Zdravstvo u BiH jedna od najkorumpiranijih oblasti, oko 80 posto građana ljekarima daje mito

U prošloj godini Bosna i Hercegovina zauzela je treće mjesto u Evropi kada je u pitanju korupcija, navode u Transparency internacionalu BiH.

Najčešće pojave su kršenje ljudskih prava, slabljenje demokratije, a najveća korupcija zastupljena je u sektoru zdravstva, objavio je BHRT.

Bosna i Hercegovina nema Zakon o pravima pacijenata, što je jedan od razloga cvjetanja korupcije u ovom sektoru.

Penzionerka koja je željela ostati anonimna, jer se plaši da će opet ostati uskraćena za zdravstvene usluge u javnom zdravstvu, kaže da je bila primorana izvršiti operativni zahvat u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Za pomenuti zahvat platila je šest hiljada konvertibilnih maraka.

“Trebala mi je zdravstvena usluga, operaciju da izvrši. Prijavila se, doktor me pregledao. U tom momentu je sestra došla i rekla: Vi se ne možete ovdje operisati. Ja sam bila iznenađena, pitala sam odakle, zašto, kako… samo je slegla ramenima”.

Ovo je samo jedan primjer od nekoliko hiljada građana koji su ostali uskraćeni za zdravstvene usluge u javnom zdravstvu. Projekt prevencije i borbe protiv korupcije “Izliječimo zdravstvo”, ima za cilj smanjiti korupciju u zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini kroz poboljšanje transparentnosti i odgovornosti. Memorandum o saradnji na ovom projektu potpisalo je 15 zdravstvenih institucija u BiH. Projekat je usmjeren u tri pravca.

“Prvi pravac je bio kreiranje internih mehanizama, odnosno, internih politika za sprečavanje korupcije u oblastima javnih nabavki i zapošljavanje, sukob interesa i finansijsko upravljanje. Drugi dio je vezan za transparentne liste čekanja. I treći dio, koji je jako bitan, jeste unapređenje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog drušva da prate stanje u zdravstvenom sektoru”, rekao je Emsad Dizdarević iz Transparency International u BiH.

“Borba protiv korupcije u vrhu je prioriteta Mišljenja Evropske komisije o članstvu BiH u EU. I upravo je ovaj projekat direktan odgovor na to. Pristup zdravlju nije samo pružanje usluga nego i transparentnost, te ravnopravnost građana, koja zahtijeva promjene politike i zakonodavstva”, rekao je
Enrico Visentin, programski menadžer za pravosuđe i antikorupciju.

Borbu protiv korupcije sa lokalnog nivoa pokrenula je Anica Ramić, zdravstvena radnica, sada predvodi Koaliciju za praćenje i zagovaranje
borbe protiv korupcije u projektu “Izliječimo zdravstvo”. Koaliciju čine mediji i lokalne nevladine organizacije.

“Mi smo se obratili svim ministarstvima, zdravstvenim ustanovama da se prekinu liste čekanja. Potrebno je uvesti pravilnike o pravima pacijenata da ljudi znaju koja su njihova prava”, kazala je Ramić.

Republika Srpska nema Zakon o pravima pacijenata. U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji pomenuti zakon, ali sadrži mnogo manjkavosti u
samom zakonskom okviru, što doprinosi korupciji u zdravstvenom sektoru.

Zdravstvo u Bosni i Hercegovini jedna od najkorumpiranijih oblasti. 80 odsto građana ljekarima daje mito. Međutim, nula je prijavljenih slučajeva korupcije u zdravstvu, zbog straha i nepovjerenja u sistem zaštite. Podsjećamo, ni dvije najveće afere u zdravstvu, “Respiratori” i “Kiseonik”, još nisu riješene.

Izvor: Fokus

Maja BJELAJAC
Maja BJELAJAC
Bosanskohercegovačka novinarka, freelancer. Radila u brojnim medijima, od čega najduže na Radiju Slobodna Evropa.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI