Naknade za rad predsjedniku i članovima Upravnog odbora (UO) Federalnog zavoda PIO/MIO isplaćene su u iznosu 134.349 KM bez ugovora o angažmanu, na koje je Vlada FBiH prethodno trebala dati saglasnost, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju FBiH za 2020. godinu.

Osim toga, revizori u Izvještaju koji je bio “suzdržan” ukazuju da je Nadzorni odbor (NO) tokom 2020. godine održao tek jednu sjednicu, a isplate naknada do isteka mandata vršene su na mjesečnom nivou. Drugim riječima, na nerad je  članovima NO iz kase Zavoda PIO/MIO isplaćeno 30.437 KM.

“Obavljenom revizijom utvrdili smo da obračun i isplata naknada predsjedniku i članovima Upravnog odbora nije u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, jer Vlada FBiH, iako je imenovala Upravni odbor, nije dala saglasnost na zaključivanje ugovora o angažmanu sa predsjednikom i članovima Upravnog odbora”, navode revizori.

U toku 2020. fakturisane usluge Elektronskom računarskom centru zdravstva i penzijskog osiguranja d.o.o. Sarajevo (ERC ZIPO) iznosile su oko 2,2 miliona KM, što je bilo znatno više od ugovorenih.

“Nije nam prezentovana dokumentacija o promjeni ugovorene naknade, kao ni da je zaključen aneks ugovora po osnovu već zaključenog Ugovora. Na fakturama je iskazivan i rabat za više pružene usluge, koji nije regulisan ugovorom”, pišu revizori.

Foto: Mišljenje federalnih revizora “suzrdžano”

Osnov za suzdržano mišljenje revizora predstavljaju i velika kašnjenja u ostvarivanju prava na penziju, “što nije zanemarivo s obzirom na to da se radi o osnovnim poslovima Fedetralnog zavoda”:

“Pregledom predmeta uzetih u uzorak iz dvije baze podataka, odnosno 52 iz ERC ZIPO baze i 45 iz baze Informacionog sistema Mostar, konstatovali smo da Federalni zavod u određenim slučajevima kasni sa donošenjem rješenja, što nije u skladu sa članom 216. Zakona o upravnom postupku. Analizom prezentovane baze podataka iz oba informaciona sistema ne možemo potvrditi da je Federalni zavod u potpunosti ispoštovao Zakonom utvrđene rokove kod donošenja rješenja kojima se osobe prvi put uvode u pravo, odnosno oko 33% ukupno predatih predmeta (uvažavajući privremenost rješenja do momenta objave podatka o vrijednosti općeg boda za godinu ostvarivanja prava) nije riješeno u propisanom roku”, navedeno je u izvještaju.

U preporukama se ističe da se preispita opravdanost zaključenih ugovora za pružanje poštanskih usluga za isplatu penzija koje se finansiraju iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge iskazani su u iznosu oko 7,5 miliona KM i najvećim dijelom se odnose na poštanske usluge (6.989.237 KM), te izdatke za usluge interneta i telefona (352.820 KM) i komunalne usluge (167.554 KM). Poštanske usluge realizovane su na osnovu zaključenih ugovora sa HP d.o.o. Mostar i JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo koji su zaključeni 2007. godine na neodređeno vrijeme i još su u primjeni.

Također, revizori upozoravaju da godišnji finansijski izvještaji za 2020. nisu ovjereni i dostavljeni nadležnim institucijama u utvrđenom roku, u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH, Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH.

Revizori su također naglasili da prelaskom Federalnog zavoda na trezorsko poslovanje nije osigurana potpuna evidencija prihoda i rashoda koji su propisani Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Glavna knjiga trezora ne daje informacije na osnovu kojih je moguće utvrditi iznos sredstava isplaćenih iz budžeta FBiH za finansiranje penzija ostvarenih po povoljnim uslovima.

OSTAVITI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime