je, ipak, u pitanju njihova uposlenica!) predmet prebačen u Srednjebosanski kanton

Istraživački tim Inforadara

Prije nekoliko godina inspektori Federalne uprave policije (FUP) u najvišim pravosudnim institucijama Zeničko-dobojskog (ZE-DO) kantona zadokumentovali su posebno indikativan slučaj korupcije kroz krivična djela krivotvorenje dokumenata i davanje lažnih iskaza, u šta su upetljani sudija Kantonalnog suda u Zenici Hilmo Ahmetović i njegova supruga Vahida.

Naime, sudija Ahmetović, koji predstavlja pravnu državu i treba da bude primjer utjelovljenja borbe protiv korupcije, davanjem lažnog iskaza o radnom iskustvu pogodovao je u zaposlenju vlastite supruge Vahide Ahmetović na neformalnu poziciju šefice pisarnice u Tužilaštvu ZE-DO kantona, a kasnije je, nakon provedene istrage FUP-a, podnesenih krivičnih prijava i podizanja optužnice, kroz institucije pravosuđa cijeli slučaj obesmišljen te na kraju i doslovno zataškan.

KAKO PREVARITI SISTEM KOJI PREDSTAVLJAŠ

Posebno težinu cijelom slučaju daje i činjenica da su ovaj primjer dokazane korupcije potpomogle Ahmetovićeve kolege iz Suda i tužilaštava nekoliko kantona.

Foto: Faksimil krivične prijave protiv Vahide Ahmetović

Vahida Ahmetović je 2008. završila Pravni fakultet u Sarajevu. Ubrzo se prijavljuje na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta “stručni saradnik za informisanje” u Kantonalnom tužilaštvu Zenica, koji je posredstvom Agencije za državnu službu u Službenim novinama FBiH objavljen 27. oktobra 2010. Mjesec kasnije, Ahmetovićeva je taj ispit i položila.

Prehodno je, prilikom prijave na konkurs, morala dostaviti obavezno uvjerenje o stečenom radnom iskustvu. S tim u vezi je priložila potpisani dokument iz privrednog društva Max trade d.o.o. Zenica. Prijava je izdana 28. januara 2010. godine, a u njoj je navedeno da je Vahida Ahmetović u periodu 1. januar – 31. decembar 2009. godine, na osnovu volonterskog rada, stekla radno iskustvo od 12 mjeseci, što je bio jedan od uslova za prijavu na konkurs za popunu praznog radnog mjesta u Kantonalnom tužilaštvu Zenica.

Pritom, Ahmetovićeva je u tom periodu bila stalna uposlenica u istom Tužilaštvu na poslovima namještenika te nije mogla u kontinuitetu raditi na oba radna mjesta. Na taj način je dovela u zabludu državnu instituciju da u svojim knjigama evidentira, a potom i ovjeri neistinu. Na osnovu toga je uvrštena na spisak kandidata koji ispunjavaju uvjete – a ispit je uspješno položila.

Foto: Inkriminirajući navodi o Ahmetovićima iz prijave Federalne uprave policije

Međutim, u novembru 2016. Kantonalnom tužilaštvu u Zenici dostavljena je krivična prijava protiv njenog supruga, sudije Ahmetovića, za krivična djela „nesavjestan rad i zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“, te je na osnovu ove prijave formiran predmet. Sedmicu kasnije, ovo tužilaštvo upućuje dopis Federalnom tužilaštvu u Sarajevu da se predmet proslijedi nekom drugom tužilaštvu u Federaciji BiH, a zbog činjenice da je supruga prijavljenog sudije Ahmetovića uposlenica tužilaštva. Kao razlog, navedena je sumnja u nepristrasnost ovog tužilaštva.

Prvog decembra 2016. Federalno tužilaštvo je predmet prebacilo u Kantonalno tužilaštvo SBK. Iz Federalne uprave policije sve ove činjenice su potvrđene za Inforadar:

„Vezano za Vaš upit koji se odnosi na postupanje u predmetu Ahmetović Vahida i drugi, obavještavamo vas da je Federalna uprava policije, Terenski ured Sarajevo, Detašman Zenica, pod nadzorom tužilaštva SBK provela istragu i nakon prikupljenih činjenica i dokaza u vezi konkretnog podnijela Izvještaje o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv: Ahmetović Vahide, uposlenice KT ZDK zbog krivičnih djela ‘krivotvorenje isprave’ i ‘ovjeravanje neistinitog sadržaja’, a vezano za prijavu uposlenice KT ZDK Ahmetović Vahide na Javni konkurs u pogledu popune pozicije stručnog saradnika za poslove pisarnice-šef pisarnice u KT ZDK, a koji je objavljen dana 25.10.2017. u ‘Službenim novinama FbiH’ broj 82/17. Istovremeno napominjemo da je u konkretnom slučaju podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv Bejtić Hajrudina, koji je sačinio lažnu ispravu-uvjerenje o radnom iskustvu Ahmetović Vahide u društvu Max trade doo Zenica, iako je znao da navedene poslove imenovana nije obavljala u društvu Max trade. Također, Izvještaj je dostavljen i protiv Ahmetović Hilme, koji je suprug prijavljene Ahmetović Vahide, a ujedno i sudija Kantonalnog suda u Zenici, zbog toga što je u svojstvu svjedoka u krivičnom predmetu protiv Ahmetović Vahide policijskim službenicima FUP-a svjesno dao lažni iskaz vezano za radni angažman njegove supruge Ahmetović Vahide u  društvu Max trade doo Zenica, iako je znao da taj navod nije tačan. U pogledu navedenog, ova Uprava nikada nije obavještena zvanično kako od KT SBK tako i od Općinskog suda Travnik o krajnjem ishodu postupka po podnesenim Izvještajima protiv navedenih lica“, odgovorili su iz FUP-a na pitanja Inforadara.

ZATAŠKAVANJE MAJKA SVIH KORPUCIJA

Tragom ove informacije, naš portal je iz Kantonalnog tužilaštva Zenica, bez ikakvog dodatnog objašnjenja, dobio odgovor u kojem se kaže da „Vahida Ahmetović nikada nije bila šefica Pisarnice u ovoj instituciji“ te da sve informacije tražimo od kolega u Tužilaštvu SBK. Samo pet dana kasnije, iz Kantonalnog tužilaštva u Zenici poslan nam je dopis u kojem objašnjavaju da je zbog sumnje u ispravnost vođenja procesa (jer je, ipak, u pitanju njihova uposlenica!) predmet prebačen u Srednjebosanski kanton.

Foto: Faksimil jednog od dva odgovora koji je Inforadaru upućen iz Kantonalnog tužilaštva Zenica

Iz Tužilaštva SBK, pak, isti dan nam dolazi obavještenje na koje je godinama čekala Federalna uprava policije, a u kojem navode da je „nadležni Sud donio oslobađajuće presude za bračni par Ahmetović te da su presude pravosnažne!“ U dopisu se ne kaže koji je nadležni sud i kada donio oslobađajuću presudu, niti ko su bili članovi sudskog vijeća, odnosno šta je sa trećim osumnjičenim Hajrudinom Bejtićem.

U sljedećem dopisu nas upućuju na Općinski sud u Travniku koji je donio prvostepenu odluku, te na Kantonalni sud u Novom Travniku koji je odlučivao po žalbi u konkretnom predmetu. I tako u krug.

Saznajemo da je 31. maja 2018. nadležno Tužilaštvo SBK, a na osnovu rezultata istrage koja potvrđuje osnovanost krivične prijave, podiglo optužnicu protiv osumnjičenih: Vahide i Hilme Ahmetović te Hajrudina Bejtića. Zanimljivo je da je ova optužnica je 20. juna 2018. godine potvrđena od Općinskog suda u Zenici koji, međutim, nije u nadležnosti pravosudnih institucija SBK!

Tu dolazimo do još kontradiktornosti. Optužnice u kojoj se sudija Ahmetović tretira za krivično djelo u svojstvu svjedoka koji je dao lažni iskaz, ali i obavijesti na stranici Pravosuđe.ba, gdje se tretira za krivično djelo. Dakle, ne kao svjedok.

Foto: Obavijest da je optužnica protiv Vahida i Hilme Ahmetović te Hajrudina Bejtića potvrđena

U optužnici je, kako piše i u izvještajima inspektora FUP-a, navedeno da se Hilmo Ahmetović, sudija Kantonalnog suda u Zenici, tereti za davanje lažnog iskaza. Prema navodima iz optužnice, Hajrudin Bejtić je 2010., u svojstvu direktora firme Max trade iz Zenice, napravio lažnu javnu ispravu i uvjerenje o stečenom radnom iskustvu u ovoj firmi na ime Vahide Ahmetović, iako je znao da taj podatak nije tačan.

Foto: Sudija Hilmo Ahmetović

Lažno uvjerenje dao je Vahidinom suprugu, sudiji Hilmi Ahmetoviću. Vahida Ahmetović je lažnu ispravu upotrijebila kako bi prikazala da ispunjava uvjete za polaganje ispita te je, uz prijavu na konkurs, priložila Agenciji za državnu službu FBiH. Njen suprug Hilmo, kako se navodi u optužnici, u prostorijama zeničke ispostave FUP-a, u krivičnom postupku protiv njegove supruge, u svojstvu svjedoka dao je lažni iskaz.

LJUBAV SUPRUGA POBIJEDILA SUDIJSKU ČAST

Nakon što je upoznat o pravu da „kao privilegovani svjedok“, s obzirom na to da mu je osumnjičena Vahida Ahmetović supruga, mogao odbiti svjedočenje, sudija Ahmetović je svjesno odlučio o davanju lažnog iskaza.

Direktor Max trade d.o.o. istražiteljima je rekao da nikada nije upoznao Vahidu Ahmetović, ali da poznaje njenog supruga Hilmu koji je bio u prijateljskim odnosima sa njegovim puncem Ćamilom Kadribašićem.

On je navodno na sugestiju punca, koji je preminuo samo nekoliko mjeseci prije iskaza (pa je stoga i nemoguće utvrditi govori li istinu) napisao, potpisao i pečatom firme ovjerio Uvjerenje da je Vahida Ahmetović u periodu od 1. januara do 31. decembra 2009., obavljala pravne poslove kao volonter. Uvjerenje nije uvedeno u knjigu protokola, a kako je istakao, nije mu rečeno u koje svrhe će se koristiti.

Foto: Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv sudije Ahmetovića i Bejtića

U to vrijeme u firmi Max trade radilo je pet uposlenika. U međuvremenu, 2015. ova firma je ugašena. Saslušana su tri uposlenika firme i sve tri osobe su potvrdile da nikada nisu ni čule za Vahidu Ahmetović, niti je ona ikada bila angažovana u firmi u kojoj su radili.

U svom iskazu Hilmo Ahmetović je svjedočio kako je njegova supruga „radila od kuće“, te kako joj je on pomagao po dolasku s posla, a u firmu bi odlazila vikendom, „te je niko nije mogao vidjeti“. Istovremeno, sve vrijeme trajanja istrage Vahida Ahmetović se, u pratnji advokata, branila šutnjom.

Ovo nije jedini primjer zloupotrebe funkcija u pravosuđu, ali je najslikovitiji primjer korupcije u sudskoj vlasti. Predmeti za počinjena krivična djela uhodano  šetaju od suda do suda „zbog nenadležnosti“ i ostalih rupa u zakonu, tako se zataškavaju dok splasne ineresovanje javnosti – i onda donose oslobađajuće presude.

Upravo je prošle sedmice iz Ambasade SAD-a u BiH apelovano da se sve pravosudne institucije moraju ozbiljnije pozabaviti i istražiti navode o koruptivnim radnjama u pravosuđu. Biće zanimljivo pratiti kako su sudije i tužioci iz Zenice shvatili poruku američke administracije.

U međuvremenu, Vahida Ahmetović koristi bolovanje i otvorila je blog Priče ispod karmina.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI