NAKON ŠTO JE PROPAO POSAO SA PROINTEROM: Sebija Izetbegović će sama birati pogodnu IT firmu

Nakon što su se Sebija Izetbegović i banjalučka firma „Prointer” dogovorili da je najbolje da se ne dogovore, direktorici Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu otvorila su se vrata da za održavanje SAP licenci 123.809 KM ili više dodijeli kroz pregovarački postupak bez obavještenja javnosti. Iako ga je baš u ovom predmetu bezočno kršila, ZJN BiH, pun rupa, sada je okrenula u vlastitu korist.

Piše: Žana Gauk

Nakon što su se Sebija Izetbegović i banjalučka firma „Prointer“, s kojom „sarađuje“ Igor Dodik, sin Milorada Dodika, dogovorili da je najbolje da se ne dogovore, direktorici Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu otvorila se mogućnost da ugovor za SAP licence sklopi s firmom koju sama odabere. Postupak je i zvanično poništen, a Izetbegovićevoj se tako otvorila mogućnost da 123.809 KM ili više dodijeli kroz pregovarački postupak bez obavještenja javnosti.

„Prointer“ je jedini želio, ali se na kraju „ohladio“ pa je na Portalu javnih nabavki 14. jula obznanjeno da je sve propalo. Iako ga je baš u ovom predmetu bezočno kršila, Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pun rupa, sada je okrenula u vlastitu korist.

U članu 21, između ostalog, piše:

„Ugovorni organ izuzetno može ugovor o nabavci dodjeljivati putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u sljedećim slučajevima:

  1. a) kada nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograničenom postupku i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka…“

Izetbegovićeva, barem zvanično, još nije pokrenula postupak, a dužna je da poziv objavi na stranici UKCS.

„PROINTER“ NEĆE MALE POSLOVE

Odahnula je kada „Prointer“, otprilike piše, nije htio da se zamara sitnim poslovima. Zašto bi, kada je, na primjer, od Poreske uprave Republike Srpske, za održavanje istih licenci i integrisanog informacionog sistema upravo dobio 4.650.669 KM?! U martu je i od „Elektroprivrede HZ HB“ dobio ugovor vrijedan 510.120 KM.

Obrazloženje direktorice, pisao je Žurnal, glasilo je:

„’Prointer ITSS d.o.o. Banjaluka’ je dopisom br 58-l l-3-25830 od 08.06.2022. godine obavijestio ugovorni organ da nije u mogućnosti potpisati dostavljeni prijedlog okvirnog sporazuma radi promjena cijena na tržištu kao i tehničke nemogućnosti izvršenja predmetne nabavke. Kako je u konkretnom postupku javne nabavke dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda, ugovomi organ nije mogao odabrati drugorangiranog ponuđača te se u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama donosi Odluka o poništenju postupka javne nabavke“.

Kako su tek šturo navedene „tehničke nemogućnosti“, Žurnal je dodatno pojašnjenje oko dogovora o nedogovoru potražio od „Prointera“.

„Kompanija ‘Prointer ITSS – član Infinity International Group’ zaprimila je prijedlog okvirnog sporazuma iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa postupkom javne nabavke pružanje usluga održavanja SAP licenci, 25.05.2022. godine. Uvidom u cjelokupan spis predmeta i analizom svih činjenica, utvrđeno je da je naša ponuda u pomenutom postupku istekla zaključno sa danom 02.05.2022. godine, a da KCUS prije toga nije zatražio produženje važenja naše ponude, iako su to bili dužni učiniti. Samim tim, nismo bili u mogućnosti da pristupimo potpisivanju predmetnog ugovora, uzimajući u obzir promjenu cijena na tržistu, kao i da je bilo tehnički neizvodljivo izvršiti predmet nabavke nakon isteka važenja ponude po navedenim uslovima iz tenderskog dokumenta, jer se izvršava kvartalno i nemoguće ga je obnavljati retroaktivno“, stajalo je u odgovoru našoj redakciji.

„Prointer ITSS“, napisali su, ni u jednom dijelu ne snosi odgovornost za takvu situaciju koju je, zbog nezakonitog otkazivanja postupka javne nabavke i nesprovođenja odluke Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, prouzrokovao UKCS, „čiju su odluku čekali skoro dva mjeseca“.

„Kao način prevazilaženja nastale situacije, kompanija Prointer ITSS je ponudila Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu da dostavi novu ponudu pod drugačijim uslovima, na šta je njihov odgovor upravo bio obavještenje o poništenju postupka javne nabavke“, zaključeno je.

„Promjena cijena na tržištu“ sada bi mogla da znači i više novca iz budžeta zdravstvene ustanove za Sebiji dragu firmu.

BOLAN RASKID I PRLJAV VEŠ U JAVNOSTI

Sebija Izetbegović, objavio je Žurnal 8. februara, izabrala je „Prointer“ kao najpovoljnijeg ponuđača za održavanje SAP licenci i sve objavila na web stranici.

Iako je tendersku dokumentaciju preuzelo sedam potencijalnih ponuđača, među kojima i, zanimljivo, „BH Telekom“, „Lanaco“, „S Consulting“, „Roaming Networks“ i „Inteh“, samo je “Prointer” dostavio ponudu. Na javnom otvaranju ponuda niko se nije pojavio.

Sebija Izetbegović je zaključila i potpisala da za najpovoljnijeg ponuđača bira „Prointer“ i da će s ovom firmom potpisati okvirni sporazum. Ali, „Prointer“ je, zbog sumnjivih poslova sa javnim sektorom i povezanosti sa porodicom Dodik, stigao na tapet velikih međunarodnih IT kompanija, a Izetbegović je pokušala da se „izvuče“. Bezuspješno i nezakonito!

Pošto je u javnost procurila odluka UKCS-a da bi direktorica poslovala sa firmom povezanom s Igorom Dodikom, supruga lidera SDA Bakira Izetbegovića požurila je da poništi odluku o izboru „Prointera“ kao najpovoljnijeg ponuđača. Sve je opravdala navodnom preporukom IT sektora KCUS-a da to učini, jer je „’Microsoft’ raskinuo partnerski odnos sa ‘Prointerom’“.

„Budući da je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma na godinu dana i da je ‘Microsoft’ trenutno najveća softverska kompanija, ponuđač ‘Prointer ITSS’ neće biti u mogućnosti da realizuje predmetnu nabavku, a što se nije moglo predvidjeti u vrijeme pokretanja javne nabavke i donošenja odluke o izboru ponuđača.“

Žalbeni postupak poslužio je za prepucavanje.

Prebacujući odgovornost na IT sektor KCUS-a, navela je da je postupila po preporuci te da žalba „Prointera“ nije osnovana jer iz „firme nisu dostavili nijedan dokaz koji bi opovrgao navode iz odluke o otkazivanju postupka, odnosno da nije izgubio partnerski odnos sa ‘Microsoftom’“. Međutim, nakon što je mostarski KRŽ usvojio žalbu “Prointera” i naredio direktorici KCUS-a da potpiše ugovor, ljubav je i definitivno pukla.

Baš tih dana „Prointer“ je sarađivao sa „Elektroprivredom HZ HB“, kojom upravlja HDZ-ov Marinko Gilja. Iako je „EP HZHB“ prethodno održavanje SAP licenci procijenila na 675.605 KM sa uračunatim PDV-om, „Prointer“ se nudio za 510.120 KM. I – dobio posao!

Kako javni sektor izdašno potpomaže porodični biznis, i PU RS, kako se očekivalo, dodijelila je ovoj IT firmi ugovor za SAP licence vrijedan nevjerovatnih 4.650.669 KM. „Prointeru“ Sebija više nije bila interesantna, a ona priča oko SAP-a trebalo bi da bude interesantna ovdašnjim tužiocima. Zanimljivo je da je „Elektroprivreda BiH“ u planu javnih nabavki za 2018. godinu imala isti sistem trošenja na održavanje SAP licenci. Vrijednost tendera bila je 5.667.480 KM sa PDV-om. Tadašnjim tužiocima u Tužilaštvu BiH sve je bilo sumnjivo pa su izuzeli kompletnu dokumentaciju. Dogovori su obustavljeni, ali je i istraga završila u ladicama.

Izvor: zurnal.info

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI