Foto: Damir Filipović

Fotografije koje objavljujemo nastale su jučer i proteklih dana u Ulici Hamdije Kreševljakovića kod mosta na Drveniji u sarajevskoj Općini Centar. One dokazuju nelegalnu izgradnju privatnog poslovnog objekta i javnog toaleta, u vlasništvu marketinške agencije Max media d.o.o. Sarajevo.

Objekat se gradi u zaštićenoj zoni, na osnovu nezakonite građevinske dozvole i bez saglasnosti državne Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Foto: Fuad Fočo

Foto: Fuad Fočo

Podsjećamo, 15. decembra prošle godine naš portal je objavio da je faktički posljednjeg dana na poslu bivši načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić, znajući da vrši koruptivno djelo, potpisao građevinsku dozvolu za izgradnju poslovnog objekta i javnog toaleta firmi Max media d.o.o. Sarajevo, koja je bila zadužena za njegovo oglašavanje u izbornoj kampanji.

Dozvolu je potpisao iako je znao da je zabranjena gradnja na tom prostoru Općine Centar. Prethodno je vršio pritisak na službenike Odjela za urbanizam koji su odbili učestvovati u očitoj korupciji, te ih je u međuvremenu razriješio i ukinuo im ovlaštenja. (Slijedi link teksta: https://inforadar.ba/inforadar-saznaje-ajnadzic-pred-odlazak-tajno-potpisao-sporno-rjesenje-za-gradnju-objekta-na-drveniji/)

Tada su nam iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH potvrdili da su u Općini bili dužni obustaviti sve daljnje aktivnosti nakon donošenja njihove Odluke od 3. novembra 2020. godine, i da su morali, osim konsultacija sa kantonalnim Zavodom za zaštitu spomenika, dobiti od njih i Rješenje za moguću gradnju.

Umjesto da investitor zadovolji zakonske procedure, 15 dana nakon našeg teksta u kojem smo upozorili na sve nezakonitosti, tačnije 30. decembra 2020. počela je sječa stabala na ovoj lokaciji i praktično početak gradnje nelegalnog privatnog objekta.

Foto: Sječa stabala

U međuvremenu, načelnici su se izmijenili, pa je novi (aktuelni) načelnik Općine Centar Srđan Mandić o ovom problemu saznao upravo čitajući naš portal. Taj dan nam je potvrdio da će sazvati hitan kolegij te „upoznati saradnike sa svim radnjama, nakon čega će poduzeti mjere koje će sve vratiti u zakonski okvir“.

Od tada je prošlo više od devet mjeseci tokom kojih nova općinska administracija nije učinila ništa da zaustavi atak na historijsku i kulturnu baštinu Sarajeva. To znači da je ono što je bivši načelnik Ajnadžić (SDA) nezakonito odobrio, aktuelni načelnik Mandić (Naša stranka) doslovno legalizira, što, između ostalog, proizilazi i iz općinskog odgovora Inforadaru:

„Rješenje za odobrenje građenja je doneseno 08.12.2020. godine, potpisano od strane tadašnjeg načelnika Nedžada Ajnadžića, a postalo je pravosnažno 29.12.2020 godine. 15.05.2021. godine investitor je Inspektoratu najavio početak radova na izgradnji objekta za koji je izdata pravosnažna građevinska dozvola. Ovim putem želimo da naglasimo da je aktuelni načelnik Srđan Mandić dužnost od bivšeg načelnika preuzeo 24. decembra 2020., dakle pet dana prije isteka roka u kojem je građevinska dozvola postala pravosnažna, te da ni na koji način nije mogao uticati niti mijenjati ovu odluku“, navodeno je iz Općine Centar u odgovoru za naš portal.

Foto: Odgovor iz općine i načelnik Mandić

Prethodno je, prema svjedočenju više uposlenika koji su nas kontaktirali još u periodu prije završetka mandata, nekoliko sedmica nakon poraza na lokalnim izborima Ajnadžić vršio pritisak na uposlenike općinske Službe za urbanizam da nakon izdate urbanističke saglasnosti ovoj kompaniji izdaju i građevinsku dozvolu za izgradnju velikog poslovnog objekta na prostoru Drvenije.

U međuvremenu, a što je iznimno važno naglasiti, taj prostor i još neki uz rijeku Miljacku stavljeni su pod zaštitu kao „histrijski, urbani pejzaž Sarajeva“, čime je automatski zabranjeno izdavanje građevinskih dozvola i izvođenje bilo kakve gradnje na tom prostoru Općine Centar. Upravo je ta činjenica bila argument novom načelniku Mandiću da sve zaustavi, no umjesto toga on o razlozima svoje prešutne legalizacije nelegalne gradnje začuđujuće šuti.

Zanimljivo je da ni za Mandića, kao i Ajnadžiću ranije, odluke nadležne državne Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika nisu upozoravajuće i obavezujuće. Ova Komisija, a o čemu smo više puta pisali, u nekoliko je navrata ukazivala na propuste i insistirala na Rješenju koje bi omogućilo početak gradnje.

U međuvremenu je Komisija 25. avgusta ove godine uputila pismeni zahtjev za hitan inspekcijski nadzor objekta u izgradnji glavnoj inspektorici Općine Centar Sarajevo.

Komisija je o ovom zahtjevu informisala i najvažnije međunarodne i domaće nadležne institucije. U odgovoru za Inforadar iz Komisije navode da do danas nisu dobili odgovor nadležne općinske inspekcije, kao ni izmjenu projekta na osnovu predloženih mjera koje su ranije dostavljene.

„Zatražen je hitan inspekcijski nadzor jer je građevinska dozvola izdata suprotno Zakonu o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenka u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 2/02, 8/02, 27/02, 6/04 i 51/07), Evropskoj konvenciji za zaštitu arhitektonskog naslijeđa (Granada, 1985), Zakonu o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“, br 29/00 i 32/13), Zakonu o upravnom postupku FBiH (Službene novine FBiH, br. 35/05), Zakonu o zaštiti kulturne baštine Kantona Sarajevo i Odluci Skupštine Kantona Sarajevo o zaštiti ventilacionih koridora (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 24/20). Komisija smatra da je Općina Centar izdavanjem građevinske dozvole za predmetni objekat prekršila obavezu iz člana 4. Zakona o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenka u FBiH, odnosno nije se suzdržala od preduzimanja radnji koje štete nacionalnom spomeniku i dovode u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju. Predmetni lokalitet u ul. Hamdije Kreševljakovića u Sarajevu je, u vrijeme vođenja upravnog postupka od strane Općine Centar, u kojem se rješavalo o zahtjevu stranke za građenjem na predmetnom prostoru, prema članu 2. Zakona o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, imao status nacionalnog spomenika“, naveli su u odgovoru za Inforadar.

Foto: Faksimil odgovora iz Komisije

A ko je kompanija Max Media d.o.o. Sarajevo, koja je očito jača od svih državnih propisa i stručnih mišljenja?

Osnovana prije skoro 14 godina i, kako vole za sebe reći, vodeća je marketinška agencija u BiH „koja klijentu pruža sve usluge oglašavanja“. Tokom predizborne kampanje za njihove, odnosno potrebe Nedžada Ajnadžića, šišala su se drveća i gazila trava, a krajem decembra je posječeno i nekoliko stabala na Drveniji, uz samu Miljacku.

Gotovo da nije bilo prostora a da se tokom protekle izborne kampanje s bilborda, fasada i svjetlećih reklama nije smiješio Ajnadžić. Ubijeđen da će dobiti još jedan mandat, džentlmenski je potpisivao odluke, smjenjujući neposlušne službenike koji su osporavali ovakvu gradnju.

Nakon odlaska Ajnadžića u Općini Centar tada su potvrdili da je ova Agencija nelegalno koristila prostore za dio bilborda i svjetlećih reklama, te da je Ajnadžić Max Mediji protuzakonito potpisao i stotinjak dozvola za mjesta za oglašavanje.

Inače, klijenti firme Max media su najveća javna preduzeća, poput Lutrije BiH i BH Telecoma d.d. Sarajevo, kojima godinama rukovode kadrovi SDA.

OSTAVITI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime