„Da ministarstvo prosvjete Republike Srpske danas donese odluku o uvođenju u nastavu grupe nacionalnih predmeta mi bismo djecu sutra vratili u školu ‘Sveti Sava’ u Vrbanjcima“, riječi su Nedžada Smajlovića, jednog od roditelja koji je za Inforadar komentarisao presudu Vrhovnog suda RS po kojoj su u cijelosti  uvaženi zahtjevi učenika i roditelja Bošnjaka iz Vrbanjaca te je naloženo da se uvede nacionalna grupa predmeta i provodi nastava po bosanskom planu i programu.

Smajlović ističe da su i djeca i roditelji ovom presudom dobili satisfakciju za višegodišnju borbu za pravo da pohađaju nastavu iz nacionalne grupe predmeta, uključujući i bosanski jezik.

PRAVDA POBIJEDILA

„I ponovit ću – ovo je presuda za ukidanje diskriminacije, za što smo se i borili. Ne samo bošnjačkih učenika u Vrbanjcima, nego sve djece u BiH kojoj se onemogućava pravo da uče maternji jezik i imaju u nastavi nacionalnu grupu predmeta. Ako se presuda, to posebno ističem, provede u OŠ ‘Sveti Sava’ u Vrbanjcima, moraće se isto postupiti i u ostalim osnovnim školama u RS gdje se bošnjačkoj djeci do sada uskraćivalo da imaju nastavu na bosanskom jeziku. Jutros sam se pogledao u ogledalo i priznao da je pravda pobijedila i da se isplatilo boriti“, navodi Smajlović.

Smajlović: Ovo je presuda za svu djecu u BiH kojima je uskraćeno pravo na maternji jezik

Pravni zastupnik bošnjačkih učenika iz Vrbanjaca, advokat Haris Kaniža, takođe je podvukao da je presudom Vrhovnog suda utvrđeno da je postojala diskriminacija, odnosno povreda prava na obrazovanje i na jednako postupanje.

Presudu je komentirao i potpredsjednik RS Ramiz Salkić, koji je podsjetio da je ona donesena na bazi ranije odluke Ustavnog suda BiH te da „predstavlja tračak nade u uspostavljanje i funkcionisanje sistema koji će štititi ljudska prava i slobode”.

„Smatram da bi bilo puno bolje da je Vrhovni sud RS ovakvu odluku donio i kod svog prvobitnog odlučivanja o istoj stvari. Očekujemo da vlast u ovom entitetu provede ovu odluku i na njenoj bazi prekine sistemsku diskriminaciju i u svim drugim školama na prostoru bh. entiteta RS, kako druge obespravljene građane i njihovu djecu ne bi izlagala dugotrajnim sudskim procesima“, rekao je, Salkić.

Ustavni sud BiH je 19. septembra ove godine usvojio apelaciju 128 djece bošnjačke nacionalnosti, učenika područne škole u Vrbanjcima (OŠ Sveti Sava u Kotor Varoši), utvrdivši povredu Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, odnosno prava na obrazovanje. Odlukom je utvrđeno da su povrijeđeni pravo na pravično suđenje pred sudovima u RS i Zakon o zabrani diskriminacije, odnosno da je nad apelantima vršena diskriminacija. Ustavni sud BiH istom odlukom ukinuo je i presudu Vrhovnog suda RS i naložio da pod hitno donese novu odluku u skladu s Ustavom BiH.

„Ovu odluku dočekali smo nakon šest godina borbe za prava svoje djece. Ali ovo je presuda ne samo za njih, nego za svu djecu u BiH kojima je uskraćeno pravo na obrazovanje iz nacionalne grupe predmeta. No bitka još nije gotova i neće biti sve dok naša djeca ne budu u mogućnosti da pohađaju nastavu u OŠ Sveti Sava u Vrbanjcima i u njoj izučavaju grupu nacionalnih predmeta po planu i programu Zeničko-dobojskog kantona, uključujući i bosanski jezik“, kazao je  Smajlović ranije za Inforadar.

Podsjećamo, 2003. godine, nakon što je godinu ranije došlo do izmjena entitetskih ustava kojima je konstitutivnim narodima u BiH jednakopravnost priznata i na nivou entiteta, došlo je i do postizanja Privremenog sporazuma o obrazovnim pravima i potrebama djece povratnika u cijeloj BiH koji su uz saglasnost i pod nadzorom OHR-a, Misije OSCE-a i UNHCR-a potpisala dvojica entitetskih ministara obrazovanja.

„Sporazum nalaže da će se svoj djeci u oba entiteta svi opći predmeti predavati sukladno nastavnom planu i programu bez obzira na to gdje trenutno žive ili su se vratili živjeti. Roditelji mogu odabrati nastavni plan i program za svoju djecu kada je riječ o ‘nacionalnoj skupini’ predmeta – jezik i književnost, povijest, zemljopis, vjeronauk i (u osnovnim školama) poznavanje prirode i društva. To znači da se roditelji mogu odlučiti za nastavni plan i program entiteta ili kantona u koji su se vratili ili, pak, odabrati drugi nastavni plan i program. Jedan od prioriteta također će biti ponovno zapošljavanje nastavnika koji se vraćaju u svoja prijeratna mjesta stanovanja ili će se oni angažirati da predaju nacionalnu skupinu predmeta povratnicima iz manjinskih zajednica”, navedeno je u Sporazumu.

RODITELJI POKRENULI VIŠE SPOROVA

U RS odredbe ovog Sporazuma u praksi se počela primjenjivati u 22, od ukupno 187 osnovnih škola i sve do škloske 2013/ 2014. godine nije bilo nikakvih problema u vezi sa izvođenjem nastave iz nacionalne grupe predmeta i odabirom udžbenika nekog od kantona u Federaciji BiH, te je učenicima u đačkim knjižicama i svjedočanstvima upisivan i bosanski jezik.

No, da su sporazumi tek komad papira uvjerili su se roditelji bošnjačkih učenika u Vrbanjcima te još nekoliko osnovnih škola u kojima su ostvareni preduvjeti za izvođenje nastave iz nacionalne grupe predmeta kojima je to pravo uskraćeno.

Roditelji iz Vrbanjaca stoga su pokrenuli u decembru 2013. prvi u nizu sudskih sporova pred nadležnim sudovima u RS-u. Nakon što su bitku izgubili pred svim pravosudnim instancama u RS-u, od Osnovnog suda Kotor Varoš do Vrhovnog suda RS, jedino što im je preostalo bila je apelacija Ustavnom sudu BiH.

Iz Vlade RS za sada nema zvaničnog stava vezano za novu presudu Vrhovnog suda RS.

„Ministarstvo prosvjete i kulture RS nije zvanično dobilo presudu Vrhovnog suda RS-a kojom je uvažena tužbu tužitelja i zahtjeve učenika i roditelja bošnjačke nacionalnosti Vrbanjci Kotor-Varoš, odnosno učenika koji su pohađali Osnovnu školu ‘Sveti Sava’ u Kotor-Varoši. Nakon što dobijemo presudu, Ministarstvo će se zvanično izjasnit“, jedino je što su saopštili iz ovog ministarstva.

Za 60 učenika Bošnjaka iz Vrbanjaca nastava je i jutros počela, umjesto u matičnoj školi, u Medžlisu Islamske zajednice u tom mjestu gdje se izvodi po  nastavnom planu ZD kantona.

„Vjerujemo da to neće još dugo trajati i da bi se naša djeca već narednog polugodišta mogla vratiti u svoju matičnu školu“, kazao je Smajlović.

OSTAVITI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime