Holding house keys on house shaped keychain in front of a new home

Zakonom o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone u Kantonu Sarajevo, između ostalih, predviđeno je oslobađanje plaćanja poreza osoba starosti do 38 godina. Oni stariji taj porez moraju plaćati.

Bio je ovo povod da se Instituciji ombudsmana za zaštitu ljudskih prava u BiH obrati Dženis Ćatić, jedan od građana Kantona Sarajevo, ističući kako se radi o diskriminaciji starijih od 38 godina, koji su obavezni da plate ovaj porez.

Napunio sam 41 godinu i uredno će mi biti naplaćen porez od 4.500 KM za kupovinu stana, dok će neko ko je tri godine mlađi od mene proći bez plaćanja ovog bezobrazno visokog nameta. Kako sam informisan, sličan diskriminatorni zakon je na snazi u još nekim kantonima u Federaciji BiH, a da se radi o diskriminaciji potvrdila je i Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH svojom preporukom”, kazao je Ćatić.

Na osnovu ove preporuke, kaže Ćatić, svi koji su nepravedno platili porez mogu u parničnom postupku tražiti povrat uplaćenih sredstava. Ćatić ističe kako je tu riječ o diskriminaciji osoba starijih od 38 godina te kako se ona ponavlja i u nekim drugim oblastima, kao što su programi pomoći za kupovinu stana, povoljne kreditne linije i slično, koje također postavljaju uslov za 38 godina starosti.

“Ono što mi nema smisla jeste da je prema Zakonu o mladima Federacije BiH definisano da su mladi osobe do 30 godina. Zbog toga mi nije jasno na osnovu čega su uvrstili i one od 30 do 38 godina. To su i ombudsmani konstatovali”, kazao je Ćatić.

Naime, iz Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH Ćatiću su, nakon razmatranja njegove pritužbe i uvida u zakonodavstvo, odgovorili kako su utvrdili osnovanost pritužbenih navoda te podsjetili kako je Evropski sud za ljudska prava još 1990. godine zauzeo stav da se Član 14 (gdje se uživanje prava i sloboda osigurava bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi svim građanima) odnosi i na poreske predmete.

“Ako posmatramo odredbu članka 15 Zakona o porezu na promet nekretnina i naslijeđe, jasno je da ona pravi razliku prema dobi i postavlja se pitanje da li su osobe u dobi iznad 38 godina diskriminirane u smislu Evropske konvencije o ljudskim pravima i Zakona o zabrani diskriminacije. Nesporno je da se u konkretnom slučaju pravljenje razlike temeljem dobi, odnosno oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretninama moglo smatrati opravdanim i legitimnim prema mladim osobama, jer je njima potrebna veća podrška kako bi riješili temeljna egzistencijalna pitanja, ali uz uvjet zakonitosti i privremenosti”, kazali su iz Institucije ombudsmana.

Ključno pitanje, smatraju ombudsmani, jeste kada osobu treba smatrati mladom ili starom. S tim u vezi ističu kako BiH nema zakonsku regulativu koja uređuje pitanja mladih, ali FBiH ima Zakon o mladima.

“Donošenjem Zakona o mladima 2010. godine svi nivoi vlasti obavezali su se kreirati i usvojiti strategiju prema mladima, što uključuje definisane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Članak 7. Zakona o mladima FBiH propisuje da su omladina ili mlade osobe u životnoj dobi od navršenih 15-30 godina starosti. S obzirom na ovu činjenicu, zaključujemo da ovako proizvoljno postavljena odredbi kojom se određenoj kategoriji osoba ustanovljava pravo na oslobađanje plaćanja poreza, ali samo pod uslovom da su u životnoj dobi do 38 godina, predstavlja diskriminaciju temeljem dobi svih osoba starijih od 38 godina”, poručili su iz ove Institucije.

S obzirom na to da su ocijenili da je Ćatićeva pritužba osnovana, ombudsmani su uputili preporuku Skupštini Kantona Sarajevo da pristupi izmjeni člana 15, tačke d, na način koji će biti u skladu s pozitivnim zakonskim propisima te da o načinu ispoštovanja ove preporuke obavijeste ombudsmane u roku od 30 dana od dana njenog prijema.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović osvrnuo se na trenutne aktivnosti koje ovo ministarstvo i vlada provode s ciljem pomoći mladima u sufinansiranju kupovine stana.

“Ranije je granica za one koji mogu konkurisati za pomoć bila 35 godina, a sada smo je pomjerili na 38 godina. Želja nam je da pomognemo što većem broju mladih, ali činjenica je da i kada bismo tu granicu još malo pomjerili, uvijek bi bilo nezadovoljnih, onih koji ne bi bili obuhvaćeni tom mjerom”, istakao je Hadžiahmetović.

Klix.ba

OSTAVITI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime