POSLJEDNJA AFERA FIKRETA ABDIĆA: Kako je Babo opustušio budžet Velike Kladuše

Prema podacima do kojih je došao Inforadar, Fikret Abdić (78) je u protekle tri godine nanio milionsku štetu općini Velika Kladuša putem nepotističkog zapošljavanja, nekontrolisanog izdvajanja za Komunalno preduzeće Komunalije, provođenja javnih nabavki bez saglasnosti općinskog vijeća, pljačke sredstava kroz putne troškove i dnevnice, isplate za Udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca.

Piše: Adis ŠUŠNJAR

Općina Velika Kladuša nije specifična samo po migrantskoj krizi. Odlikuju je i nepotizam i korupcija o kojoj se u ovoj lokalnoj zajednici priča javno i otvoreno kao o nekoj normalnoj i svakodnevnoj pojavi za koju se, međutim, unazad godinama ne izriču sankcije. Za koju ne postoji ni bilo kakva osuda sa kantonalnog, federalnog ili državnog nivoa.

Velika Kladuša jedna je od rijetkih lokalnih zajednica u BiH čiji je budžet skoro privatizovan i čiji se novac troši nemilice, bez bilo kakvih pravdanja i obrazloženja! Od kada je došao na vlast 2016. godine kao kandidat Laburističke stranke, Fikret Abdić Babo, presuđeni ratni zločinac, koji je tada imao općinsku većinu, postao je skoro isključivi vlasnik općinskog budžeta, koji je uveo nepotizam kao način zapošljavanje u općini s ciljem produkcije glasačke mašinerije.

Foto: Fikret Abdić suvereni vladar i “gazda” Velike Kladuše

Prema podacima do kojih je došao Inforadar, a mnogi su nam predočeni uživo prilikom posjete ovoj općini, Fikret Abdić (78) je u protekle tri godine nanio milionsku štetu općini Velika Kladuša putem nepotističkog zapošljavanja, nekontrolisanog izdvajanja za Komunalno preduzeće Komunalije, provođenja javnih nabavki bez saglasnosti općinskog vijeća, pljačke sredstava kroz putne troškove i dnevnice, isplate Udruženju za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca.

Fikret Abdić je, što potvrđuju naši sagovornici, revizorski izvještaji i sve druge informacije do kojih smo došli, od 2016. godine do danas Udruženju za zaštitu nezaposlenih dioničara uplatio čak 500.000 KM. Za uplaćeni novac nikad nije dostavljen izvještaj o utrošku. Izvještaje nisu dostavljala ni druga udruženja finansirana manjim iznosima iz budžeta.

Prema riječima naših sagovornika, iza Udruženje stoji Fikret Abdić, a formalno ga vodi njegov savjetnik Ibrahim Mujić, predsjednik skupštine Udruženja.

Foto: Zgrada Općine Velika Kladuša

Općina Velika Kladuša je odlukom načelnika ovom Udruženju uplatila 50.000 KM, u rebalansu budžeta dodala 224.000 KM, a da bi 2017. godine odmah u budžetu za udruženje bilo isplanirano novih 250.000 KM za redovno poslovanje. Naši sagovornici tvrde da Udruženje s vremena na vrijeme ima sastanke, ali da nemaju nikakvu bitnu i konstruktivnu ulogu za općinu i privredni razvoj.

Vrijedi podsjetiti da je protiv Mujića, ujedno i profesora na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, ranije podignuta optužnica za krivično djelo “zloupotreba položaja ili ovlaštenja”. Prema navodima optužice, on je za projekte na fakultetu nezakonito pribavio oko 55.000 KM, zloupotrebljavajući vlastiti položaj.

SVI ABDIĆEVI SAVJETNICI

Fikret Abdić je, ni manje ni više, zaposlio čak devet savjetnika koji na godišnjem nivou koštaju skoro pola miliona KM. Među savjetnicima su i njegova djeca, Ervin i Edina Abdić. Naši sagovornici tvrde da je Abdić jedan je o rijetkih načelnika koji ima i savjetnika za bezbjednost.

Podaci o svim savjetnicima, imenima, zaduženjima i primanjima, za javnost su nedostupni.

Iz opozicionih stranaka tvrde da savjetnici, pojedini direktori, članovi nadzornih odbora nemaju nikakve reference, osim rodbinskih i prijateljskih veza sa Abdićem.

Federalni revizori utvrdili su da je imenovanje devet savjetnika načelnika izvršeno bez prethodno definisanih uslova za obavljanje poslova, a njihove pojedinačne odgovornosti i obaveze nisu definisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Abdić nemilice troši općinski novac i na česta putovanja. U općini su ga zbog rastrošnosti pojedini vijećnici ironično prozvali ministrom vanjskih poslova. Ove navode potvrđuje budžet općine i revizorski izvještaj.

Abdić je samo u 2017. godini potrošio 36.960 KM inozemnih dnevnica, 4.000 KM za putarine, 6.712 KM za smještaj, 1.786 KM za korištenje javnog prevoza… U istoj godini iz budžeta je i bez obrazloženja plaćena i avio karta u iznosu od 1.785 KM državljaninu Hrvatske Mirku Ševiću.

Novac je izdvajan za razne namjene, između ostalog i za uređenje jednog cafe bara.

“Zahtjevana i doznačena za nabavku su dva rabljena teretna vozila (277.875 KM), za robe, usluge i radove za uređenje caffe bara (69.819 KM), rabljene mašine za proizvodnju metli i četaka (95.000 KM), oko 24.000 komada metli i četaka (40.687 KM) i drugo. U dva slučaja (410.132 KM) zaključcima nije jasno definisana namjena, i sredstva su dodijeljena ‘za finansiranje proširenja proizvodnje i uvođenja novih djelatnosti’“, navodi se u revizorskom izvještaju.

Bivši načelnik Velike Kladuše i predsjednik DNZ-a Admil Mulalić za Inforadar svjedoči kako Fikret Abdić općini nanosi milionske štete.

Foto: Admil Mulalić, predsjednik DNZ-a, kaže da je Abdić nanio milionske štete budžetu općine

„Velika Kladuša je nepresušna tema. Mnogobrojne malverzacije budžeta se dešavaju. Kada su revizori došli nisu ništa dotakli a da je bilo u redu. Abdić ima devet savjetnika, to je socijalno zbrinjavanje. Tu su i njegova putovanja, izdvajanja za njegovo udruženje, izdvajanje za razne događaje poput gostovanja Šabana Šaulića, što je plaćeno 12.000 eura iz budžeta. KP Komunalije su posebna priča”, navodi Mulalić.

Dinko Ljubijankić, općinski vijećnik i član DNZ-a, kaže da Abdić utvrđuje i troši budžet kako želi i da ne dostavlja bilo kakve izvještaje o utrošku sredstava.

Foto: Dinko Ljubijankić optužuje Abdića za tešku korupciju

“Lično sam imao sedam ili osam amandmana za udruženja poljoprivrednika i poduzetnika, za infrastrukturne projekte, i to je sve odbijeno. Ali je zato izdvojio za Udruženje za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca 50.000, zatim oko 200.000, pa u narednom budžetu novih 250.000. Tražili smo objašnjenja zašto se to izdvaja, ali nikad nismo dobili“, kaže Ljubijankić. Dodaje da i nakon zadnje sjednice Općinsko vijeće, odnosno opozicija u vijeću, još nije dobila izvještaj o izvršenju budžeta za 2016., 2017. i prva dva tromjesječja 2018. godine.

 JKUP KOMUNALIJE KAO GLASAČKA MAŠINERIJA

Kako saznaje Inforadar, posebna velikokladuška priča je JKUP Komunalije, za koje je u posljednje dvije godine iz budžeta izdvojeno oko četiri miliona KM!

Direktor preduzeća je Amir Đogić, ujedno generalni sekretar Abdićeve Laburističke stranke. Izvještaji o utrošku ovih sredstava nikad nisu javno prezentovani, a naši sagovornici tvrde da je izdvajanje za Komunalije način na koji Abdić pravi glasačku mašineriju putem prekobrojnog zapošljavanja u preduzeću.

Tako se u ovom gradu već duže vrijeme u šali govori kako Velika Kladuša ima više čistača ulica po glavi stanovnika nego Pariz.

Kako bi se manipulisalo tokovima novca i zapošljavanjem, Komunalije su bez saglasnosti općinskog vijeća osnovale i preduzeće Alatuša, unutar kojeg su tri poljoprivredne apoteke, benzinska pumpa i proizvodnja metli i četaka, čime su napravili i konkurenciju postojećim sličnim preduzećima.

Međutim, i pored velikog izdvajanja za Komunalije i sestrinske firme, naši sagovornici tvrde da su Komunalije pred bankrotom, što može imati velike posljedice za cjelokupnu općinu.

Adel Eskić, predsjednik SDP-a u Velikoj Kladuši, kaže je jako zabrinjavajuće što vladajući po svaku cijenu blokiraju uvid u poslovanje Komunalija i sestrinskih firmi. Eskić svjedoči da je preko budžeta općine ubrizgano nekoliko miliona maraka i da se, uprkos tome, zadužilo kod komercijalne banke za novi milion KM.

„Po neslužbenim saznanjima, sve firme u sklopu JKUP Komunaljie posluju u gubitku i bankrot je neminovan, što oni vješto prikrivaju kratkoročnim pozajmicama od Općine Velika Kladuša. Vladajući konstantno izbjegavaju da dadnu bilo kakav izvještaj o poslovanju ‘Komunalija’, a isti na sva zvona narodu pričaju kako sve posluje pozitivno i da će ljudi napraviti ekonomsko čudo, a ustvari istina je totalno suprotna. Tako, npr., imate situaciju sa famozna ‘četkara’, u koju su uložili stotine hiljada maraka narodnog novca tako što su kupili nerentabilne i zastarjele mašine i kupili gotove proizvode koje su prodavali kao svoje i to predstavljaju kao uspjeh, sada stoji zatvorena, a čovjek od kojeg su iznajmili prostorije za ovu četkaru ih je, kako sam čuo, tužio jer mu nisu isplaćivali dogovorenu kiriju u iznosu od oko 1.200 KM mjesečno“, kaže Eskić.

Foto: Sjedište preduzeća “Komunalije”

Dodaje da zbog nestručnog i bahatog rukovođenja Komunalijama očekuju ogromni finansijski gubici po raznim sudskim presudama. Poput presude zbog otkaza bivšem direktoru kojem sada moraju isplatiti više od 100.000 KM, ili slučaja kupovine novih bagera, kada su i prije završene tenderske procedure odabrali i isplatili novac jednom ponuđaču, itd…

Uprava Komunalija na čelu sa prošlim direktorom ovog preduzeća Anelom Šahinovićem čak je na sporan način iznajmila prostor za rukovodstvo kompanije od privatnog lica, što je dodatno opteretilo ionako maksimano opterećeni budžet općine.

Na pitanje na sjednici Općinskog vijeća prošle godine o ovoj odluci, Šahinović je bahato odgovorio da voli komfor i luksuz, a da je zakupnina poslovna tajna.

Video preuzet sa portala Otpor (26.9.2017.)

U posljednje tri godine, a nakon mnogobrojnih vijećničkih pitanja i traženja izvještaja o poslovanju Komunalija, niti jedan takav izvještaj nikada nije dostavljen vijeću.

Eskić upozorava da će posljedice ovakvog vođenja Velike Kladuše biti katastrofalne, jer deficit Općine po završetku mandata bi lako mogao preći nekoliko miliona maraka, od čega bi se teško oporavili.

„Jedina nada jeste to da isti ne budu u vlasti na USK i to što su izgubili većinu u OV pa će ih to usporiti ili spriječiti u daljnjem uništavanju Velike Kladuše“, kazao je on.

Amir Purić, kolega novinar iz Velike Kladuše i član Inicijative Kladuša je naša, ističe da je općinski budžet već više od decenije alat za bogaćenje vrhuške vladajućih stranaka i njima naklonjenih privrednika, te sredstvo kupovine utjecaja i glasova.

„U ovom mandatu je to dovedeno do granica kada se pitate da li u ovoj zemlji uopšte postoji sudska vlast i šta ona radi? Rastrošnost općinske vlasti nije više čak ni pitanje moralne opravdanosti, nego zakonske. Za dvije godine oko pola miliona maraka iz općinskog budžeta prebačeno je udruženju u kojem su odgovorna lica ujedno i savjetnici načelnika. U nadzornom odboru i upravnim tijelima JKUP ‘Komunalije’, koje godišnje dobijaju oko 2 miliona maraka iz budžeta, takođe su načelnikovi savjetnici. Jasno je da je tu riječ o sukobu interesa, ali se zakon o sukobu interesa ne primjenjuje već nekoliko godina. Budžeti javnih institucija u Velikoj Kladuši se smatraju privatnom prćijom vladajuće klike, a transparentnost i odgovornost su još uvijek nepoznati pojmovi na ovom području“, kaže Purić.

Međutim, izraženim nepotizmom u maloj općini i rastrošnošću izaziva i revolt kod pojedinih građana. Tako su se u gradu pred opće izbore pojavili plakati u kojima se Abdić optužuje za bezbroj bespravnih zapošljavanja.

Simptomatično je i da nije bilo reakcije na revizorske izvještaje, u kojima je, između ostalog, navodeno i kako nisu sačinjeni operativni planovi budžeta, nisu utvrđena prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, da je raspodjela transfera udruženjima građana vršena bez utvrđivanja obaveze dostavljanja izvještaja o utrošku sredstava, kao i da prilikom provođenja postupaka nisu u potpunosti primijenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama…

Za 2016. godinu nisu pravdana sredstva i dostavljeni izvještaji o utrošku za najmanje 114.000 KM za 2016. godinu, dok za 2017. godinu izvještaji o utrošku sredstava nisu dostavljeni za najmanje 324.600 KM.

Federalni revizori su utvrdili da je zaključeno ukupno šest govora o djelu u 2016. godini (12.749 KM) i 17 ugovora u 2017. godini (37.375 KM). Ugovori o djelu, kako je navedeno, najviše se odnose na vozača i ličnog pratioca načelnika te prevodioca. Zaključenim ugovorima za usluge prevoda nisu jasno definisani poslovi koji se trebaju izvršiti, a nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje se može potvrditi opravdanost navedenog troška.

Foto: Faksimil dijela izvještaja federalne revizije koja je poslovanje Općine Velika Kladuša za 2017. ocijenila negativnim mišljenjem

U općinu Velika Kladuša već su dolazile kantonalne inspekcije i federalni revizori, međutim, to Abdića nije spriječilo da nastavi sa ustaljenom praksom i rasprostranjenom korupcijom koja je uveliko metastazirala. Naši sagovornici iz ovog grada tvrde da Babo ima veliku podršku SDA koja je sa njegovim LS-om činila većinu na kantonalnom nivou.

Predsjednik DNZ-a Admil Mulalić navodi i da je protiv Abdića podnio krivične prijave Tužilaštvu BiH, međutim, od istraga za sada nema ništa.

„Podizao sam prijave i za malverzacije koje se rade u općini, ali to za sada stoji. Tužilaštvo je sporo, za to će trebati više godina, i on je svjestan toga “, kaže Mulalić.

Inforadar je poslao upit Tužilaštvu BiH u vezi sa Mulalićevim navodima, ali nismo dobili nikakav odgovor.

KO ŠTITI ABDIĆA

Mulalić ističe i da je kandidatura Abdića za načelnika bila nezakonita, ali da je i tad imao podršku i zaštitu koja mu je omogućila kanditaturu.

„Ja sam pisao žalbu, bio sam protukandidat. On je bio osoba pod kaznom za ratne zločine. Takve osobe po zakonu treba da se brišu sa spiska CIK-a. Kazna mu je isticala 20. juna. Meni su tad u CIK-u rekli: “Što je to vas briga”? Ovdje je javna tajna da je dobio kanditaturu uz pomoć SDA zbog kantonalne većine. Od tada na ovamo, sve se radi nezakonito u ovoj općini“, ističe Mulalić.

„Ono što je poražavajuće u svemu ovome jeste činjenica da i pored toliko nezakonitih radnji vladajućih još niko od relevantnih institucija nije reagovao na adekvatan način, a sve je to rezultat koalicije SDA i LS na nivou USK“, dodaje Eskić.

Iz SDA nismo uspjeli dobiti komentar, a na upit o malverzacijama u ovoj općini Inforadar nikad nije dobio odgovor od načelnika općine Velika Kladuša.

Abdić, inače, ne prisustvuje često sjednicama Općinskog vijeća, a na usvajanje budžeta nekad se čeka se mjesecima. U Velikoj Kladuši tvrde da Abdić uopće i ne živi u ovom gradu i da prelazi granicu kada treba da dođe na posao. Na to upućuje i dio iz revizorskog izvještaja u kojem stoji:

“Za izdane putne naloge u 2017. godini koji se realiziraju u dane vikenda (i koja se u najvećoj mjeri odnose na putovanja u Republiku Hrvatsku), nisu prezentirani dokumenti koji dokazuju da se radi o službenoj svrsi putovanja”.

Nekadašnji tvorac Agrokomerca našao se još krajem 80-ih godina prošlog vijeka pod optužbom da je izdavao čekove bez pokrića. Suđenje ga je učinilo jednim od najpoznatijih ljudi u bivšoj državi (Jugoslaviji). Tokom rata, formirao je tzv. Autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna (APZP) zbog koje je poginulo na hiljade Krajišnika, boraca 5. korpusa i pripadnika tzv. APZP. Nakon sloma APZP i akcije Oluja uhapšen je u Hrvatskoj i optužen za ratne zločine. Osuđen je na 15 godina zatvora za ratne zločine tokom rata, ali je pušten nakon 10 godina i devet mjeseci.

Nakon svih svojih „projekata“ na kraju je preostalo još samo da uništi rodno mjesto koje je oduvijek smatrao svojim posjedom. Njegovi sugrađani su podijeljeni, ali činjenica je da je sve manje onih koji mu daju bezrezervnu podršku.

 

* Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)

Adis ŠUŠNJAR
Adis ŠUŠNJAR
Bosanskohercegovački novinar. Magistar novinarstva. izvršni urednik portala Inforadar.ba

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI