“RT – 131”- Pogodovanje Željeznica Republike Srpske drugim firmama dovelo do višemilionskih gubitaka

Željeznice Republike Srpske su i 2021.godinu završile sa ogromnim gubitkom. Prema finansijskim izvještajima ovog preduzeća, samo u prethodnoj godini gubitak je bio velikih 17,787,950 maraka, dok je kompletan dug ovog preduzeća skoro 307 miliona maraka.

Bivši radnici optužuju da je veliki dio novca u proteklim godinama ovog preduzeća izašao kroz sumnjive transakcije sa drugim firmama, a posebno onim čiji su vlasnici bili rodbinski povezani sa zaposlenicima u ŽRS.

Na koji način je izvlačen novac iz Željeznica ukazuje  nam i famozni dokument “RT- 131” koji propisuje tarife za prevoz stvari.

Ovaj dokument je u prvobitnom obliku donijela Vlada Republike Srpske još 2001, predstavlja smjernice na koji način se sklapaju ugovori prevoza Željeznicama, računanje prevoznine, uslovima prevoza itd, kao jedan opšti obrazac koji bi uredio ovu oblast

Milan Kiković, nekadašnji izvršni direktor  poslova prevoza u ŽRS kaže za Gerilu da je kasnije postupanje sa ovim dokumentom od strane upravljačkih struktura u Željeznicama ekaltantan primjer za izvlačenje novca.

Krađa na Željeznicama u neku ruku ima pravnu osnovu. Robna tarifa RT 131 je donesena 2001.godine. Dakle, Vlada Republike Srpske je usvojila robnu tarifu, poslije donošenja te robne tarife, nakon dvije godine, u cilju ostvarivanja protupravne imovinske koristi, u to vrijeme, predsjednik UO Željeznica RS je predložio, a Upravni odbor je donio nekoliko odluka o izmjenama i dopunama tarife”, izjavio je Kiković.

Prema njegovim riječima, na taj način su mijenjani uslovi prevoza.

Pored onoga što joj je odobreno zvaničnom tarifom, a zvanična je zato što joj je dalo saglasnost Ministarstvo trgovine i turizma, a nakon toga je usvojila Vlada, ne može uslove prevoza mijenjati Upravni odbor, koji je odlučio u Izmjenama i dopunama da generalni direktor može dati povlasticu do 10%, na cijenu koja je utvrđena tarifom onim korisnicima kojim on to želi, a Nadzorni odbor do 40%”, pojašnjava Kiković.

Na ovaj način su, prema saznanjima Gerile, u prethodne dvije decenije iz Željeznica Republike Srpske izvučene desetine miliona konvertibilnih maraka.

Interna revizija utvrdila brojne nezakonitosti

Da je sve rađeno u suprotnosti sa zakonom konstatovalo je i Odjeljenje za internu reviziju Željeznica Republike Srpske, međutim njihov izvještaj je duži vremenski period bio predmet opstrukcije, to jeste nije upućivan na sjednicu Uprave preduzeća.

Glavni interni revizor Borka Cvijanović poslala je u martu 2015.godine Odboru za reviziju Nacrt pomenutog izvještaja, gdje ih je upoznala da je tokom revizije transportnih prihoda ostvarenih u 2012.godini, revizija uočila „nezakonite radnje- krivično djelo“.

Obimom revizije su bili obuhvaćeni transportni prihodi – potraživanaj od kupaca većih od 50.000 KM, a koliko  je obiman posao pokazuje i činjenica da je revizija rađena od 01.10.2013. do 01.11.2014.godine.

Originalni dokument tarife za prevoz stvari RT 131 je od 10.07.2021.g do 2014.godine pretrpio 12 ispravki (neke izmjene ntarife su lijepljene sa listovima papira preko originalnog teksta, a neke značajno ispravljane hemijskom olovkom. Osim izmjena i dopuna koje su izvršene 02.03.2010. i 28.05.2010.godine sve ostale ispravke nemaju potrebne saglasnosti niti odobrenja nadležnih organa“, navodi se u pomenutom revizorskom izvještaju.

Kako je navedeno, Revizija nije mogla utvrditi da li je pomenuti dokument objavljen u Službenom glasniku i dostupan svim korisnicima prevoza, što je u suprotnosti sa Zakonom o ugovorima o prevozu u željezničkom saobraćaju Republike Srpske.

Dodaje se da su brojne nezakonitosti utvrđene i prilikom formiranja cijene za prevoz boksita iz preduzeća Alumina.

Formiranje cijena prevoza boksita za fabriku glinice „Birač“ Zvornik (sada Alumina) se vrši po osnovu izuzetne tarife „IT-8210“ robnog željezničkog saobraćaja iz 2003.godine. Izuzetna tarifa „IT-8210“ se i dalje primjenjuje što je u suprotnosti sa Članom 9 navedene tarife. Takođe, revizija se nije mogla uvjeriti da je dobijena saglasnost za produženje važenja Izuzetne tarife „IT-8210“ od strane nadležnih institucija“, dodaje interna revizija, te dodaje da je na bazi slučajnog uzorka identifikovano 11 najvećih računa kupcima, gdje su uočene brojne nezakonite radnje,  od kojih su najpoznatiji Agit BH, Alumina, Arcelorr Mittal, Global Consulting, SGB…

Revizori su utvrdili da najveći dio tih ugovora ima potpisane anekse. Tako je, na primjer, ugovor sa kompanijom Agit BH imao čak 32 aneksa i sedam dopuna aneksa.

Radnici u Željeznicama kažu da je interesantna i pojava preduzeća SGB iz Banjaluka, koje je takođe, imalo ugovore sa Željznicama Republike Srpske.

Ovo špeditersko preduzeće je nastalo 2002.godine, a njegov osnivač  je Gordana Trkulja, kćerka Borke Trkulje, koja je u tom trenutku bila predsjednik Upravnog odbora Željeznica Republike Srpske, a kasnije i direktor Javne željezničke korporacije Bosne i Hercegovine.

Već 2003.godine Gordana Trkulja je bez ikakve naknade prebacila vlasništvo nad preduzećem na Vladimira Vasiljevića, bivšeg direktora Željeznica u Srbiji, a SGB je u kasnijim godinama bila proglašena kao jedna od najbrže rastućih kompanija.

U velikoj korupcijskoj aferi u Hrvatskoj, Vladimir Vasiljević bio je osuđen na dvije i po godine, zbog učestvovanja u nezakonitom izvlačenju novca iz Hrvatskih Željeznica, preko firme AGIT, čija kćerka firma u BiH, kako je već navedeno, imala čak 32 aneksa na ugovor.

O ugovorima sa preduzećem SGB iz Željeznica Republike Srpske nisu nam htjeli dana odgovor.

Sporazumom o komercijalnim uslovima prevoza, obračuna i naplati prevoznih troškova za prevoz robe na prugama Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj definisano je: “Ugovorne strane smatraju ovaj ugovor tajnim te ga ni na koji način neće davati na uvid trećim licima”.

Kako ne bismo kršili odredbe ugovora dostavljajući  tražene informacije bez saglasnosti treće strane,  neophodno je da od  navedenog korisnika prevoza – preduzeća SGB doo Banjaluka,  tražite saglasnost  i dostavite istu na uvid Sektoru za komercijalne poslove ŽRS“, najvedeno je u odgovoru koji smo dobili iz Željeznica.

Kako je u praksi izgledala shema sa pomenutom Tarifom, objašnjava Milan Kiković.

Dođe kod vas vlasnik ili direktor nekog špediterskog preduzeća, ponudi vam hoćete li mjesečni prevoz koji plaćate 100.000 KM da plaćate 90.000. Naravno, kompanije to private i firma tog člana porodice zaključi ugovor sa korisnikom prevoza, tj. ona je posrednik u prevozu. Od ŽRS dobije povlasticu 40%, koju izglasa Nadzorni, to jest Upravni odbor na prijedlog Uprave, firma naplati od korisnika prevoz, na primjer, 90 hiljada maraka, a Željeznici plati 60 hiljada. Dakle, njoj ostaje 30.000 i sve to je organizovano i planski I tome je doprinio još jedan neosnovan način obračuna i naplate prihoda od prevoza Željeznicom”, kaže Kiković.

Revizorka mobingovana

S druge strane, interna revizija u Željeznicama utvrdila je još neke nezakonite radnje, od kako je navedeno, kreditiranja komintenata na štetu Društva, do  brojnih malverzacija sa tovarnim listovima.

“Uvidom u ispostavljene tovarne listove za prevoz robe, revizija je uočila niz nepravilnosti… Kopija tovarnih listova ne odgovara original tovarnog lista, na kopijama tovarnih listova vršene ispravke sa netačnim podacima, na kopijama tovarnih listova u polju 41, masa u kg ne odgovara masi u popisu kola uz tovarnelistove I specifikacije…Revizija je utvrdila i da system internih kontrola ne funkcioniše u oblasti transportnih prihoda , te da je omogućeno radnicima koji su zaduženi za navedene poslove da vrše otuđenje sredstava društva putem ispravki  tovarnih listova. U cilju zaštite imovine Društva dajemo preporuku da u okviru svoje nadležnosti pokrenete postupak isleđivanja”, zaključeno je u nalazu revizije.

Međutim, umjesto pohvala, interni revizor u Željeznicama RS Borka Cvijanović je nedugo nakon pisanja pomenutog izvještaja postala žrtva mobinga, što su konstatovali i sudovi u Republici Srpskoj.

Presudom Osnovnog suda u Doboju od 10.01.2017. utvrđeno je da je drugotuženi Nedimović Milorad (direktor Odjeljenja interne revizije op.a.) nezakonitom radnjom u odnosu na tužiteljicu  doveo do povrede prava tužiteljice na jednako postupanje na taj način što je neutvrđenog datuma početkom 2016.godine zabranio prisustvo tužiteljici radnim sastancima odjeljenja interne revizije…, navodi se u presudi Onovnog suda u Doboju, a te presude kasnije je potvrdio i Vrhovni sud Republike Srpske.

Nestalo i otpisano 15 teretnih vagona vrijednosti preko tri miliona KM

U Željeznicama RS je u proteklom periodu uz nepovoljne ugovore bilo primjetno i otuđenje imovine. Ovo transportno preduzeće ostalo je bez brojnih nekretnina na području Republike Srpske, a zvuči nevjerovatno da je nestao I veći broj teretnih vagona.

Tako je, na primjer, Nadzorni odbor preduzeća u Elaboratu o izvršenom popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2013.godine otpisano 15 teretnih vagona, ukupne vrijednosti oko 3,3 miliona KM. Kako je navedeno, ova kola se ne nalaze na prugama RS, a nisu ni kasirana, te su prikazana kao manjak u listi osnovnih sredstava ŽRS.

Dvoje kola su bila u razmjeni sa Željeznicom FBiH, a 15 kola je bilo u razmjeni sa Srbijanskim Željeznicama.

Komisija koja vršila popis slala je telegrame sekcijama za STD na prugama ŽRS da se još jednom izvrši potraga za kolima, ali su dobili odgovor da se pomenuti vagoni ne nalaze na prugama ŽRS.

Izvor: Gerila.info

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI