DISKRIMINATORSKI USLOV NEPROMIJENJEN: Subvencija KS za rješavanje stambenog pitanja i dalje samo za one do 38 godina

Kanton Sarajevo je objavio novi javni poziv za subvenciju rješavanja stambenog pitanja mladih u iznosu od 12 000 maraka, ali diskriminatorskim uslov na osnovu godina života ostao je nepromijenjen.

InforRadar pisao je o diskriminatorskom uslovu Kantona Sarajevo pri subvencioniranju kupovine prve nekretnine, pri čemu samo oni koji imaju manje od 38 godina mogu aplicirati. Novi javni poziv za subvencioniranje kupovine nekretnine izašao je krajem oktobra ove godine i uprkos parničnom postupku koji je pokrenu Dženis Ćatić protiv Kantona Sarajevo, uslov dobne granice ostao je nepromijenjen.

Tokom prošle godine u Kantonu Sarajevo subvencionirano je oko 500 kupovina nekretnina u iznosu od 10 hiljada maraka za mlade do 38 godina života, dok oni stariji koji prvi put rješavaju stambeno pitanje i dalje bivaju diskriminisani.

Edin iz Sarajeva, koji je već govorio za InfoRadar, započeo je kupovinu stana u 43. godini života, a pri kupovini nije ni slutio da će biti drugačije tretiran u odnosu na one koji su samo nekoliko godina mlađi od njega. Pojašnjava da je zadnjim pozivom za stambeno subvencioniranje Vlada Kantona Sarajevo pokazala kako ih rješenje ovog problema ne zanima.

“Ne zanima njih mišljenje građana i građanki o ovom pitanju, niti ih zanima istinsko rješavanje stambenog pitanja onima kojima je potrebno. Sve upućuje na klijentelizam koji je duboko ukorijenjen u institucije države”, kaže Edin.

On ističe kako je skoro pa nemoguće da osoba u ranim dvadesetim godinama dobije kredit i kupi stan, te da su u konačnici ovakve subvencije najviše namijenjene djeci političara i imućnih.

“Građani i građanke kojima stvarno treba subvencija za kupovinu prve nekretnine neće dobiti nikakvu pomoć. Svi koji nisu u ovoj grupi mladih od 18 do 38 godina, a kupuju po prvi put stan, moraju još da plate porez na kupovinu stana. To im dođe kao kazna što nisu politički poslušnici, što im očevi nisu tajkuni, što su odrastali u ratu, što nisu otišli na vrijeme iz ove države. Ovim Kanton Sarajevo nastavlja da vrši diskriminaciju svojih građana”, zaključuje Edin.

Iz institucija bez konkretnog odgovora

Nihad Uk, sada već bivši premijer Kantona Sarajevo, kazao je kako ne zna razlog zašto nije uklonjen diskriminatorski uslov, odnosno dobno ograničavanje za učešće na javnom pozivu.

“Resorno ministarstvo pripreme javne pozive pa i ovaj. Znam da su bile izmjene dva kriterija koja su ocijenjena diskriminatornim. Također, mišjenja sam da moraju biti kriteriji jer fond za ovu subvenciju nije neograničen, tako da moramo imati neke kriterije. A kad se stave kriteriji onda to povlači diskriminaciju”, rekao je Uk.

Redakcija InfoRadar kontaktirala je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ali do objave teksta nismo dobili odgovor da li su pokušali pronaći način da se otkloni diskriminatorski uslov na osnovu godina, te da li drugima treba dati jednaku šansu pri rješavanju stambenog pitanja.

U novom javnom pozivu definisana je dodjela bodova aplikantima na osnovu kojih će biti kreirana rang lista. Pa tako se navodi da će oni koji su više obrazovani dobiti više bodova od onih sa manjom stručnom spremom. Pored toga, za svakog člana porodičnog domaćinstva biće dodijeljeni bodovi, zatim na osnovu toga da li je aplikant porodice šehida i poginulih boraca, kao i da li osoba ima određeni stepen invaliditeta.

Tužba za diskriminaciju protiv Kantona Sarajevo

Dženis Ćatić iz Sarajeva, o kome je InfoRadar već pisao, prilikom kupovine stana doživio je diskriminaciju na osnovu godina. Aplicirao ja ne jedan od prošlih poziva KS za subvenciju od 10 000 maraka za kupovinu prve nekretnine, odnosno rješavanja stambenog pitanja, ali je odbijen isključivo jer je imao više od 38 godina, zbog čega je pokrenuo parnični postupak.

“Održano je pripremno ročište za parničnu tužbu zbog subvencije i tu se ništa ne događa, samo se potvrde stavovi i navodi iz tužbe. Glavni pretres je zakazan krajem novembra 2023. godine i nakon njega ide prvostepena presuda. To je što se tiče parničnog postupka i tužbe zbog diskriminaciji prilikom dodjele subvencija”, pojašnjava Ćatić.

Ćatić: Očekivao sam da će sami uvidjeti i ispraviti ovu očiglednu nepravdu i diskriminaciju na način da prestanu ljude kažnjavati zbog datumu rođenja.

On ističe kako je nastavio doživljavati diskriminaciju na osnovu godina kada su mu nakon kupovine stana u poreznoj upravi objasnili kako moram platiti porez jer imam više od 38 godina. Tada je pokrenuo tužbu i obratio se Ombudsmanu BiH, gdje su konstatovali diskriminaciju i predložili skupštini Kantona Sarajevo da promijeni taj zakon. Međutim, Ćatić pojašnjava kako nikad ništa nisu promijenili te da i dalje vrše diskriminaciju osoba koje prvi put rješavaju stambeno pitanje.

“Ova tužba zbog naplate poreza na promet nekretnina starijim od 38 je na sudu i ‘kiseli se’. Otvaranje predmeta je planirano u augustu 2024. godine i tada bi trebala biti i presuda”, kaže Ćatić.

Kao prethodnih godina tako i ove godine, Ćatić razočarano ističe kako se ponavlja diskriminatorski uslov životne dobi  za subvencioniranje kupovine prve nekretnine.

Zašto baš do 38 godina? Zašto ne 39 godina? Ovaj uslov, naravno, nije zasnovan na zakonu, ali ni na nekoj naučnoj studiji koja bi pokazala da osobama do 38 godine starosti treba pomoći da kupe stan, a ovi preko 38 godina ne treba nikakva pomoć. Ili je jednostavno nekome odgovara da bude limit 38 godina kako bi se sam ‘ugradio’ a mi ostali ili pod most ili u red za vize. Studija, niti bilo kakav drugi objektivni razlog, naravno ne postoji. Mislio sam da je vrijeme podjela prema rasi, religiji, starosti i sl. iza nas, te sam očekivao da će sami uvidjeti i ispraviti ovu očiglednu nepravdu i diskriminaciju na način da prestanu ljude kažnjavati zbog datumu rođenja. Ipak nisu i nije ih briga. Kako kažu u narodu – obraza nema“, pojašnjava razočarano.

Ćatić za kraj ističe kako se nada da će u Bosni i Hercegovini doći vrijeme kada će  kršitelji Ustava, Zakona o zabrani diskriminacije i Evropske konvencije o ljudskim pravima odgovarati pred zakonom, te da će se takvo nešto desiti čim prije nego sve ono što vrijedi ode iz ove zemlje.

Mirnes Bakija
Mirnes Bakija
Mirnes Bakija je magistrirao na Odsjeku za komunikologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Kroz svoj novinarski angažman najčešće izvještava o kršenju ljudskih prava, marginalnim skupinama, ali i drugim temama. Sarađivao je sa mnogim medijima i organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini i regionu.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI