AFERA FUP: Novi dokazi o namještanju konkursa za prijem 88 policajaca, odgovorni izbjegavaju ročišta po tužbama oštećenih

Ročište u Općinskom sudu Sarajevo u ponedjeljak odgođeno jer se nije pojavio predsjednik Policijskog odbora za žalbe Zoran Čegar koji je u dopisu sudu naveo kako se još uvijek nisu imenovali novi članovi Policijskog odbora i kako on „zbog ranije preuzetih obaveza“ ne može da pristupi

Prije nekoliko dana u Općinskom sudu u Sarajevu bilo je zakazano pripremno ročište po tužbi Aldina Imamovića protiv Federalne uprave policije (FUP), jednog od kandidata kojeg su u FUP-u nezakonito eliminisali na konkursu za prijem 88 policajaca i mlađih inspektora.

Kao što smo to više puta pisali, bez valjanog pravnog objašnjenja s liste primljenih su izbrisana četiri kandidata (među njima je i Imamović), koja su prošla sve dotadašnje faze testiranja i ostvarila najbolje rezultate. A ročište u ponedjeljak je odgođeno jer se na njemu nije pojavio predsjednik Policijskog odbora za žalbe Zoran Čegar, koji je u dopisu Općinskom sudu naveo kako se još uvijek nisu imenovali novi članovi Policijskog odbora i kako on „zbog ranije preuzetih obaveza“ ne može da pristupi ročištu.

I RANIJE PRIMALI SA 35 GODINA STAROSTI

Navedeno je da je dosadašnjim članovima Odbora istekao mandat i upravo je iz tih razloga Zoran Čegar, kojem mandat predsjednika ističe tek krajem godine, bio dužan da se pojavi jer imenovanje novih članova nema nikakve veze s postupkom.

Foto: Zapisnik o pripremnom ročištu

Podsjećamo, nakon što je Inforadar otvorio ovu veliku aferu, donoseći u više nastavaka niz detalja o tome da su neki najbolji kandidati eliminirani kako bi bila primljena djeca zvaničnika policije i rodbina, Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu formiralo je predmet T090 0 KTAK 0172970 21. Naša saznanja o istrazi nakon našeg pisanja potvrđena su i direktno iz Tužilaštva KS.

I dok Tužilaštvo poziva i saslušava svjedoke i radi na istrazi, u Federalnoj upravi policije bahato odbacuju svaku vrstu odgovornosti za počinjeno krivično djelo.

Početkom juna, na adresu FUP-a stigle su i preporuke Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH, sa utvrđenim nezakonitostima vezanim za konkurs za prijem 88 novih policajaca. Preporuke su donesene na osnovu žalbi trojice od četiti najbolja kandidata koja su jednostavno zbog namještenog konkursa skinuti sa spiska.

Foto: Faksimil dijela preporuke ombudsmena

Policijski odbor za žalbe je formirala Federalna vlada i on se do danas se nije izjasnio o preporukama ombudsmena kojima se od njih traži da ponovo preispitaju žalbe oštećenih kandidata.

Podsjećamo da je kao razlog diskvalifikacije ovim kandidatima je u to vrijeme „pravno“ osporenoto što će po konkursu na koji su se prijavili u prvoj polovini 2020., u avgustu 2022. godine, dakle gotovo dvije i po godine kasnije (kada je bilo planirano da nakon obuke zasnuju radni odnos), napuniti 35 godina života. Ovo je postignuto na način da su namjernim odugovlačenjem konkursa doveli pojedine kandidate, pa tako i četiri najbolje ocijenjena, „u zonu 35 godina“, koliko je prema zakonu dozvoljena starosna dob za prijem u redove federalne policije.

U sadržaj konkursa međutim ovo nije precizirano, niti su navedena detaljnija pojašnjenja ili ograničenja koja bi eventualno spriječila devijacije, dvostruka tumačenja i podložnost manipulacijama nakon završene konkursne procedure.

Da je konkurs namješten potvrđuje i najnovija informacija (s kojom raspolaže i Tužilaštvo KS) da je od 1. januara 2010. godine do 1. decembra 2021. godine u FUP primljeno ukupno sedam policijskih službenika koji su u momentu polaganja zakletve imali 35 godina ili više!

Foto: Dokaz da su i ranijih godina primani kadeti koji su bili u granici ili imali napunjenih 35 godina života

Sanel Krčalo, Aldin Imamović i Armin Šator krajem oktobra prošle godine, kada su objavljeni šifrirani rezultati, nisu se pronašli među primljenim kandidatima. Oni su angažirali advokate i podnijeli zajedničku tužbu protiv odgovornih. Svoje žalbe 1. februara ove godine uputili su i ombudsmenima. Četiri mjeseca poslije, ombudsmeni su utvrdili da je FUP malverzacijama i namještaljkama doveo do pravne nesigurnosti kandidata koji su učestvovali na konkursu.

Kako saznajemo, u informaciji koju je u međuvremenu federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara dostavio u Tužilaštvo KS navedeno je „kako se 2017., 2018. i 2019. godine, kada je izvršen prijem šest kandidata koji su imali navršenih 35 godina života u momentu zasnivanja radnog odnosa u FUP-u, na radnom mjestu zamjenika direktora FUP-a nalazio trenutni zamjenik direktora FUP-a Ensad Korman, a koji u tom vremenskom periodu nije smatrao da se primljenim kandidatima treba onemogućiti zapošljavanje u Federalnu upravu policije“.

Podsjećamo da je sam konkurs trajao gotovo godinu i po, a u pitanju je zapošljavanje 80 policajacau početnim činovima i to 40 za Sektor uniformisane policije, a 40 za Specijalnu policijsku jedinicu, te još 8 mlađih inspektora. Odluku u prijemu je 15. oktobra prošle godine potpisao v.d. direktora FUP-a BiH Ensad Korman. Na zvaničnom spisku nedostajala je identifikacija osoba, a 88 odabranih predstavljeni su šiframa, iako zakon pripisuje transparentnost.

U svojoj preporuci Ombdusmeni BiH ističu: „Podnositelji žalbe su ispunjavali sve opće uslove, posebno u odnosu na pitanje gornje granice u pogledu životne dobi od 35 godina starosti. Dakle, u momentu raspisivanja konkursa, dana 03.06.2020. godine, podnositelji žalbe su nedvojbeno ispunjavali opće uslove, uspješno su završili testiranje i našli se na listama uspješnih kandidata“.

BRATIĆI, ROĐACI I SINOVI

Dakle, u korist policijskih veza i „štela“ s liste su skinuti ovi časni mladi ljudi za  koje je unaprijed procijenjeno da će 23. avgusta ove godine napuniti 35 godina.

Istovremeno je nepoznato da li su primljeni kandidati prošli obavezne sigurnosne provjere. Kao što je poznato, radna mjesta policijskih službenika su specifična s obzirom da su po prirodi posla imaju pristup i tajnim podacima. Stepen tajnosti za pojedinačna radna mjesta utvrđen je internim aktima FUP-a. Da bi neka osoba mogla obavljati poslove policijskog službenika i pristupati tajnim podacima potrebno je da prođe sigurnosnu provjeru koju vrše SIPA i OSA BiH, a na zahtjev institucije koja vrši zapošljavanje, u ovom slučaju je riječ o FUP-u.

Na naša pitanja upućena SIPA-i i FUP-u u vezi sigurnosnih provjera svih primljenih kandidata – nismo dobili odgovore.  

U slučaju da to nije urađeno, javiće se novi problemi i zbog toga jer je FUP za njih platio obuku i prema planu trebalo je da juče, 1. septembra, polože zakletvu i u FUP-u zasnuju radni odnos. Međutim, nezvanično saznajemo da je FUP samo prikupio podatke iz krivičnih evidencija i na osnovu tih podataka, a koji nisu ni slični sigurnosnim provjerama, poslao kadete na obuku.

Inače, kako smo to već objavili, među primljenim kandidatima kao mlađi inspektor je i drugi sin Mustafe Hujdurovića, inače načelnika Jedinice za profesionalne standarde FMUP-a, upravo one koja treba kontrolirati zakonit rad ove institucije (prvi sin primljen ranije). Primljen je i Admir Bećirević, favorit SDA. Bećirević je bivši uposlenik Općine Stari Grad koji je tokom kampanje na prošlim Općim izborima 40 dana vozio kombi za potrebe izborne kampanje SDA i ujedno obavljao poslove tjelohranitelja pojedinih kandidata. U isto vrijeme u Općini se vodio na bolovanju zbog diskusa vrata.

Inforadar je, nakon skoro tromjesečnog istraživanja, saznao da je primljen i bratić direktora Policijske akademije FMUP-a Damira Veje, te prvi rođak iz Breze predsjednika konkursne Komisije Ibre Bešlije, inače i člana Policijskog odbora. Podsjećamo da je Veju sredinom juna ministar Čampara suspendovao na osnovu saznanja o teškoj povredi službene dužnosti (osumnjičen za postavljanje uređaja za praćenje ispod službenog vozila federalnog ministra energije Nermina Džindića).

Foto: Aldin Imamović

Inače, novo pripremno ročište po tužbi mladića koji je gotovo sam zbog teške povrede njegovih prava ustao protiv ove policijske institucije koju očito uzduž i poprijeko izjeda korupcija, zakazano je za 2. novembar ove godine. Naravno, ukoliko predsjednik Policijskog odbora Zoran Čegar opet ne bude imao „ranije dogovorene obaveze“.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI