VLADA RS PRIKRILA NEZAKONIT RAD: Imenovali podobne notare, prekršili ustav pa ignorisali odluku suda!

Istraživački tim Inforadara

Vlada RS grubo je prekršila Ustav i nekoliko zakona a potom derogirala i odluke Okružnog suda Banja Luka u postupku imenovanja notara u Banja Luci, Bijeljini i Doboju, koje su birali po podobnosti, a ne po stručnosti, otkriva Inforadar.

Sve je počelo nakon što je Ministarstvo pravde RS u maju 2018. raspisalo konkurs za imenovanje notara u RS – sa sjedištima u Banja Luci, Bijeljini i Doboju.

Članom 23. Zakona o notarima RS (koji je važio u vrijeme konkursa) propisano je da se kod izbora kandidata koji ispunjavaju uslove prvenstveno uzima u obzir njihov uspjeh na notarskom ispitu, vrsta poslova koje su radili, kao i rezultati koje su postigli. Odredbe zakona bile su jasne i dale su prednost znanju.

Nigdje u Zakonu nije spomenut “razgovor sa kandidatima” kao uslov za izbor notara.

Međutim, petočlana konkursna komisija, sastavljena od predstavnika Vlade RS, odnosno Ministarstva pravde i Vrhovnog suda RS, prekršila je Zakon o notarima i napravila novi pravilnik u kojem je sastavni dio konkursa bio nezakonit – razgovor s kandidatima. I ne samo da su, po ocjeni suda, nezakonito uveli novi uslov u imenovanje notara, već su na tako nezakonitom uslovu bazirali više od 80 posto ukupnog broja bodova na konkursu!

Koliko se vodilo računa o stručnosti članova konkursne komisije govori i to da je na njenom čelu bila osoba koja nije imala položen pravosudni ispit.

SUD UTVRDIO NEZAKONITE RADNJE VLADE RS

Grubo kršenje Zakona o notarima RS i prekoračenje ovlaštenja potvrđeno je presudom Okružnog suda u Banja Luci, broj 11 0 U 023396 18 U, koja je objavljena u decembru 2019. godine. Presuda je u posjedu Inforadara, a u njoj je, između ostalog, istaknuto:

“Konkursna komisija provela je kompletan postupak, utvrdila rang listu kandidata i dala prijedlog za izbor kandidata na mjestu notara – sjedište Banja Luka, Bijeljina i Doboj ministru Antonu Kasipoviću, isključivo na osnovu ukupnog broja dodijeljenih bodova na usmenom razgovoru (intevjuu)”.

Foto: Faksimil presude Okružnog suda Banja Luka

Dalje se u presudi jasno preciziraju ostale nezakonite radnje.

Komisija nije dala obrazloženje na osnovu kojih kriterija su ocijenili odgovore na postavljena pitanja, niti je navedeno da je Komisija vršila ocjenu radne biografije i rezultata koje su kandidati postigli, što je jedan od tri bitna kriterija iz Zakona o notarima. Stoga se osnovano može zaključiti da je u konačnoj ocjeni kandidata intervju imao prvenstveni uticaj u odnosu na ocjenu sa notarskog ispita, iako intervju Zakonom nije niti propisan, već su ga internim aktom kreirali članovi Konkursne komisije, prekoračivši time svoja ovlaštenja data zakonom. Uz sve navedeno, akt Vlade RS o imenovanju notara ne sadrži ni valjano obrazloženje. Sve to jasno navodi da su povrijeđene odredbe i Zakona o opštem upravnom postupku”, navedeno je, uz ostalo, u presudi banjalučkog Okružnog suda.

Vlada RS je potom, izmjenama zakona, pokušala da ublaži razmjene štete kako bi izbjegli pravnu nesigurnost u vezi s rješenjima i odlukama koja su u međuvremenu ovjerili ovi notari. Međutim, to nije moguće jer sva rješenja koja su donijeli nezakonito imenovani notari, pravno gledano – ne postoje.

Vlada RS: Pokušaj preuzimanja kontrole nad notarijatom

Posljedice ovakvih odluka Vlade, upozoravaju pravni eksperti, mogle bi da budu katastrofalne jer će se tokom budućih postupaka postaviti pitanje zakonitosti pravnih poslova koje su sačinili nezakonito imenovani notari.

“Konkurs je poništen, pravno gledano taj konkurs nije ni postojao. Niti jedan notar nije izabran, niti jedna ovjera koju je napravio notar izabran na poništenom konkursu nije validna, odnosno ništavna je. Uz sve se postavlja i pitanje eventualne milionske štete”, objašnjavaju iz Notarske komore RS.

Smatrajući da je konkurs namješten, kandidati koji su po svojoj stručnosti bili ispred nezakonito izabranih tužili su Vladu RS – i dobili je. Okružni sud u Banja Luci utvrdio je da je kompletna procedura Vlade RS prilikom spornog imenovanja notara bila nezakonita i neustavna, što je za Inforadar priznao i resorni ministar.

“Zbog presude Okružnog suda u Banja Luci morali smo izmijeniti Zakon o notarima Republike Srpske”, kaže ministar pravde RS Anton Kasipović.

Odluka suda je jasna, no za Vladu i resorno ministarstvo čini se i neobavezujuća; nezakonito imenovani notari i dalje će ostati u javnoj službi – sada kao vršioci dužnosti!

FENOMEN “ZAROBLJENE” DRŽAVE

Pravnik Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Odbora direktora Transparency International BiH, ističe da je ovaj slučaj klasičan primjer onoga što zovemo fenomenom zarobljene države.

Srđan Blagovčanin: Protiv ovog vida političke korupcije najteže se boriti

“Fenomen zarobljene države, kao najteži oblik političke korupcije, podrazumijeva upravo ovo što se dešava u ovom slučaju, dakle, da se sami zakoni prilagođavaju odnosno podređuju uskom partikularnom interesu. Ovdje je jasno da je javni interes potpuno podređen partikularnim privatnim interesima i da se usvajaju puno lošija rješenja koja neće omogućiti imenovanja na principu meritornosti. Strategija EU za zapadni Balkan je upozorila da je upravo fenomen zarobljene države ključni problem zemalja zapadnog Balkana. Protiv ovog vida političke korupcije se najteže boriti, jer su nosioci političke moći involvirani u takve oblike korupcije, a jednom kada se rješenja suprotna javnom interesu ozakone onda je još teže suprotstaviti se ovakvom vidu korupcije”, upozorava Blagovčanin.

Osim što su u Ministarstvu pravde RS mjesec uoči objave sudske presude izmijenili Zakon o notarima, znajući da su prekršili Zakon, kako bi ubuduće osigurali kontrolu nad precedurom izbora izmijenjen je i član koji sada definira da se prilikom svakog sljedećeg konkursa, odnosno imenovanja notara, sa kandidatima mora obaviti – razgovor.

Indikativno je i ponašanje Ministarstva pravde RS nakon objave sudske presude.

“Prvo su iz Ministarstva pravde RS tražili od nas da te notare izbrišemo sa spiska notara, a zatim sljedećeg dana da ih upišemo kao vršioce dužnosti”, kaže za Inforadar predsjednica Notarske komore RS Slada Ivelić.

Slada Ivelić: Sve je rečeno u sudskoj presudi

Pravni ekspert, dobro upućen u cijeli slučaj, pojašnjava u čemu se sastoji presedan napravljen novim izmjenama Zakona o notarima RS.

“Vršioci dužnosti notara imali su kao obavezu da završe već započete poslove, odnosno ovjere ugovora i druge predmete. Njihov mandat bio je maksimalno 12 mjeseci. Novim izmjenama Zakona o notarima RS, na zahtjev Ministarstva pravde, a koje je prihvatila većina u Narodnoj skupštini, ozakonjeno je da samo u Republici Srpskoj funkcija v.d. notara može da bude vječna. Ovo je učinjeno iz jasnog razloga, da se ozakone radnje nezakonito imenovanih, podobnih notara na posljednjem konkursu u maju 2018.”, objasnio je odlično obaviješteni sagovornik Inforadara.

Poreski obveznici već su morali da plate troškove postupka koji su Vlada i Ministarstvo pravde RS izgubili u slučaju nezakonitog imenovanja notara. Međutim, ovi iznosi bi u budućnosti mogli da budu daleko viši, jer bi bi oštećeni kandidati mogli da zatraže nadoknadu izgubljene zarade.

Izvor Inforadara iz pravosuđa RS smatra da je riječ o opasnom presedanu zbog kojeg će u budućnosti ispaštati građani.

“Najprije je u pitanju novac poreskih obveznika koji će se izdvajati po tužbama kandidata što nisu izabrani na nezakonitom konkursu, a koji će tražiti dio izgubljene zarade. Jer, upravo su oni mogli biti izabrani kao notari da je poštovan zakon, a što se procjenjuje na više desetina ili stotina hiljada KM”, pojašnjava naš sagovornik.

NESAGLEDIVE PRAVNE POSLJEDICE

Iako je presuda banjalučkog Okružnog suda uzdrmala notarijat, u Komori notara kao da ne žele da ulaze u rat sa ministarstvom.

“Ne mogu komentarisati sudsku presudu, ali sve je dato u njenoj izreci”, zaključuje predsjednica Notarske komore RS Slada Ivelić. Navodi da notarijat ni na koji način nije uticao na nezakoniti izbor notara.

Ministar Anton Kasipović tvrdi da nema bojazni za bilo kakvu pravnu nesigurnost ili neke druge negativne posljedice. Presudu suda kojom je utvrđeno nezakonito imenovanje notara rekao je da nema namjeru komentirati, ali je potvrdio da su izmjene Zakona o notarima RS izvršene upravo zbog postupka koji se vodio pred Okružnim sudom u Banja Luci.

Kasipović: Umjesto da ponište postupak i provedu novi, Vlada i resorno ministarstvo prilagodili izmjene zakona kako bi u službi ostavili podobne notare

“Ministarstvo pravde RS u skladu sa ovlaštenjima datim Zakonom o notarima RS, notare imenovane po konkursu iz 2018. godine imenovalo je za vršioce dužnosti, čime je omogućen kontinuitet u radu”, zaključio je Kasipović.

Negirao je da će nezakonito imenovani notari biti u povlaštenom položaju u odnosu na ostale kandidate prilikom novog konkursa koji se mora objaviti u narednom periodu, te da će greške koje je utvrdio sud stvoriti pravnu nesigurnost.

Podsjećamo da je Ustavni sud RS još 2017. ocijenio neustavnim nekoliko članova koji su tada bili ubačeni u Zakon o notarima RS. Jedan od njih je bio i neustavna odluka Vlade RS da notar može biti isključivo “državljanin” RS, ali ne i BiH.

Foto: Ustavni sud RS već ranije ocijenio neustavnim nekoliko zakona koje je Vlada RS pokušala da progura u Zakon o notarima

Pravnici s kojima smo razgovarali odreda su jednoglasni u stavu da su uplitanja Vlade RS jasan znak da žele staviti pod kontrolu i notarijat, no favoriziranje nestručnih i podobnih kadrova u ovom slučaju može da stvori nesagledive pravne posljedice ne samo za građane, već i za državne institucije.

Na pitanje da li će biti provedena istraga zbog vidljive korupcije i kršenja zakona od strane službenika i ministara u Vladi RS, iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) odgovaraju da je teško otkriti nezakonitosti iza kolektivne odgovornosti.

“Sve je na odluci nadležnih tužilaca”, poručio je Luka Miladinović, portparol SIPA-e.

U Republičkom javnom tužilaštvu odgovorili su da im slučaj nije poznat.

“Nemamo informaciju, niti smo upoznati sa presudom Okružnog suda u Banja Luci o nezakonitim radnjama u Vladi RS. Ako zaprimimo krivičnu prijavu onda bismo se detaljnije upustili u ovaj slučaj”, kazala je Dragica Tojagić, portparol Posebnog odeljenja Tužilaštva RS za organizovani kriminal i korupciju.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI