INFORADAR SAZNAJE: U FUP-u manipulirali konkursom kako bi bila primljena djeca zvaničnika policije

Jedan od kandidata, Armin Numanović, inače pripadnik MUP Kantona Sarajevo, zbog konkursa je tužio Federalnu upravu policije. Numanović je prethodno prošao testiranja i naknadno je skinut s liste. Sada uposlenici FUP-a očekuju adekvatnu reakciju Policijskog odbora za žalbe kojim predsjedava Zoran Čegar

Istraživački tim Inforadara

Konkurs za prijem novih policajaca u Federalnoj upravi policije (FUP), koji je neobjašnjivo trajao godinu i po, ovih dana konačno je finaliziran a cijeli proces je obilovao nepotizmom, odnosno rodbinskim i stranačkim zapošljavanjem, saznaje Inforadar.

Na web stranici Federalne Uprave policije 18. oktobra ove godine postavljena je i obavijest o Odluci o odabiru kandidata za zapošljavanje u ovoj instituciji.

I PO BABI I PO STRIČEVIMA

U pitanju je zapošljavanje 80 policajaca u početnim činovima, i to 40 za Sektor uniformisane policije, a 40 za Specijalnu policijsku jedinicu, te još osam mlađih inspektora. Odluku je 15. oktobra potpisao v.d. direktora FUP-a Ensad Korman.

Interesantno je, međutim, da na zvaničnom spisku nema imena, odnosno nedostaje identifikacija 88 primljenih kadeta, već su oni predstavljeni pod šiframa, iako zakon pripisuje transparentnost. Takođe, spiskovi s imenima i prezimenima morali su, osim na web-u, biti vidljivi i na oglasnoj ploči u FUP-u, te biti dostavljeni svim organizacionim jedinicama.

Foto: Faksimil dijela konkursa raspisanog još u maju 2020. godine

Konkurs je raspisan još 28. maja 2020., znači prije skoro godinu i po. Osim neobjašnjivo duge procedure, koja je praćena stalnim internim pritužbama, čak i tužbama na Sudu, zadnjom objavom Odluke s liste su, kako saznajemo, bez valjanog pravnog objašnjenja izbrisana četiri kandidata koja su prošla sve dosadašnje faze testiranja i ostvarila najbolje rezultate!

Kao razlog diskvalifikacije ovim kandidatima je „pravno“ osporeno to što će po konkursu na koji su se prijavili u prvoj polovini 2020., u avgustu 2022. godine, dakle gotovo dvije i po godine kasnije, kada bi nakon obuke trebalo da zasnuju radni odnos, napuniti 35 godina života.

Ovo je postignuto na način da su namjernim odugovlačenjem konkursa doveli pojedine kandidate, pa tako i četiri najbolje ocijenjena, „u zonu 35 godina“, koliko je prema zakonu dozvoljena starosna dob za prijem u redove federalne policije. Sve je kontrolirala šefica Pravne službe u FUP-u Sabina Muhović koja je praktična pravna znanja sticala u agenciji za nekretnine kod Mihrije Pelak (široj javnosti Pelak je poznata po presudi od 20 godina zatvora za teške prevare u vezi sa kupoprodajom stanova u Sarajevu a, prema optužnici, prevarila je više od 150 osoba).

U odgovoru koji je naš portal dobio iz kabineta direktora FUP-a Ensada Kormana, a odnosi se na brisanje s liste ovih kandidata, informacija Inforadara je praktično potvrđena, no oni prebacuju odgovornost na Odbor za žalbe.

„Odluka o odabiru kandidata predloženih za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije u početnim činovima ‘policajac’ i ‘mlađi inspektor’, broj: 09-19/1-30-2-290/20 od 15.10.2021. godine, još uvijek nije konačna obzirom da je u toku postupak izjavljivanja žalbi, odnosno odlučivanja o istima od strane Policijskog odbora za policijske službenike Federacije BiH, te bi davanje bilo kakvih podataka vezanih za predmetni postupak bilo prejudiciranje stvari“.

Foto: Faksimil dijela Odluke o prijemu kadeta koji su označavani šifrom umjesto imenima

Međutim, potpuno su drugi motivi nezakonitog korigiranja spiskova. Kako saznajemo od dva nezavisna izvora iz federalnog MUP-a, stvarni razlog je taj što se tražila mogućnost ubacivanja djece pojedinih uposlenika FUP-a bliskih upravi i pojedinih visokorangiranih uposlenika drugih sigurnosnih službi u BiH, pa i djece pojedinih članova Komisije, među kojima je i kćerka Marinka Kosorića, člana Komisije za izbor policijskih službenika.

ŠKOLSKI PRIMJER NEPOTIZMA

Iako je za javnost i uposlenike FUP-a nepoznato ko je zvanično primljen na ovom konkursu jer su kandidati numerirani šiframa, pouzdano se zna da je među primljenim kao mlađi inspektor i drugi sin Mustafe Hujdurovića, inače načelnika Jedinice za profesionalne standarde FMUP-a koja treba kontrolirati zakonit rad ove institucije. Na ranijem konkursu je primljen i drugi, odnosno prvi Hujdurovićev sin i to na poziciju mlađeg inspektora za istraživanje ratnih zločina.

U pitanju je školski primjer nepotizma i to u instituciji čija je misija upravo borba protiv nepotizma i korupcije. Primjer dva brata i oca u istoj instituciji  samo je jedna od konkursnih zloupotreba jer, kako saznajemo, od ukupno 88 primljenih kandidata na spisku njih tridesetak posto su djeca ili bliski srodnici uposlenika federalne policije!

Iz Kabineta direktora Kormana očekivano navode kako odluka još nije konačna obzirom da je u toku postupak izjavljivanja žalbi, odnosno odlučivanja o žalbama od strane Policijskog odbora za policijske službenike FBiH“, zaključujući da bi „davanje bilo kakvih podataka vezanih za predmetni postupak bilo prejudiciranje stvari.“

Foto: Iz Kabineta direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana, koji je potpisao Odluku o prijemu kandidata, navode da odluka “još nije konačna”

Predsjednik Komisije Ibro Bešlija istovremeno je i član Policijskog odbora. U ovom slučaju, Bešlija će se izuzeti u postupanju Policijskog odbora koji treba da postupa i odlučuje po žalbama u ovom konkursu.

Iz Kabineta direktora FUP-a Inforadaru je potvrđeno da je do prošlog petka stiglo ukupno sedam žalbi, ali i jedna tužba.

Kandidat Armin Numanović, pripadnik MUP Kantona Sarajevo, zbog konkursa je tužio Federalnu upravu policije. Numanović je prethodno prošao testiranja i naknadno je, poput gore navedene četvorice, ranije skinut s liste.

Sada uposlenici FUP-a očekuju adekvatnu reakciju Policijskog odbora za žalbe kojim predsjedava Zoran Čegar. Naši izvori navode da Odbor mora donijeti Odluku po žalbama koja mora da bude zakonita i koju bi nadležni sud iskoristio za poništenje konkursa, odnosno ukidanja Odluke o prijemu koju je potpisao direktor Korman.

U svakom slučaju, s obzirom na sve intrige, tajnost i dužinu trajanja konkursa za očekivati je da se u cijeli proces uključi i Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Direktor Korman vruć krompir prebacuje upravo Odboru za žalbe, koji je odavno pod pritiskom. Na naše pitanje zašto se kriju imena kandidata, iz Kabineta odgovaraju:

„Svako otkrivanje ličnih podataka činilo bi ugrožavanje integriteta policijskih službenika, što bi bilo u direktnoj suprotnosti sa članom 39. Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br: 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18) kojim su utvrđena prava policijskih službenika da se na nepotrebno ne dovode u fizičku opasnost.“

Podsjećamo, prije nešto više od mjesec u okviru akcije konak, koju su pod nadzorom Tužilaštva BiH proveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), upravo zbog zloupotrebe prilikom konkursa za prijem kadeta u Graničnu policiju BiH uhapšeno je nekoliko članova Komisije. Sada sve upućuje na aferu jednakih razmjera.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI