Jedinica za profesionalne standarde Federalne uprave policije (FUP) vrši internu istragu po prijavi ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare protiv Zorana Čegara, načelnika Sektora uniformisane policije FUP-a, saznaje Inforadar.

Čampara, naime, zahtijeva disciplinsku odgovornost Zorana Čegara zbog teže povrede službene dužnosti, odnosno zloupotrebe položaja i ovlasti, narušavanja ugleda FUP-a te pokušaja zastrašivanja novinara (autora ovog teksta).

Podsjećamo, Inforadar je 24. maja objavio priču „JET SET POLICIJA: U ponoć blokiran saobraćaj radi istovara jahte ispred Čegarove kuće“ (https://inforadar.ba/jet-set-policija-u-ponoc-blokiran-saobracaj-radi-istovara-jahte-ispred-cegarove-kuce/), u kojoj smo objavili fotografije što svjedoče o neobičnom događaju koji se zbio 6. maja ove godine, nešto prije ponoći, kada je na Putu mladih muslimana (tranzitu iznad stadiona FK Željezničar na Grbavici) saobraćaj bio nakratko zaustavljen kako bi ispred privatne Čegarove kuće bila „uparkirana“ njegova jahta, dovezena na kamionu-prikolici.

Tom prilikom smo Čegara kontaktirali i dali mu priliku da nam pojasni sve okolnosti ovog događaja i zloupotrebe vlastite funkcije kroz blokiranje saobraćaja, korištenje resursa FUP-a u privatne svrhe, kao i korištenje pripadnika Kantonalnog MUP-a u privatne svrhe, na šta nam je on bahato i u svom stilu poslao niz poruka, od kojih je jednu izbrisao („šta bi mu ti majke ti“).

Foto: Fotografije istovara jahte ispred Čegarove kuće koje smo ranije objavili

Na kraju nam je, valjda da bi nas zaplašio ili zaprijetio, porukom poslao Član 189, Krivičnog zakona Federacije BiH, koji deifinira „neovlašteno optičko snimanje“, makar mu je vrlo dobro poznato da su snimci nastali na javnoj površini.

S tim u vezi reagirale su i neke institucije, među njima i ministar FMUP-a, koji sada zahtijeva disciplinski postupak protiv Čegara.

„Zbog zaštite ugleda FUP-a i ugleda brojnih policijskih službenika koji dostojanstveno obavljaju povjerene dužnosti u federalnoj upravi koja je u sastavu FMUP-a, a kojim u svojstvu ministra rukovodim u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, tražim da pokrenete interni postupak u odnosu na policijskog službenika Zorana Čegara zbog povreda službenih dužnosti iz člana 107. Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, i to iz stava (5) neovlašteno korištenje sredstava povjerenih radi izvršavanja zadataka i dužnosti; stava (6) vršenje aktivnosti koje nisu u skladu sa interesima policijskog organa ili bez prethodnog odobrenja starješine; stava (9) ponašanje koje narušava ugled policijskog organa; i stava (23) zloupotreba službenog položaja. Molim da utvrdite ko je izdao naređenje policijskim službenicima FUP-a da u svojstvu službenih lica, u uniformama i sa vozilima FUP-a, pomažu u procesu transporta privatne jahte u dvorište privatne kuće Zorana Čegara te da li su navedene aktivnosti policijskih službenika evidentirane u dnevnicima rada. Ukoliko nisu tražim da utvrdite da li postoji osnov za pokretanje internog postupka i protiv odgovornih lica u Odjeljenju za operativne poslove i podršku i Operativnoj jedinici za podršku i intervencije. Cijenim važnim utvrditi i da li je nadležnom ministarstvu – Ministarstvu unutrašnjih poslova KS – dostavljena informacija vezana za obustave saobraćaja s obzirom na to da je saobraćaj obustavljen od strane FUP-a“, navodi Čampara.

Dalje ističe da „kao federalni ministar unutrašnjih poslova s gnušanjem odbacuje svaki pokušaj korištenja policijskih službenika u obavljanju privatnih poslova koji nemaju nikakve veze sa službenim dužnostima“.

„Posebno tražim da se utvrdi odgovornost Zorana Čegara zbog pokušaja zastrašivanja i prijetnji upućenih novinaru Almedinu Šišiću prije nego je portal Inforadar objavio sporne fotografije, a koje su predmet zahtjeva za pokretanje internog postupka. Zastrašivanje novinara krivičnim progonom je neprihvatljivo posebno od uprave policije koja treba biti u zaštiti slobode govora i slobode izražavanja. Ponašanje policijskog službenika Zorana Čegara neprihvatljivo je sa aspekta demokratije, međunarodnog prava, ali i domaćeg zakonodavstva“, ističe Čampara.

Na kraju predlaže zamjeniku direktora FUP-a da odmah izrekne mjeru suspenzije za Čegara do okončanja postupka, jer je „u proteklih nekoliko mjeseci svojim ponašanjem nanio nemjerljivu štetu kompletnom FUP-u“.

Kako saznajemo, postupak je u toku, no sa neizvjesnim ishodom. Naime, Jedinica za profesionalne standarde već je radila nekoliko provjera i internih istraga protiv Čegara te ih dostavljala v.d. direktoru Uprave policije FUP Ensadu Kormanu, koji bi zbog dobrih veza s Čegarom nakon toga imenovao podobnu komisiju za neizricanje sankcija.

Ilustracije radi kakav se pritisak vrši u ovom slučaju na Inforadar – nakon svih manipulacija i pokušaja zastrašivanja Čegar je glavnog urednika i autora ovog teksta prijavio Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo za, vjerovali ili ne, „ugrožavanje sigurnosti i prijetnje“!

Sada će Kantonalno tužilaštvo da utvrdi da li smo Čegara „sigurnosno ugrozili i prijetili mu“ tako što smo objavili tekst o tome kako se i na koji način služi resursima dva MUP-a u privatne svrhe te sa platom načelnika u policiji, uz ostalo, posjeduje i manju jahtu.

OSTAVITI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime