NAKON PRIČE INFORADARA: Ministar policije FBiH prijavio tužilaštvima direktora FUP-a Kormana

Namjernim odugovlačenjem konkursa pojedini kandidati, tako i četiri najbolje ocijenjena, dovedeni su u „u zonu 35 godina“, koliko je prema zakonu dozvoljena starosna dob za prijem u redove federalne policije, nakon čega su eliminirani

Ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara prije dva dana Tužilaštvu BiH, Tužilaštvu Kantona Sarajevo i Nezavisnom odboru Parlamenta FBiH,  prijavio je v.d. direktora Federalne uprave policije (FUP) Ensada Kormana zbog neregularnosti u konkursnoj proceduri za prijem 88 novih policajaca-kadeta.

Kako saznajemo od nekoliko članova Nezavisnog odbora, Čamparina prijava je stigla nakon priče Inforadara o manipulisanju konkursom u FUP-u kako bi bila primljena djeca zvaničnika policije.

KANDIDATI “BEZ IMENA”

U ovoj Informaciji ministar Čampara od zamjenika direktora FUP-a Kormana zahtijeva da ga informiše „o navodima iz medijskih natpisa koji su uznemirili građane Bosne i Hercegovine i narušili povjerenje građana u FUP kao upravu u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP), a koji se odnose na zakonitost javnog konkursa za prijem 80 policijskih službenika i osam mlađih inspektora u FUP.“

Foto: Faksimil Čamparine prijave

U pitanju je zapošljavanje 80 policajaca u početnim činovima, i to 40 za Sektor uniformisane policije, a 40 za Specijalnu policijsku jedinicu, te još osam mlađih inspektora. Odluku je 15. oktobra potpisao v.d. direktora FUP-a Ensad Korman.

Tačno prije 12 dana, dakle 1. novembra, Inforadar je objavio priču o tome da je konkurs za prijem novih policajaca u FUP trajao neobjašnjivo dugo, godinu i po, te da je krajem oktobra konačno finaliziran. Cijeli proces je obilovao nepotizmom, odnosno rodbinskim i stranačkim zapošljavanjem.

Na web stranici Federalne Uprave policije 18. oktobra ove godine postavljena je tek obavijest o Odluci o odabiru kandidata za zapošljavanje u ovoj instituciji. Interesantno je, međutim, da na zvaničnom spisku nema imena, odnosno nedostaje identifikacija 88 primljenih kadeta, već su oni predstavljeni pod šiframa, iako zakon pripisuje transparentnost.

Foto: Fakismil Odluke o prijemu kandidata


Takođe, spiskovi s imenima i prezimenima morali su, osim na webu, biti vidljivi i na oglasnoj ploči u FUP-u, te biti dostavljeni svim organizacionim jedinicama.

I s tim u vezi u prijavi Čampara od Kormana traži izjašnjenje:

„Pošto je transparentnost jedan od glavnih prioriteta rada ne samo FMUP-a već i Vlade Federacije BiH, tražim da mi odgovorite da li su tačni navodi o tome da na zvaničnom spisku niste objavili imena i prezimena primljenih kandidata te da se izjasnite zbog čega ste se odlučili na ovoliki stepen netransparentnosti.“

Inforadar je već u prvoj priči pojasnio kako su potpuno drugi motivi nezakonitog korigiranja spiskova. Podsjećamo da je naš portal od dva nezavisna izvora iz federalnog MUP-a saznao da je stvarni razlog taj što se tražila mogućnost ubacivanja djece pojedinih uposlenika FUP-a bliskih upravi i pojedinih visokorangiranih uposlenika drugih sigurnosnih službi u BiH, pa i djece pojedinih članova Komisije, među kojima je i kćerka Marinka Kosorića, člana Komisije za izbor policijskih službenika.

Iako je za javnost i uposlenike FUP-a nepoznato ko je zvanično primljen na ovom konkursu jer su kandidati numerirani šiframa, pouzdano se zna da je među primljenim kao mlađi inspektor i drugi sin Mustafe Hujdurovića, inače načelnika Jedinice za profesionalne standarde FMUP-a koja treba kontrolirati zakonit rad ove institucije. Na ranijem konkursu je primljen i drugi, odnosno prvi Hujdurovićev sin i to na poziciju mlađeg inspektora za istraživanje ratnih zločina.

ELIMINIRALI ČETIRI NAJBOLJA

U Prijavi koja je proslijeđea na više adresa, Čampara i ovo problematizira.

Također, iz Vaših medijskih istupa imao sam priliku vidjeti i kako sakrivanje imena i prezimena primljenih kandidata pravdate članom 39. Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br: 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18) ‘kojim su utvrđena prava policijskih službenika da se nepotrebno ne dovode u fizičku opasnost’. Molim Vas da mi objasnite, da li se uopšte član 39. Zakona o policijskim službenicima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br: 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18) primjenjuje na primljene kandidate? Koliko mi je poznato na dan objavljivanja liste oni nemaju status policijskih službenika tako da se na kandidate ne može primijeniti član 39. Zakona o policijskim službenicima FBiH, a koji glasi: ‘Prava policijskih službenika’“.

Foto: Faksimil Čamparine prijave

Kao što smo već pisali, bez valjanog pravnog objašnjenja s liste primljenih su izbrisana četiri kandidata koja su prošla sve dosadašnje faze testiranja i ostvarila najbolje rezultate! Kao razlog diskvalifikacije ovim kandidatima je „pravno“ osporeno to što će po konkursu na koji su se prijavili u prvoj polovini 2020., u avgustu 2022. godine, dakle gotovo dvije i po godine kasnije, kada bi nakon obuke trebalo da zasnuju radni odnos, napuniti 35 godina života.

Ovo je postignuto na način da su namjernim odugovlačenjem konkursa doveli pojedine kandidate, pa tako i ova četiri najbolje ocijenjena, „u zonu 35 godina“, koliko je prema zakonu dozvoljena starosna dob za prijem u redove federalne policije.

Čampara ističe da je to nezakonito i nedopustivo, te dodaje:

„Tražim i da me informišete da li je tačno da ste s liste uspješnih kandidata odstranili kandidate koji su u toku konkursne procedure, koja je – ma koliko god zvučalo nevjerovatno – trajala skoro dvije godine, napunili 35 godina, iako su u momentu prijave na konkurs imali manje od 35 godina. Cijenio bih ukoliko biste mi ponudili logično objašnjenje zbog čega sadržaj konkursa nije precizniji, odnosno zbog čega nisu navedena detaljnija pojašnjenja ili ograničenja koja bi eventualno spriječila devijacije, dvostruka tumačenja i podložnost manipulacijama nakon završene konkursne procedure.“

Podsjećamo da je u ranijem odgovoru koji je naš portal dobio iz kabineta direktora FUP-a Ensada Kormana, a odnosi se na brisanje s liste ovih kandidata, naša informacija praktično potvrđena, pri čemu je direktor Korman odgovornost je prebacio na Odbor za žalbe:

„Odluka o odabiru kandidata predloženih za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije u početnim činovima ‘policajac’ i ‘mlađi inspektor’, broj: 09-19/1-30-2-290/20 od 15.10.2021. godine, još uvijek nije konačna obzirom da je u toku postupak izjavljivanja žalbi, odnosno odlučivanja o istima od strane Policijskog odbora za policijske službenike Federacije BiH, te bi davanje bilo kakvih podataka vezanih za predmetni postupak bilo prejudiciranje stvari“, kazali su u odgovoru iz kabineta direktora.

ČEGAR ZBOG PRITISAKA PRED OSTAVKOM

Na naš ponovni upit upućen prije nekoliko dana, uz zahtjev za razgovor sa članovima Odbora za žalbe, od direktora Kormana nismo dobili odgovor.

Naši izvori navode da Odbor mora donijeti odluku po žalbama koja mora da bude zakonita i koju bi nadležni sud iskoristio za poništenje konkursa, odnosno ukidanje Odluke o prijemu koju je potpisao direktor Korman. Odbor broji tri člana i kao dokaz smišljene korupcije jeste taj da je predsjednik konkursne Komisije Ibro Bešlija istovremeno i član Policijskog odbora.

U ovom slučaju, Bešlija će se izuzeti u postupanju Policijskog odbora koji treba da postupa i odlučuje po žalbama u ovom konkursu. U takvoj situaciji za odlučivanje po žalbama, kojih u ovom trenutku ima više od 20, odlučivaće dva člana, što znači da odluke možda neće ni biti.

Na naše pozive predsjednik Odbora Zoran Čegar nije odgovorio. Da bi cijela stvar bila skandaloznija, iz više izvora saznajemo da bi zbog prevelikog pritiska iz FUP-a narednih dana Čegar trebalo da podnese ostavku.

U vezi sa svim ovim navodima, Čampara u svojoj prijavi navodi:

„Ovakvo provođenje konkursne procedure ne samo da je kompromitiralo Komisiju za izbor već i Policijski odbor FBiH, a samim tim i kompletnu konkursnu proceduru. Ovim se ostavio prostor svakom kandidatu kojem Policijski odbor FBiH ne uvaži žalbu, bez obzira da li se Ibro Bešlija izuzeo iz odlučivanja ili ne, da pokrene proceduru sudskog preispitivanja odluke Policijskog odbora FBiH. Negativno sam iznenađen i medijskim natpisima o velikom broju kandidata koji se dovode u rodbinsku vezu s visokorangiranim službenicima FUP-a i drugih sigurnosnih agencija.“

Foto: Faksimil Čamparine prijave

Ministar policije FBiH Aljoša Čampara upozorava i da su se pojavile spekulacije kako su pojedini kandidati navodno lažirali ljekarska uvjerenja.

Od Kormana traži da provjeri da li je Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS odbio pojedinim kandidatima izdati ljekarsko uvjerenje, da li ih je proglasio nesposobnim za obavljanje posla policijskog službenika, te da li su nakon toga pojedini kandidati dostavljali ljekarska uvjerenja od drugih zdravstvenih ustavova van Sarajeva, te da ga obavijesti da li su pojedini kandidati išli na ljekarske preglede izvan utvrđenog termina koji je komisija odredila a da su uvrštavani na spisak kandidata.

Ona nesumnjivo velika afera, koja je narušila ugled federalne Uprave policije i policije općenito, tek je dokaz nesavjesnog djelovanja u instituciji čija je misija upravo borba protiv nepotizma i korupcije.

Zbog same činjenice da je konkurs provođen skoro dvije godine i da je obilovao nepotizmom, intrigama i silnim nepravilnostima, za očekivati je da se u cijeli proces uključe Nezavisni odbor ali i tužilaštva koja su obaviještena u Prijavi ministra policije.

Almedin ŠIŠIĆ
Almedin ŠIŠIĆ
Bosanskohercegovački novinar, glavni i odgovorni uradnik portala Inforadar.ba

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI